+46 (0)70 640 59 60 marie@msimonsson.se

OM MIG

Att få vara aktiv del i förändring

Jag lever mitt liv som livsstilsföretagare. Jag bor på min släktgård med utsikt över de jämtländska fjällen. Här har jag mina företag och kan också njuta av mina fritidsintressen. Jag kombinerar arbetet som styrelseledamot med utbildningar och uppdrag inom ledaskaps- och affärsutveckling. Efter att ha långpendlat hem till naturen från hektiska arbeten har jag nu i stället vänt på det. Jag bor permanent i en kreativ omgivning och åker till mina uppdrag.

Intresset för människor och hur vi interagerar har varit återkommande i mina arbeten. I rollen som chef och ledare har förändringsprocesser och affärsutveckling alltid varit nära förenade i mitt yrkesliv. Ett dynamiskt ledarskap handlar om att se helheten. Genom mitt arbete som chef och styrelseledamot i olika branscher i Sverige och internationellt har jag lärt mig två saker, att omvärlden förändras oväntat och att vi kan se på det som möjlighet eller hot. Men vi kan aldrig tro att vi är opåverkade av allt som händer omkring oss. Att våga ta nya steg och leva i förändring har gjort att jag själv numera valt livet på landet. 

För mig har fokus alltid varit på möjligheterna. Min obotliga optimism har format både karriär och livsval. Det har gjort att jag hela tiden utvecklats tack vare förändring och nya utmaningar. Mycket har jag lärt mig av kloka kollegor och intresserade medarbetare. Genom råd, frågor och omvärldsintresse har jag fått hjälp att tänka utanför mig egen ram. Det har påverkat mig starkt och gjort att jag själv gärna delar med mig av kunskapen.

 ”Om vi gör på samma sätt som vi alltid gjort kan vi inte förvänta oss nya resultat!”

Jag erbjuder stöd i förändringsprocesser med bas i Bowens systemteori och styrkebaserad utveckling (Appreciative Inquiry & Change Management). Jag ger även kurser och program inom utvecklande ledar- & medarbetarskap och förhandlingsteknik. Mina varumärken är BusinessTALKs®, Förhandla Framgång® och Saffranstid®. Jag erbjuder kundanpassade koncept eftersom jag vet från min egen tid som chef hur mycket jag värdesatte att insatser vi gjorde också var effektiva.

12 + 10 =

+46 (0)70 640 59 60

Gåxsjö 165
SE – 833 49 Hammerdal
Sweden

Copyright © 2024 . All Rights Reserved.