+46 (0)70 640 59 60 marie@msimonsson.se

STRESSADE ORGANISATIONER

Behöver du minska stressen i arbetsmiljön?

Det kan kännas lite negativt, men alla organisationer är stressade. Förmågan att känna oro och rädsla gör att en organisation överlever. Oron är vanligen en kollektiv respons på hot mot verksamhetens framtid. Det kan vara konkurrens, eller teknisk utveckling som sker snabbare i omvärlden är i företaget. I budgetdrivna verksamheter kan det vara konstant risk för minskade anslag. Oavsett typen av hot så skapas en negativ spiral som innebär en risk för kroniska stresspåslag, irritation och ”kortare stubiner” på arbetsplatsen. Det är stress i sig som skadar, utan hur bra ledning och medarbetare är att hantera den.

Organisationer där hot och möjligheter öppet diskuteras och ses som en del av vardagen har vanligen betydligt lägre kronisk stress än de organisationer som präglas av en tystnadskultur. Även i verksamheter med små hot innebär bristen på kommunikation att stresspåslaget mångdubblas. Den typen av verksamhet fokuserar istället ofta på småsaker och helt felaktiga frågor. Skälet till det är alltför ofta okunskap som medför vanmakt och rädsla. Det medför en ständig stress på alla nivåer. Då ligger det nära till hands att skapa en ”adrenalinkick” av visad handlingskraft genom att fokusera på något som är enkelt att hantera. Enklast görs det genom att ta tag i frågor av kalibern ”flytta cykelstället”. Det innebär otroligt nog ofta att en verksamhets stressnivå inte hänger ihop med dess verkliga hot. Det som verkligen oroar och skapar stress är oförmåga att kommunicera. Inte hur den verkliga situationen ser ut.

Organisationens stressnivå har ofta sin grund i en tystnadskultur och brist på rätt fokus. Inte i en verklig omvärldsbedömning

Att arbeta med ledarskap och Bowens systemteori innebär att du behöver arbeta med strukturer och tydlighet. Med kunskap och användning av systemteori så sänker du din personliga stress och oro. Samtidigt kommer du att vara en positiv förändringskraft i alla emotionella system som du är en del av.

Ett emotionellt system uppstår så fort deltagarna känner någon form av tillhörighet med gruppen. Därför är arbetsgruppen ett starkt system. Oavsett om personer älskar eller hatar sin arbetsplats så väcker den engagemang och känslor. Det är självklart med hänsyn till hur mycket tid som ägnas åt arbetet. Stress på arbetsplatsen påverkar därför alla. Och det innebär också att en liten minskning av den negativa stressen kommer att ha positiva effekter på hela gruppen. Även om verktygen är förvånansvärt enkla så är våra vanor och beteenden djupt rotade. Små stegen mot förändring blir allt enklare att ta när resultatet avspeglas i ett ökat lugn hos omgivningen. Du kommer att upptäcka att små förändringar hos dig ger en tydlig effekt på alla omkring dig. Du har makten att ensam att bryta stressens kedjereaktion på din arbetsplats!

Låt mig berätta mer om hur ett anpassat program skulle kunna minska stressen på din arbetsplats! 

Olika verktyg för olika behov av förändring

När en organisation börjar visar tydliga tecken på en ohälsosam stressnivå så är det inte ett nytt problem. Ofta har den byggts upp under en längre tid. Tecknen kan variera, men fler konflikter, kränkningar eller en onormalt hög personalomsättningshastighet i typiska tecken på en stressad organisation. Efter tecknen varierar behöver också verktygen för att kunna sänka stressnivån variera. Här presenteras några.

Program för insatser, kortare seminarier, ”LedarPT” eller boken – Du väljer den modell som passar dig bäst!

Jag jobbar i första hand med kundanpassade insatser och program. Men för dig som vill veta mer om Bowen och systemteori finns även ett par seminarier som öppna kurser. Läs mer om dem här nedan.

”Om vår lösning på vår oro och stress ligger i att få någon annan att förändras, är det dömt att misslyckas.”

