+46 (0)70 640 59 60 marie@msimonsson.se

Tillhör du dem som jobbat hemma senaste året? Har du med Zoom, Teams, Skype och lärt dig hur du chattar, räcker upp handen och plötsligt förflyttas in nya grupprum? Ja då kan du vara i riskzonen för ”Zoom utmattning” (Zoom fatigue). I mitten av februari kom rykande het forskning på området. Den visar att risken är stor att många av dragit sig på ett nytt kroniskt stresspåslag. Det har smugit sig på utan att vi ens lagt märke till det. Vi har ju varit fullt upptagna av Covid, nya rutiner, oro för hälsan och framtiden.

Men låt oss jämföra med dåtid och nutid i en liten berättelse för att bättre visa hur den här risken för ”Zoom utmattning” kan drabba oss utan att vi är medvetna om det.

Obehaget att vara i centrum

Få vill befinna mitt i strålkastarljuset. Än mindre vara så hela tiden.

Tänk dig att du går in på ett möte. Ett riktigt möte med en salong full av okända. Du är kvällens presentatör och du vet att det är viktigt att du gör ett proffsigt intryck. Du går upp på scenen. Dina händer är kalla som is och samtidigt känner du hur svetten rinner längs ryggen. Hjärtat dunkar vilt i bröstet. (Bara lugn, de flesta av oss tycker att presentationer framför en grupp är bland det mest obehagliga vi kan utsätta oss för).

Men tillbaka till vår lilla story. Så står du där på scenen och ser ut över alla förväntansfulla deltagare. De är där för att lyssna och värdera det du har att säga (och dig.. naturligtvis). Och då… just då upptäcker du att bakom publiken finns en jättelik bildskärm där du kan se ditt eget ansikte i storformat. Varje rynka, och varje löjligt ansiktsuttryck. Din oro och självmedvetenhet går igång och din stressnivå går upp i rött varningsläge.

Att vara i fokus ger ”Zoom utmattning”

Det här är en story därför att vi inte ses fysiskt. Men resten är sant. När vi befinner oss på Zoom kan vi konstant se och utvärdera oss själv. Det är som om någon skulle hålla upp en spegel framför oss hela tiden som vi talar. Naturligtvis upplever vi ett märkbart stresspåslag. Vi har tagit ett betydande första steg mot den kroniska stress och förhöjda oro som riskerar att ta oss mot ”Zoom utmattning”.

”Zoom utmattning” är hjärnans sätt att hantera det nya och hela tiden återkommande stresspåslaget

Forskningsrapporten som är publicerad av Professor Jeremy Bailenson, Founding Director av Stanford Virtual Human Interaction Lab är publicerad i februarinumret av ”Technology, Mind and Behavior”. Rubriken är ”Nonverbal overload: A theoretical argument for causes of Zoom fatigue”. Det är en djupanalys i hur den stora mängden online möten, konferenser och webinarier kan tänkas påverka oss hälsomässigt. Den effekt som enligt rapporten leder till ”Zoom utmattning” (Zoom fatigue) beror enligt deras forskning främst på fyra specifika saker:

Fyra orsaker till ”Zoom utmattning”

1. Att se sig själv interagera är tröttande och oroande.

En del av hjärnan är konstant sysselsatt att med att utvärdera om vi är bra nog, ser bra ut, om vi verkar smarta osv. Undersökningar visar att var fjärde svensk tycker att det är ”mycket obehagligt” inför en grupp. De flesta tycker att det är obehagligt att bli sedd, värderad och eventuellt förkastad. Nu ser vi dessutom oss själva med all den självkritik som de flesta av oss bär med oss. Självklart blir vi stressade av hur vi ser ut, vilket intryck vi gör och hur vi uppfattas.

2. Att ha en nära ögonkontakt oavbrutet är uttröttande.

Istället för att flytta blicken i rummet till andra deltagare, till dina anteckningar och bara låta den ströva runt och vila hjärnan några ögonblick är vi konstant alerta. Vi lika alerta som ett djur som vädrar fara och måste vara bredda och agera på en mikrosekund. Det blir också en felaktig tolkning av intimitet. När du sitter framför större bildskärmar förstoras deltagarnas ansikten. Hjärnans kognitiva förmåga att tolka frivillig och ofrivillig intimitet hänger samman med hur ”nära” vi uppfattar andra människor. I en förenklad tolkning förstår hjärnan att det större ansiktet måste innebära att den okända personen kränker den privata eller kanske till och med intima sfären. Nästa fullkomligt logiska steg för stenåldershjärnan är naturligtvis förbereda sig att antingen strida eller fly. Hjärnan pumpar igång stresshormoner så att vi ska vara beredda när det behövs.

