+46 (0)70 640 59 60 marie@msimonsson.se

Organisationsutveckling

Organisationer måste utvecklas för att överleva. Men när förändringstakten ökar växer också oro, personliga rädslor och stress. Alla organisationer som utvecklas är i grunden också stressade organisationer. Annars skulle de inte utvecklas. Men stressen drar med sig annat. Det påverkar beslutsfattande, trivsel och arbetsmiljö. Symptom som trötthet, håglöshet och utbrändhet blir allt vanligare. Med Bowens systemteori arbetar du förebyggande för att minska stressen.  Stressade organisationer tar korkade beslut. Genom att lära dig hur du behåller lugnet blir du kan du vara en positiv kraft för hela din omgivning.  

Bowens systemteori
I Bowens systemteori binds medlemmarna samman genom känslomässig tillhörighet

Systemteori fokuserar på gruppen och gruppbeteenden. En människa kan känna tillhörighet i många olika grupper. Det kan vara familjen, föreningen eller arbetskamrater. Det kan också vara mer tillfälliga grupperingar. Murray Bowen, som formulerade Bowens systemteori, kallar den typen av grupp för ett emotionella system. 

Vill du lära mer om Bowens systemteori? Klicka här

Bowens systemteori ger dig verktyg 

Bowens systemteori använder begreppet ”anxiety”. Det är den stress som uppstår ur rädsla, ängslan och oro. Alltså inte riktigt samma sak som att ha mycket att göra. Jag väljer ändå att använda ordet ”stress” eftersom det är ett välkänt och brett begrepp.

Stressade organisationer – när det blir viktigare att GÖRA NÅGOT NU än att göra rätt sak!

En stressad eller rädd grupp som utsätts för stress, oro eller rädsla reagerar först och tänker sedan. Ibland kallas det för ”grupptänkande”. Fast det är alldeles fel benämning för tyvärr är det mycket lite tänkande som sker. Istället har hela gruppen börjat övergå till ett kollektivt beteende. Något som påverkar relationer och beteenden inom gruppen. Ju mer stressad gruppen blir desto mer ökar också kravet att ”göra något”.  Behovet att ”göra något nu” blir viktigare än att ”göra rätt”. Reaktionen är enbart känsla och har ingenting att göra med fakta.

Risken för kollektiva beteenden

Att gå på känsla hellre än fakta är en ett primitivt sätt att hantera långvarig stress. Samtidigt uppstår förstås ett starkt behov av snabb lindring. Det här visas genom kollektiva beteenden. Du kan enkelt se vissa typiska symptom hos grupper med förhöjd stress. Några av dem är:

  • Uppdelningen i ”vi” och ”dom” uppstår 
  • Skvallret ökar i gruppen
  • Skuldbeläggning av ”andra” och deras beteenden
  • ”Det måste vara någons fel”, det blir en jakt på syndabockar.
  • Risken ökar för olika kränkningar.

Det här är betenden med en gemensam faktor. De ger en falsk och kortfristig känsla av lättnad.  Men det är en illusion. Ingentig är ju verkligen förändrat. Det är bara känslan som styrt beteendet. På lite längre sikt kommer alla i gruppen att bli mer rädda och oroliga ”det kan vara min tur nästa gång”. Den här typen av gruppbeteenden är inte bra vare sig för individerna eller för organisationen. Tyvärr innebär det ofta att frånvaron ökar eller att anställda slutar.

Vill du veta mer om Bowens systemteori? Läs boken ”Stressade organisationer – varför smarta företag gör korkade saker”. Här hittar du boken

Vill du delta i en kurs eller se ett av mina webinarier? Kontakta mig!

Under stressade förhållanden gör smarta människor korkade saker

Stresspåslag av den här sorten får grupper att falla in i reaktiva flockbeteenden. Resultatet är att en klok och balanserad skara människor börjar agera utan att tänka. Smarta människor börjar ta korkade beslut.

