+46 (0)70 640 59 60 marie@msimonsson.se

Så är det dags för det tredje avsnittet i sommarföljetongen. Och nu har vi nått till ocss själva och våra egna korkade beteenden. Hur många av oss blir inte rätt ”dumma i huvudet” under stress. När jag inte hittar passet just före utlandsresan kan jag leta igenom samma skrivbordslåda fyra gånger. Trots att det inte är fler prylar i den att en snabb blick kunde se att passat inte fanns där. Att leda hållbart kan lika gärna gälla att vara lugn i kriser hemma som på jobbet.

Inte bara chefer behöver leda hållbart. För min egen och min omgivnings skull kan jag spara väldigt mycket negativ energi om jag stannar upp och tänker i stället för att rusa runt planlöst och riva i allt utan att ha någon slags plan.

Det är egentligen ganska enkelt. Det förlorade passet gör att jag skrämmer upp mig själv. ”Hur ska det gå?!” ”Tänk och jag inte hittar passet!!” ”Nu blir det ingen resa!” Jag har en liten elak pyssling i mitt huvud som vrålar för full hals. Då är det inte konstigt att min stenåldershjärna uppfattar att här måste det vara en ordentlig fara!! Den sätter genast igång och producerar adrenalin och alla andra stresshormon så att jag ska vara redo att springa eller slåss. För just så primitiva är vi.

Så vad gör jag? Skriker åt min omgivning och springer runt som ett skållat troll.

Tyvärr lika korkade beteenden hemma, på jobbet och i föreningen

Nu vill du kanske invända att ”det är ju hemma, jag är mycket mer effektiv på jobbet”. Sorry min vän. Vi är inte mer effektiva. Problemet är att på jobbet drar vi in ännu fler i vår stress, oro och rädsla. Snart är hela arbetsplatsen berörd utan att vi ens inser det. Alla arbetsplatser har ett visst stresspåslag. Det kommer sig helt enkelt av pressen att organisationen måste följa med i utvecklingen om den vill finnas kvar. Den stressen är inte alls farlig. Tvärt om, med ett hållbart ledarskap ses det ständiga förändringsbehovet som en potential för att hela tiden se till medarbetarnas kompetens framtidssäkras. Organisationen finns kvar, medarbetarna kan känna en trygghet i en långsiktigt hållbar arbetsplats.

En hållbar miljö är inte så svår att åstadkomma. Men det kräver att vi ändrar beteenden.
Det är ju å andra sidan inte helt enkelt. Särskilt inte under stress.

Vad utmärker en hållbar miljö?

Vad är det som utmärker en hållbar arbetsmiljö? Eller hållbar föreningsmiljö? Om jag nu skulle utgå från Bowens systemteori om hur grupper (eller system) behåller lugnet även i oroliga tider?

  • Funktionsbaserad organisation, inte personbaserad – om vi börjar anpassa funktioner och jobb för att passa en viss person har vi frångått objektiviteten och börjat tänka känslomässigt. Det ökar risken att det bli ”kompisar före kompetens”
  • Kommunikation och information – ju mer oroliga tider, desto mer rädsla som skapar spekulation och ryktesspridning. Särskilt om informationen saknas eller otydlig.
  • Arbetsbeskrivning – när jag vet vad jag förväntas göra kan jag själv bedöma om jag behöver stöd eller vidareutbildning. Jag kan också gå hem från jobbet och vara nöjd i vetskapen att jag har gjort det som förväntas av mig.
  • Belöningssystem – Principerna för lönesättning, löneökningar och olika tillägg ska vara kända och måste upplevas som ”rättvist”. Den anställde ska förstå hur kurser, befordran och extrajobb uppfattas och ersätts.
  • Ta tag i småkonflikter – på en arbetsplats är de för det mesta beroende på oklarheter i rutiner, instruktioner och policys. Gör ett tydligt regelverk så att anställda inte behöver gissa ifall de gör rätt eller fel.’

Det finns en lika lång lista för hur en bra ledare inte ska göra för att arbeta med ett hållbart ledarskap. Bra ledare och bra medarbetare lever i nära symbios varje arbetsdag året om. Att gå till en arbetsplats som känns bra, utvecklande och trevlig gör att vi vill fortsätta göra vårt bästa. Och att vi gör det och mår bra inuti oss själva. Det är grundbulten för en hållbar arbetsmiljö. Det ska väl inte vara så svårt?

Sommarföljetongen om Bowens systemteori

Det här är det tredje avsnittet i sommarföljetongen i tre avsnitt om Bowens systemteori:

Söndag 10 juli: Stressade ledares oförmåga till ett hållbart ledarskap

Söndag 17 juli: Systemteori som verktyg för en hållbar arbetsdag

Vill du lära mer om hur du kan arbeta med Bowens systemteori som ett effektivt verktyg för att nå en lugnare livssituation på både arbete och privat? Då kan du antigen läsa eller lyssna på Jeffrey Millers bok ”Den stressade organisationen – varför smarta företag gör korkade saker som du kan köpa här: https://msimonsson.se/den-stressade-organisationen/

Eller komma med på vår inspirationsdag den 9 augusti hos HH&S på plats i vackra Gåxsjö. En hel kursdag om hur du lär dig känna igen stressade beteenden hos dig själv och andra och hur du kan välja att dra ner på stressen enbart genom att förstå att du inte måste åka med i den negativa spiralen!

Vill du veta mer? Kontakta mig eller läs på vårt evenmang. Här