+46 (0)70 640 59 60 marie@msimonsson.se

Marie Simonsson

Tid för förändring! 

Tid som investeras idag har du tillbaka i framtiden! Vill du förändra, effektivisera eller helt enkelt använda tid och resurser på ett bättre sätt?  Även om du vet att det finns ett behov av förändring kanske du tvekar. Det kan vara rädsla eller tidsbrist som hindrar dig. Kanske vet du inte riktigt hur du ska börja. Då kan det vara ett bra beslut att arbeta med metoder som visat att de fungerar. Jag erbjuder stöd för dig som ska driva förbättringsprocesser samtidigt som du ska leverera i din dagliga verksamhet. Eftersom även små förändringar ofta skapar oro och motstånd är det tryggt att veta att ni arbetar med en beprövad och framgångsrik process.

Nå dina mål!

Ett behov av förändring kan uppstå som en del av verksamhetens utvecklingsprocess och målsättningar. Men ofta uppstår akuta situationer. Det kan ha rationella orsaker som strukturer och arbetsbeskrivningar. Det kan även ha emotionella orsaker som samarbeten som inte fungerar, stress och medarbetare som slutar. Men oavsett vilket så är grundorsaken nästan alltid feldefinierad. Och alla inom gruppen kommer att påverkas.

Orsaken till förändringsbehovet är nästan alltid feldefinierad. Det är ofta flera små problem som samverkar.  

Jag har mångårig erfarenhet som chef och en MSc. i beteendevetenskap påbyggt med flera års specialisering i Bowens systemteori. Det är genom att kombinera teori och praktik som jag har skapat program för utveckling och förändring. Mina erfarenheter är att det enklaste sättet att uppnå önskat resultat att ta bort och förenkla. ”Addition by subtraction”. Samtidigt visar forskning att det är enklare för människor att tänka ”lägga till” för förändring än ”ta bort”. Det krävs mod för att våga prata om vad som kan tas bort. Att identifiera hinder som skapar otydlighet och irritation. Låt min kunskap och erfarenhet vara till nytta hos dig i er process.  På kort tid kommer du att se märkbara resultat!

Jag arbetar inom följande huvudområden:

Om du vill förändra måste du veta var du står idag och hur ditt mål ser ut. Vilka satsningar behöver ni göra och vad ska ni välja bort? Här fokuserar jag på  affärsutveckling med stöd av Bowens systemteori samt styrkebaserad utveckling.

Från skrämmande till spännande! Många tycker det är otrevligt att förhandla. Därför behöver öka sin självkänsla och lära dig teknik, taktik och att se igenom fulspel. Förhandling handlar om att komma överens. Kurserna behovsanpassas och erbjuds på svenska och engelska.

Tidsbrist och stressade organisationer är det nya normala. När kravet på ständiga anpassningar är högt riskerar besluten att blir dåligt underbyggda. Att arbeta med förändring med basen i Bowens systemteori har visat sig ge positiv effekt på ledar-&medarbeskap och arbetsmiljö. 

Skriv en plan och nå dina mål

Planera för framtiden!

Om en verksamhet ska vara lika attraktiv för kunder och medarbetare imorgon som idag så måste den förändras i takt med omvärlden. Nya tider ställer nya krav. Det spelar ingen roll om vi talar om personer eller organisationer. Kunskap och system tappar i värde i samma takt som nya lösningar och behov uppkommer någon annanstans.

Har du en plan för hur ni ska kompensbehålla ledar- och medarbetarskap i din organisation? Och hur ni sedan ska kompetensutveckla för att ha fördel om konkurrenter? Jag har inriktat mig på att erbjuda den typ av stöd och program som passar in i en stressad vardag. Mina program anpassas efter kundbehov så att det blir effektivt.

Jag arbetar med en grund i beteendevetenskap och Bowens systemteori. Teorin set på grupper som sammanhängande system som påverkas rationellt och känslomässigt. Därför behöver hållbar förändring bygga på lugn och stabilitet hos alla inom gruppen.

Våga växa!

Ofta finns det oanad växtkraft i människor och verksamheter.  Men gamla tankesätt som hindrar utveckling Så länge som vi gör som vi alltid gjort kommer vi inte att kunna utvecklas och växa!

Våga vara lycklig

Ofta har vi alltför lätt att fokusera på problem och ”jobbiga människor”. Lär dig vända på tankesätten och din lycka kommer att smitta!

Nå din fulla potential

Så länge du tror att en positiv förändring är beroende av att andra förändras kan du aldrig nå din fulla potential!

Våga förändra

Förändringar oroar. Med bra metoder ökar förståelsen för vad förändring innebär och rädsla och oro minskar. 

Hitta balansen

Att hitta balans i en vardag präglad av tidsbrist kan kännas omöjligt. Men enkla verktyg kan hjälpa dig på vägen mot Gott om tid!

”När du behöver hjälp med enkla, effektiva metoder för en bättre vardag!”

”Min målsättning är att du ska uppleva en märkbar förbättring direkt efter en genomförd insats!”

”Utan målsättning kan du aldrig uppnå din personliga vision”

 

Varför Bowens systemteori är en så bra grund för förändring

Bowens systemteori är grunden för hållbar organisationsförändring

Mina program bygger på Bowens systemteori. En beprövad teori som har gruppfokus, (systemet), inte individen. De flesta moderna teorier har ett individfokus och bortser från hur alla i en grupp, familj eller arbetslag påverkar varandra. Men i verkligheten är vi alla beroende av relationen. Ingen arbetsplats skulle fungera utan grupper och relationer. Det är genom människors samverkan som kultur och samarbete skapas. Det individbaserade tänket förenklar en komplex värld. ”Det är chefens fel” eller ”Det började när Kalle anställdes”. Men om vi vill skapa en hållbar organisationsförändring måste alla vara delaktiga i processen. Det går inte att tro att allt kan fixa sig bara en (annan) person förändras.

Därför är Bowens systemteori en enkel och begriplig metod som jag har mycket bra erfarenheter av i förändringsprogram i vitt skilda arbetsmiljöer. I första hand jobbar jag med hela den grupp som vill omfattas av organisationsförändringen. Jag arbetar även med personlig handledning under och efter förändringsprocesser. Att ha en gemensam metod och samma språk gör att coachning bli effektiv. Eftersom tiden är en begränsande faktor för de allra flesta måste nyttan av insatsen vara tydligt märkbar. Om du vill gå in en förändringsresa med dina medarbetare anpassar jag programmet utifrån era specifika behov vad gäller tidpunkt, upplägg och innehåll.

”Min målsättning är att du ska uppleva en märkbar förbättring direkt efter en genomförd insats!”

Artiklar

Myten om ”den goda arbetsplatsen”

Myten om ”den goda arbetsplatsen”

Det finns myter och fördomar om stress och arbetsmiljö som är så allmänna att det är som om de är rena självklarheterna. När jag jobbar med verksamhetsutveckling och organisationsfrågor stöter jag ganska ofta på myten om ”den goda arbetsplatsen”. Förväntan på ”hur det borde vara”, eller ”hur det är överallt utom här”  Du vet, det där stället där vi aldrig satt vår fot men ändå är fullkomligt övertygande om att det inte bara finns utan dessutom är vanligt förekommande. (Även om du eller jag som sagt aldrigt sett det).

läs mer

3 + 12 =

+46 (0)70 640 59 60

Gåxsjö 165
SE – 833 49 Hammerdal
Sweden

Copyright © 2024 . All Rights Reserved.