3. Full aktivitet psykiskt och ingen fysisk aktivitet

Vi är fysiskt inaktiva samtidigt som vi har dragit igång kroppen för att vara aktiv. Det medför en uttröttande paradox. I det fysiska mötet rör vi oss mer. Vi flyttar oss mellan grupper, hämtar kaffe och möter nya människor. I telefonmötet vandrar vi ofta omkring medan vi pratar. I det digitala mötet sitter vi onormalt stilla under lång tid. Vi blir ”låsta” en i och samma position av kameran. Människans kognitiva förmåga är bättre när vi är i rörelse enligt forskningen. Ändå sitter vi onaturligt stela framför kameran.

4. Brist på kroppsspråk kräver nya kompelxa tolkningar

Vi tvingas hämta in mycket mer information. Normalt kan vi kognitivt ”tolka” en stor del av samtalet som vi har genom att läsa av kroppsspråk, ögonrörelser och gester. Det tappar vi i videosamtalet. Därför måste vi leta alla små förändringar för att tolka vad som avses. Ögonrörelser, ryckningar och kanske bara ett bortvänt ansikte eftersom något händer på hemmaplan men utanför bild iakttas, granskas och tolkas av hjärnan. Det blir en ”information overload” som vår hjärna inte riktigt kan hantera.

När hjärnan blir trött

Utmattningstillstånd är ofta resultatet av en hjärna som levt under ett högt, kroniskt stresspåslag under längre tid. Till sist kopplar hjärnan ur. Resultatet är kroniska utmattningssymptom och utbrändhet.  ”Zoom utmattning” är en verklig fara, och till viss del kan vi genom medvetna val, och nya arbetsrutiner undvika att utsätta oss för risken att drabbas.

Kronisk stress som vi inte själv styr över riskerar att göra oss utmattade.

Kroniska stressymptom och utmattningstillstånd är en risk som vare sig vi människor själva eller våra arbetsgivare vill att vi tar eller utsätts för. Vägen tillbaka är ofta lång och mödosam. Kroppen har fått en smäll som riskerar att följa oss resten av livet. Men genom att se på de fyra orsakerna till ”Zoom fatigue” så kan du också göra något åt den menar Professor Bailinson. Genom enklare beteendeförändringar kan risken minskas. Till dess att programvarorna förändras att vara mindre stresshöjande kan du själv göra några enkla saker:

Hur kan du undvika ”Zoom utmattning”?

  1. Att se sig själv interagera är tröttande och oroande. Här kan du i många av online programmen redan idag väja alternativ att stänga din egen bild. Prova att klicka på bilden och se vilka alternativ som kommer upp. Eller stäng av kameran emellanåt för att hämta andan.
  2.  Att ha en nära ögonkontakt oavbrutet är uttröttande. Ta bort helbildsläget. Skapa en bättre distans till bildskärmen. Skaffa ett separat tangentbord ifall du jobbar med padda eller laptop.
  3. Vi är fysiskt inaktiva. Flytta datorn och kamera längre ifrån dig. Skaffa ett separat tangentbord. Då kan du öka på mängden smårörelser. Använd ett trådlöst headset. När du slår av kameran kan du stå upp, sträcka på dig och röra dig i rummet kortare stunder när du enbart lyssnar.
  4. Brist på kroppsspråk kräver nya komplexa tolkningar. Återigen. Stäng av kameran och ge din hjärna en välbehövlig paus. Den får slappna av utan att behöva tyda och sortera mängder av små onödiga intryck .

Enkla beteendeförändringar för sundare möten

Förvånansvärt enkla förändring kan ge stor nytta för din hjärnhälsa

Du märker säkert att råden är förvånansvärt enkla och går in i varandra. Det enda som hindrar dig från att följa dem är normalt det inre kravet att vara ”effektivt närvarande”. Glöm det – i verkligenheten kommer du att vara betydligt mer effektivt närvarande både nu och långsiktigt ifall du unnar dig själv och din hjärna välbehövliga återhämtningspauser från alla intryck.

Tycker du det är intressant med hur enkla beteendeförändringar kan förändra både din egen stressnivå och den i din omgivning? Vill du lära mer om hur kronisk stress påverkar dig själv, dina arbetskamrater och din familj?

Låt mig berätta mer om stress i organisationer

Vill du lära mer om att leda i tider med kroniska stresspåslag? Kontakta mig

Kontakta mig och låt mig berätta hur jag kan vara till nytta!

Jag har jobbat som ledare och chef i många år och samtidigt läst in en examen i ledarskap och organisationsteori inom beteendevetenskap. De senaste tio åren har jag läst Post graduate studier inom Bowens systemteori hos Bowen Center i Washington D.C. Jag har särskilt intresserat mig för hur stress ”smittar” inom grupper och hur en enda person kan vara en lugnande förändringsagent. Hur lugn kan skapas med enkla och mycket framgångsrika verktyg. Jag har också översatt boken ”Den stressade organisationen – varför företag gör korkade saker” av Jeffrey Miller.

Vill du ha kontakt eller köpa boken?

Om du vill veta mer eller vara med på någon mina kurser eller seminarier kan du kontakta mig här

Vill du läsa mer om eller beställa boken  boken ”Den stressade organisationen – varför företag gör korkade saker” klickar du här

Vill du läsa hela artikeln? Klicka här