Jeffrey Miller i Den stressade organisationen – Varför smarta företag gör korkade saker

 

”Jobbiga människor – om ledar- & medarbetarskap i stressade organisationer”

Ett tydligt tecken på att en organsiation är alltför stressad är småkonflikter. Medarbetarna börja tycka att kompisarna, kunderna, leverantörerna och inte minst chefen är ”jobbiga männsikor” samtidigt brukar beslut tas allt snabbare med försämrade underlag. 

 Tycker du att andra människor är hopplösa idioter som du måste finna dig i att arbeta med? Tror du att om avdelningens absolut jobbigaste bara ändrade sig så skulle alla problem vara lösta? Blir du vansinnig på den hopplösa människan som alltid verkar lida av beslutsvånda!! Eller andra som tar beslut grundade på ”sin oslagbara” intuition. Fullkomligt hopplösa! 

Då är det dags att köra ett seminarium om ”jobbiga människor” så kommer du att förstå hur ni kan lugna ner hela gruppen och samtidigt börja se fördelar med olikheterna!

”Stressade organisationer – bli en positiv förändringsagent”

Irritation, skuldbeläggning och jakten på syndabockar är typiska beteenden för stressade organisationer. Genom att försöka hitta ”orsaker” till problemen hoppas vi på en temporär lättnad. Då är det enkelt att skylle på någon. ”Om han/hon bara försvann skulle allt bli bra”. Underförstått, om han/hon försvann så behöver jag inte förändra något. Det är ungefär lika sant som att ”det var bättre förr”. Att ta ansvar för sitt eget ledarskap och sin egen roll som medarbetare är avgörande för trivsel och stressnivå.

I seminariet ”den stressade organisationen” kan du och din organisation lära mer om vad som händer under stress. Med grunden i Bowens systemteori får ni en första introduktion om betydelsen av en lugn arbetsmiljö. Och hur du själv bidrar till att stressen minskar.

I seminariet ingår boken ”Den stressade organisationen – varför smarta företag gör korkade saker” av Jeffrey A Miller

”LedarPT” – ger dig tillgång till coachning – när du behöver den!

Det här är lösningen för dig som känner att du vill ha ett stöd och ett bollplank i stressade tider. Med ”LedarPT” är du trygg i vetskapen att du kan träffa mig på Teams när du behöver.  Med ”LedarPT” har du tillgång till minst 3 hela timmar eller 6 halvtimmar på ett kvartal. Naturligtvis skräddarsyr vi ”LedarPT” utifrån ditt behov. Du behöver inte vara chef för att ha nytta av LedarPT. Men du måste vara intresserad av att utveckla till personliga ledarskap. 

Det här är stödet för dig som känner att du behöver hjälp med lugn och balans i vardagen. jag kan inte ta bort stressen som håller på att äta upp dig. Men jag har verktyg och metoder som kan hjälpa dig förstå hur stress uppkommer. Och hur du kan få GOTT OM TID i omvärld som verkar snurra allt fortare. Du för hjälp att tänka efter före. Men att sänka stress handlar om att förändra vanor och beteenden. Det är enkelt att förstå men det tar tid att ändra vanor. Låt mig bli ditt stöd. 

Läs boken – ”Den stressade organisationen – varför smarta företag gör korkade saker”

Jeffrey A. Miller har skrivit den kanske bästa boken om Bowens systemteori som ett effektivt verktyg för organisationsutveckling. Det är en bok som ger en introduktion till personlig utveckling såväl som sänkning av den kroniska stressnivån i de system som vi tillhör. Boken är skriven som en berättelse så att du enkelt kan se hur teorin fungerar i verkligheten.

Pris för bok inklusive med ljudbok och moms: 279:-
Frakt tillkommer

Kontakta mig för offert om ni vill beställa flera böcker.

Betala via Swish: 070 – 640 59 60
Ange ditt namn som meddelande.

ISBN nummer 978-91-519-3009-1

 

15 + 11 =

+46 (0)70 640 59 60

Gåxsjö 165
SE – 833 49 Hammerdal
Sweden

Copyright © 2024 . All Rights Reserved.