+46 (0)70 640 59 60 marie@msimonsson.se

Delar av den här bloggen publicerade jag redan den 25 november. Men nu idag känns det aktuellt att faktiskt skriva om Coronastressen en gång till. Aldrig skulle jag ha trott att den generella stressnivån i samhället skulle bli större än den som jag upplevde redan för en och en halv månad sedan. Men så blev det. Mutationen av viruset och en förväntan på vaccinet samtidigt som det finns en oro omkring det. Under tiden har de flesta börjat inse att det inte finns en ”quick fix”. Vi kommer att leva separerade från varandra och online fram till sommaren. Minst. Trots det tyckte jag att jag hade koll på stressfaktorerna. Och jag vet hur jag ska hantera min egen vardag och den oro som jag möter i min vardag.

När omvärlden blir farlig blir vi oroliga, stressade och inriktade på att överleva.

Men så hände något som fick mig i obalans. Kuppförsöket i USA den 6 januari som innebar att jag blev helt splittad i min tankeförmåga. Efter tre dagar med enbart nyheter dygnet runt har jag blivit en ”nyhetsjunkie”. Jag har följt nyhetsrapporteringen i det närmaste dygnet runt. Samtidigt är handlingsförlamningen på alla andra fronter genomgående. Det är skälet varför jag väljer att ta upp delar av bloggen om Coronastressen en gång till.

Hur mycket stress och oro klarar vi innan vi alla får grus i skallen?

När det samhälle eller den grupp som vi tillhör ger oss orsak att känna oro reagerar vi som de djur som vi är. Våra överlevnadsmekanisker slår till. Nu har vi haft en relativt lång tid av rädsla och oro som har resulterat i en förhöjd stress i alla de organisatoriska system som vi tillhör. Viruset var vårt fokus. Men så hände det som inte får hända. En världshändelse som innebar att hela vår omvärld plötsligt blev osäker. Det spelar ingen roll att det hände i ett land långt borta. De flesta av oss är fostrade med tanken att USA i alla fall är stabilt i sig självt.

Coronastressen i en orolig omvärld

Ett nytt normalläge?

Coronastressad. Ett nytt normalläge. Vi lever i ett samhälle som är präglat av oro, ängslan och rädsla. Det rör allt från familjen till arbetet. För många gick det bra med vårens situation. Den var ny och skrämmande men vi hade mentala reserver att ta ifrån och vi gick mot sommaren ”när det blir bättre”.  Nu är läget annorlunda. Insikten att det inte blev hållbart bättre är över oss. Vi befinner oss mitt i en andra våg och alla de åtgärder som vidtas för att skydda oss kan i stället uppfattas som ännu mer stressande.

En enda person som behåller lugnet kan bryta den negativa spiralen!

Två dimensioner som måste vara i jämvikt

När jag arbetar med ledarstöd och organisationsutveckling är det grundläggande att systemet – dvs den grupp som deltagarna känner tillhörighet med – är tillräckligt lugnt för att fungera rationellt. Organisationssystem liksom människor fungerar i två dimensioner som måste vara i jämvikt. Brist på jämvikt uppstår när känslorna tar över i samband med rädsla, oro och inte minst nu med ett stort påslag ”Coronastressen”.

Det krävs en jämvikt i systemen för att vi ska fungera rationellt
  • Det rationella systemet är strukturer, värdegrund och regelverk. Det rationella systemet är mer eftertänksamt och analytiskt.
  • Det emotionella systemet är känslor, instinkter och tolkningar av det som händer i den omgivande miljön. Det emotionella systemet är snabbt och reaktivt.

Coronastressen tar sig olika uttryck hos den enskilde och i systemet. När vi människor utsätts för kronisk stress vilket det här definitivt är slår stressen igenom på alla plan i våra liv. Under mer än ett halvår har vi levt med en fara som vi inte kan se, planera för eller hantera. Det enda vi kan göra är att hålla oss ifrån varandra vilket går rakt emot vår instinktiva respons som flockdjur. När vi hamnar utanför flocken vet vi sedan tiotusentals år att risken som vi utsätts för är mångfalt större.

Hur vet du att Coronastressen påverkar dig?

