+46 (0)70 640 59 60 marie@msimonsson.se

STYRELSEARBETE

teamwork i styrelsen

Uppdraget som styrelseledamot är på många sätt annorlunda med ett lagstiftat regelverk om ansvar och skyldigheter. Kanske är det anledningen att de flesta styrelseutbildningar fokuserar på juridiken. Men styrelseuppdraget är unikt på ett annat sätt. Det förutsätter att styrelsen som grupp är ett högfungerande team i alla situationer. Men det finns en stor skillnad mellan en grupp människor och ett team. Därför är mina kurser inriktade på arbetsformer och gruppdynamik. På så sätt skapas ett optimalt styrelsearbete.

Teamkänsla och effektivitet bygger på samförstånd, förtroende och tillit mellan de olika ledamöterna. Styrelsen som grupp är normalt allra bäst när olika kompetenser och erfarenheter kompletterar varandra. Det ger en bred och en stor samlad kompetens. Men det kan innebära att styrelsen behöver lära sig att samarbeta effektivt. 

En bra styrelse är ledningens och organisationens absolut bästa och billigaste expertresurs. Det gäller att dra nytta av den resursen. Att genomföra en utbildning i arbetssätt, strukturer och systemtänkande är ett effektivt sätt att förbättra det strategiska arbetet i styrelsen.

Det finns stora fördelar att genomföra utbildningen tillsammans med valberedning och ledningsgrupp. Då skapas unskap och förståelse för varandras olika roller företaget eller föreningen. Att ha respekt för de skilda ansvaren är lika viktigt som att alla tydligt förstår och respekterar gränsdragningen mellan den strategiska och operativa ledningen av en verksamhet. Efter en gemensam utbildning kommer alla att dela samma språk och kunskap vilket ger stor effekt för organisationens bästa.

Utveckla styrelsearbetet – utveckla teamet

Styrelse, ledningsgrupp och valberedning kan behöva metoder och verktyg för att på bästa sätt gemensamt stötta verksamheten idag och i framtiden. 

En delad vision innebär att målsättningar delas på alla nivåer

Mindre effektiva styrelser kännetecknas av att några typiska beteenden. Om du känner igen något av det här kan du fundera om det är dags att genomföra en utbildning för att öka effektiviteten:

  • Det saknas verkligt engagemang för verksamheten
  • Särintressen och ”cykelställsfrågor” äter upp tiden
  • Gränsdragningen mellan ledning och styrelse är otydlig

Att investera resurs i ett gemensamt saminarium är att investera för bra framtida verksamhet på alla nivåer. Under seminariet och de gemensamma övningarna skapar ni en gemensam grund som är ovärderlig för ett effektivt och strategiskt arbete. En bra styrelse har struktur, ordning och tydliga ansvarsramar. Den har också en öppenhet i samarbete och beslutsprocesser. I den riktigt bra styrelsen finns modet att ifrågasätta det som är oklart och respekt för den som gör det.

15 + 4 =

+46 (0)70 640 59 60

Gåxsjö 165
SE – 833 49 Hammerdal
Sweden

Copyright © 2024 . All Rights Reserved.