+46 (0)70 640 59 60 marie@msimonsson.se

AFFÄRSUTVECKLING

Framtidsplanering i osäkra tider?

 

 

Om vi lärde oss något av de senaste årens pandemi och oro i omvärlden så är det att vi kan vara förberedda på det oväntade. De flesta organisationer upplevde därför två andra saker. Dels att ledar- och medarbetarska skakades om i grunden. Det var nödvändigt med ett tydligare självledarskap. Men också att stressnivåerna har ökat under och efter pandemin. Det gick plötsligt inte att ”göra som vi alltid gjort”. När allting blev otryggt blev det tydligt hur viktigt det är med tydliga strukturer och klara förväntningar i arbetet.

Erfarenheter visar att i de organisationer där chefer och medarbetare kände sig trygga med att ta ett aktivt självledarskap och blev tydligt informerade om vilka steg som togs för att behålla siktet på rätt framtidsmål också fungerade bra trots stora, genomgripande förändringar utanför den egna kontrollen.

Det visar visar hur viktigt det är med tydliga ramar och strukturer och en kunskap om vad som förväntas av mig som enskild medarbetare, oavsett plats i organisationen. Men även hur den kollektiva förväntningen på organisationen som helhet ser ut. Att framtidsvisionen delas av alla på alla nivåer så att vi klarar att ta ett aktivt självledarskap. Att göra rätt blir enkelt eftersom det är självklart. Framgång handlar om att förenkla, göra rätt från början och att alltid ha slutmålet i sikte.  

Att dela ett begripligt mål och förstå sin egen roll gör det enkelt att göra rätt saker

Den tiden som läggs på arbetet med affärs- och verksamhetsplanen är obetydeligt om det kopplas med en plan för att förankra den i vardagsbeslut på alla nivåer. Då kommer varje litet beslut, varje litet steg att addera positiva effekter i arbetet mot slutmålet. Det spelar ingen roll om slutmålet handlar om vinst, mest nytta av varje kostnadskrona eller bäst arbetsmiljö. Varje steg blir ett steg i rätt riktning. Skillnaden är stor om du jämför med de problem som uppstår när otydliga målsättningar ger utrymme för olika tolkningar. Något som alltid sänker effektiviten oavsett om det är i arbetsgruppen eller i styrelsen. Låt mig berätta mer om hur ni kan lägga upp ert  processarbete.  

Bowens systemteori

Nyfiken på Bowens systemteori?

När jag började arbeta med Bowens systemteori som metod i verksamhetsförändring fanns det ingen bok på svenska. Jag valde då att översätta den bästa boken jag har läst om Bowen som metod i organisationsförändring. ”Den stressade organisationen – varför smarta företag gör korkade saker” är skriven av en erfaren amerikansk organisationskonsult, Jeffrey A Miller. Den har formatet av en roman där huvudpersonernas beteende speglar metodens stora förändringspotential. Små steg kan skapa stora förändringar om vi förstår vad som händer i gruppen som system.

Boken innehåller även den inlästa ljudboken om du hellre lyssnar än läser. Vill du ha ha ett eget ex? Maila mig och beställ ditt ex.  

7 + 12 =

+46 (0)70 640 59 60

Gåxsjö 165
SE – 833 49 Hammerdal
Sweden

Copyright © 2024 . All Rights Reserved.