Bowens systemteori Triangeln
Triangeln är den minsta beståndsdelen i alla mänskliga system

Det krävs tre – två utanför och en innanför

Den minsta enheten är tre för oss människor. Vi försöker alltid gruppera oss om minst tre personer. Där två är i pakt och den tredje lite utanför. Den tredje personen behöver inte ens vara närvarande. Du är helt säkert ofta en ovetande tredje deltagare i olika konflikttrianglar på din arbetsplats. Triangelns tre hörn består av tre beteendetyper. Pådrivaren är den som driver på förändring. Offret är den som upplever rädsla eller oro. Räddaren som är den som hjälper och ställer tillrätta. Du har med dig en naturlig roll från din familjetriangel. Den är påverkad av din första triangel. Den med mamma och pappa. Men i vardagen skiftar din roll beroende på situationen. Systemets totala stressnivå påverkar också vilken roll du tar i triangeln.

Genom att arbeta med Bowens systemteori i organisationer ger dig har du effektiva verktyg. Du fokuserar på ett rationellt beslutfattande. När du arbetar med strukturer, fakta och värdegrund su lugnar du det emotionella systemet. Du letar inte efter felande individer. I stället fokuserar du på den grundläggande problemställningen. Du jobbar med fakta istället för att vara driven av känsla. Du går från ett reaktivt beteende till ett proaktivt utan att du behöver göra några större förändringar. Allr du gör är att ändra ditt förhållningssätt.

Tycker du att Bowens systemteori låter som något för dig? Kontakta mig så berättar jag mer om vad vi erbjuder. Klicka här

”Gåxsjömodellen” ett program för grupper

”Gåxsjömodellen”. Enkelt sagt har vi kombinerat en vacker och oförstörd miljö med ett utvecklingsprogram för individer och grupper. Det är enklare att arbeta med stressade grupper i en lugn omgivning. Här finns tid att tänka och må bra samtidigt som vi prata Bowens systemteori och gruppbeteenden. Det är omgivning i kombination med programupplägg skapar den unika ”Gåxsjömodellen”. Det är ett program för grupper som går igenom ett utvecklingsarbete under 6 – 12 veckor. I programmet ingår seminarier och personlig coachning.

Jag erbjuder även  kurser och webinarier i Bowens systemteori. All utbildning fokuserar på grupper som vill arbeta för en långsiktigt hållbar arbetsmiljö.

Dagskurs Gåxsjömodellen Program Gåxsjömodellen 

”Gåxsjömodellen” är på ett samarbete mellan M Simonsson AB, HHS&S kursgård i Gåxsjö i norra Jämtland och Leader 3sam – Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020.

Den stressade organisationern
”Den stressade organistionen” finns nu på svenska

Den vackra miljön hos HH&S i Gåxsjö ger deltagarna en möjlighet att arbeta fokuserat. I grupper med en kronisk stress är en lugn omgivning ett måste för att programmet ska nå framgång. Gruppen behöver  fokusera på processen. Här finns även möjligheter att kombinera kursen med olika aktiviteter. Det ger en social dimension som bidrar till den positiva gruppkänslan.

En av målsättning arnaför ”Gåxsjömodellen” var att ta fram svensk litteratur om Bowens systemteori. Därför har boken ”The Anxious Organization – Why do Smart Organization do Dumb Things?” av Jeffrey Miller översatts. Den finns nu som bok och ljudbok. ”Den stressade organisationen – varför smarta företag gör korkade saker” finns att köpa här  ”Den stressade organistionen”.

Gåxsjö natur

I konceptet ingår att erbjuda anpassade upplägg. På så sätt blir procesarbetet en helhetsupplevelse. I ”Gåxsjömodellen” kan ni starta en förändringsresa mot framtidens arbetsmiljö.

En annan målsättning var att sprida kunskap ióch intresse för ”Gåxsjömodellen” internationellt. Det gjordes på den den andra världskonferensen i Bowens systemteori 2018 i Hongkong. Det kommer också att ske på den tredje världskonferensen. Den skulle ha ägt rum i juni 2020 men pga Covid19 är den framskjuten till juni 2021.

Projektet är delfinansierat av Leader 3sam inom Landsbygdsprogrammet som delvis finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.