+46 (0)70 640 59 60 marie@msimonsson.se

LEDARSKAP

Ett Ledar- & medarbetarskap i förändring

Chef, ledare och medarbetare. Rollerna är olika. Men egentligen bara olika sidor av samma mynt. För framgång krävs att alla delar samma vision. Att alla arbetar för en gemensam målsättning. Om du däremot jobbar i någon av de stressade organisationer som finns så är risken stor att ni inte alls jobbar tillsammans.

Mina utbildningar och seminarier har alla grunden i Bowens systemteori. Teorin fokuserar på hur individer relaterar till varandra inom en grupp, en familj eller ett arbetslag. Grupper där vi delar en känsla av tillhörighet. Sådana grupper är ”emotionella system”. Där finns en känslomässig bindning mellan människorna.

Så snart vi känner att vi är del av en grupp eller ett team så identifierar vi oss med den. Det innebär att oro, rädsla och stress ”smittar” inom systemet. Ju mer oro och stress desto mer kommer gruppen att reagera och ta beslut enbart på känsla. En grupp som istället förhåller sig rationell och försöker hantera de oroande frågorna ur ett faktamässigt perspektiv behåller lugnet och tar välgrundade beslut.

En grupp som styrs av känslor kan styras av inbillade ”monster och myter” istället för av verkliga fakta”

Eftersom hela gruppen omfattas av det emotionella systemet kan du aldrig fokusera på att enbart arbeta med ledarskapet eller enbart fokusera på medarbetarna. Du behöver arbeta med helheten för att nå framgång. Att använda Bowens systemteori innebär att du kommer att arbeta med strukturer och personlig utveckling. Genom att lära mer om systemteori så sänker du din personliga stress och oro. Samtidigt kommer du att vara en positiv förändringsagent i alla emotionella system som du är en del av. Lugn smittar inom en grupp på samma sätt som stress! 

Bowens systemteori och kommunikativt ledarskap

Inom konceptet BusinessTALK erbjuder jag olika program och seminarier inom Bowens systemteori och vikten av ett kommunikativt ledarskap i stressade organisationer. Du får du lära dig, praktiskt och konkret hur du arbetar med de olika systemen i en organisation. Det emotionella systemet, vilket speglar hur känslomässigt styrd gruppen är. Och det rationella systemet. Där skapas lugnet genom strukturer, regelverk och tydliga mål. 

Läs mer om Bowens systemteori i boken ”Stressade organisationer – varför smarta organisationer gör korkade saker”.

”När du lär dig hur du behåller lugnet i stressade miljöer lugnar du också andra omkring dig!

Det spelar ingen roll om du är ungdomstränare ute på isen eller håller en dragning för företagsledning eller styrelse. Principerna för det ett lugnt och kommunikativt ledarskapet är desamma. Det handlar om att vara tydligt och trygg. När kommunikation är öppen och i linje med av gruppen står för skapas lugn. Förmågan att kommunicera är bland det viktigaste i ett självledarskap på alla nivåer. Genom öppenhet och trygghet kan förändring genomföras utan att det driver på oro och rädslor. Om ni vill vässa kompetensen ger jag seminarier i Bowens systemteori och det kommunikativa självledarskapet. 

 

8 + 12 =

+46 (0)70 640 59 60

Gåxsjö 165
SE – 833 49 Hammerdal
Sweden

Copyright © 2024 . All Rights Reserved.