Rädsla och oro ger påslag från vår stenåldershjärna. Med distansering och ensamhet händer saker hos oss. Vi vet att vi måste vara försiktiga så vi inte blir uppätna när vi befinner oss långt från flockens trygghet och skydd. Många kommer att upptäcka att tankeförmågan blivit mer ”spretig”. Vi ”tappar bort” enkla saker som vi borde komma ihåg och det känns som om vi har namnet på folk som vi känner men plötsligt inte kommer ihåg ”på tungspetsen”. Koncentrationsförmågan är sämre och många får en störd nattsömn.

Vi blir okoncentrerade och lätt korkade när stressen slår ut vårt rationella tänkande.

På samma sätt har gruppen (vår ”flock” eller vårt system) fått ett kroniskt stresspåslag. Då blir vi mycket mer emotionella som enhet. Beslut fattas reaktivt och tyvärr, besluten blir också mer korkade. Irritationen ökar och vårt enklaste sätt att lösa det emotionellt som grupp är att finna ”vem fel det är”. För det enda vi som grupp vet med säkerhet är att det finns en orsak till att vi tycker det är jobbigt. Så låt oss söka och finna syndabocken. Då slipper vi samtidigt söka problem i våra egna beteenden.

Systemtänkandet och Coronastressen

När ett system eller en grupp är utsatt för Coronastress kan det enklast likna vid ett dominospel. Fast ett lite mer sofistikerat dominospel. I verkligenheten knuffar varje fallande bricka till två nya brickor.

Oro, rädsla och stress ”smittar” i en organisation. Individer dras med på samma sätt som en rad dominobrickor

Men det är flera fakta som gör jämförelsen relevant.

  • Att orsaken till att hela raden faller beror på närheten brickorna emellan
  • En bricka in i den fallande raden har ingen aning vad som knuffade till den första brickan
  • Att rent matematiskt kan varje dominobricka knuffa omkull en bricka som motsvarar 170% av den egna storleken. Det är alltså grymt svårt att stå kvar upprätt.
  • Men samtidigt att en enda bricka som står kvar också stoppar hela den negativa spiralen!
  • Exakt så är också i organisationer. Även där kan en enda person stoppa den negativa rörelsen. Därmed skapas tid för eftertanke och arbetsro.

Hur påverkar jag Coronastressen?

Jobbar du i en stressad organisation eller känner du igen en del av symptomen som jag beskriver? Bara det faktum att du har förmågan till eftertanke och fokusering är ett bra första steg. Håll fast i det sakligt rationella. Hur ser det ut omkring dig? Vad kan du göra? Hur kan du förhålla dig till ensamarbete hemma och distansering? Det ligger ingen fara i de här sakerna i sig.

Precis som med dominobrickorna räcker det att en enda står kvar för att den negativa trenden ska upphöra!

Med ditt eget sätt att se om omvärlden kan du besluta dig för om du vill vara en av de fallande brickorna eller om du vill låta det stanna upp med dig. Det innebär inte att du kommer att utsättas för kraften i de brickor som faller mot dig. Men det innebär en enorm styrka att känna att du kan välja att stå fast och låta det stanna hos dig. Om du är tillräckligt ”grundad” i ditt rationella tänkande har du helt andra förutsättningar.

När du inte skickat stressen vidare kommer du istället att skapa lugn inom dig och omkring dig. Det är enkelt att förstå rationellt men det kräver beteendeförändringar. Det kräver styrka att stå emot flockens ohejdade rörelse.

Lär dig mer om hur Bowens systemteori kan hejda Coronastressen och dess effekter hos dig själv eller i din närhet. Läs boken ”Den stressade organisationen – varför smarta företag gör korkade saker”. Den kan du beställa här

Kontakta mig för Chefspausen– din ”ledar PT” i vardagen. För dig som behöver en paus med ett bollplank i vardagsstressen i ditt ledarskap. Med mig tar du en fika med innehåll när du behöver det! Här läser du mer om Chefspausen

Känner du att du eller din arbetsplats skulle behöva gå en kurs? Kontakta mig här!

Blev du nyfiken på den matematiska potentialen i fallande dominobrickor? Då kan du i den här videon på Youtube se hur en liten dominobricka i ett fåtal steg kan välta en metersbricka på 50 kilo!