+46 (0)70 640 59 60 marie@msimonsson.se

TJÄNSTER

hur ser din plan ut för framtiden?   

När omvärlden förändras måste vi anpassa oss. Det kan handla om teknisk utveckling, behov av nya kompetenser eller nya arbetssätt. Vi är alla olika öppna för kraven på förändring. Det ger fantastiska möjligheter men kan även innebära stress, oro och irritation. Jag blir vanligtvis anlitad när utvecklingsbehovet krockat med starka viljor som motsätter sig förändring. Det är lättare att försöka hitta ”vem fel det är” än att acceptera att det vi gör idag inte är rätt för framtiden. Då är det svårt att enas om och arbeta för en gemensam vision.

Riktningen för framtiden kan vara klar, men det finns oenighet om vägen dit. För att ett förändringsarbete ska fungera måste alla berörda se samma nytta och målbild. Beteenden behöver förändras och kompetenser omvärderas eller kompletteras. Det är frågeställningar som riskerar att ställa grupper och individer mot varandra. De allra flesta processer måste någon gång hantera värderings- och beteendekonflikter, eftersom de är en normal del av förändringen.

Jag erbjuder metoder och verktyg och en erfaren processledning när irritation och samarbetsproblem riskerar att låsa processen. Jag är ett stöd på alla nivåer i arbetet och min styrka ligger kunskap om Bowens systemteori och en stor praktisk erfarenhet. När det nuvarande arbetssätten inte längre räcker till skapar det ofta sorg och ilska hos många berörda. Då gäller detatt omforma all den energin till något positivt att bygga på framåt istället. Under programmen arbetar jag med både grupp och enskilda.

Varje program är anpassat efter den specifika problemställning som finns i er situation. På så sätt kommer insatsen att ge bäst effekt. Kontakta mig om du är nyfiken på hur jag skulle kunna vara ett stöd!

 

Vilket resultat kan du förvänta dig?

Jag kan lova att processarbetet kommer att ge dig och hela arbetsgruppen många ”aha-ögonblick” och en hel del skratt. För att överhuvudtaget lyckas krävs att vi vågar prata om hur det faktiskt ser ut just nu. Då kommer ni att upptäcka att det finns ganska många ”monster och myter” att ta tag i innan ni kan lyckas med en framgångsrik förändring.

Bra målsättningar för framtiden är ett självklart måste. Men om vi inte har verklig koll på var vi befinner när vi startar är det ingen större idé att satsa tid och resurser på en förändringsresa. Men vad är då dessa ”monster och myter” som lägger hinder i vägen? De finns i alla verksamheter måste upp i ljuset för att vi ska lyckas.

”Monster” är rädslor. De kan vara individuella (”tänk om min kompetens inte längre efterfrågas?”, eller ”tänk om de andra klagat på mig?”) Men de kan också vara kollektivt kända (”tänk om verksamheten flyttas?” eller ”ingen förstår viken av det vi gör”). ”Monstren” är rädslor och oro som är så starka att vi medvetet och omedvetet motarbetar varje förändring av rädsla för det nya, okända.

”Myter” är flykten till ”hur det var”. En glorifiering av forna tider när allt var så mycket bättre. Det kan också vara kollektivt kända ”sanningar”. ”Om bara….” det skuldbelägger andra. Det kan vara chefer, ägare, politiker osv. Om bara de försvann, eller begrep bättre eller gjorde annorlunda eller vad det nu är, så skulle behovet av förändring upphöra. Därför kan vi vänta och inte göra något för det kommer att bli bättre ”sedan”.

Därför är det s viktigt att böran resan med att förstå var vi står just nu. När det är gjort jobbar vi gemensamt med att skriva kartan som ska ta oss till målet. Jag är er guide tack vara bra metoder, en sund teoretisk grund och många praktiska exempel och övningar som vi arbtar med. På så sätt skapas ett gemensamt engagemang att nå målen.

Jag arbetar inom följande huvudområden:

Om du vill förändra måste du veta var du står idag och hur ditt mål ser ut. Vilka satsningar behöver ni göra och vad ska ni välja bort? Här fokuserar jag på  affärsutveckling med stöd av Bowens systemteori samt styrkebaserad utveckling.

LÄS MER »

Från skrämmande till spännande! Många tycker det är otrevligt att förhandla. Därför behöver öka sin självkänsla och lära dig teknik, taktik och att se igenom fulspel. Förhandling handlar om att komma överens. Kurserna behovsanpassas och erbjuds på svenska och engelska.

LÄS MER »

Tidsbrist och stressade organisationer är det nya normala. När kravet på ständiga anpassningar är högt riskerar besluten att blir dåligt underbyggda. Att arbeta med förändring med basen i Bowens systemteori har visat sig ge positiv effekt på ledar-&medarbeskap och arbetsmiljö.

LÄS MER »

11 + 7 =

+46 (0)70 640 59 60

Gåxsjö 165
SE – 833 49 Hammerdal
Sweden

Copyright © 2024 . All Rights Reserved.