+46 (0)70 640 59 60 marie@msimonsson.se

När vi ägnar oss åt ”Grupptänk” så gör vi en massa, men något tänkande är det inte. I tider med stor oro, rädsla och stress är det lätt att falla in i ”Grupptänk”. Behovet av att ”GÖRA NÅGOT” (sak samma vad) är nästan helt oemotståndligt. Vi går igång på adrenalin och vill ta en fight. Människan har överlevt som djurart tack vare reptilhjärnan med alla dess varningssystem som gör oss redo att fly, slåss eller spela död. Vilket av alternativen som verkar bara bäst överlevnadstaktik för det här tillfället.  Alla våra skyddsmekaniskmer startas upp med stresshormoner och taggar vår kropp till det yttersta. I moderna tider är det här lite besvärligt. Den yngre delen av hjärnan inser naturligtvis att vi kanske har fler alternativ. Smartare alternativ. Kanske är det till och med allra smartast att avvakta och sätta in resurserna senare. Då när de behövs allra bäst.

I vår reptilhjärna är vi fortfarande en del av flock som jagar tillsammans

Männsikor liksom afriskanska vildhundar jagar i flock. Det som skiljer är hur sofistikerade vi är..

I dessa dagar kan vi uppleva att faran är överallt och samtidigt ingenstans. Då slår verkligen oro, rädslor och omedvetna tankespår till. Att vi inte kan se och förhålla oss till den fara som vi så tydligt känner gör den många gånger större. Inget verkligt scenario är så hemskt som det vi kan tänka ut i vår efen fantasi Och aldrig är vi så hjälplösa. Det gäller oro för nära och kära. För det samhälle vi varit med och byggt. För de flesta också rädslan för ett ekonomiskt bakslag.  

Det finns alltid en orsak!

Den enda lösningen är att finna en (godtycklig) orsak till oron. Att tycka att de som kommer med budskapet är orsaken och skjuta dem har varit ett populärt alternativ i alla tider. Viljan att lyssna på korkade slutsatser och konspirationsteorier verkar vara ett annat. Letandet efter en syndabock är oftast det mest effektiva. Och då blir hatet mot en enda människa som bara försöker säga sanningen tydligt. Vi har hittat vår syndabock. Under stunder ”Grupptänk” känner vi bara efter. Att hitta någon att skylla på är bra. Då kan vi gemensam gå på den personen. Där i vår reptilhjärna är vi fortfarande en del av en flock som jagar tillsammans.

Jagad eller jägare – inte alltid lätt att veta när vår reptilhjärna styr

Murray Bowen, grundaren av Bowens systemteori försökte en gång förklara vad som skiljer Bowens systemteori från andra teorier med individfokus. Han sade då att ”Systemteori fokuserar på vad folk gör och inte deras förklaring om varför de gör det”. Det var i hans koncept som heter ”Samhället, kriser och systemteori”. Just nu kanske det allra intressantaste av hans olika koncept.

Jag jobbar med grupper som vill sänka sin generella nivå av stress, rädslor och oro. Grupper där chefer, mellanchefer och medarbetare själva kan se att de blir låsta i mindre bra beteenden. Men – som ändå fortsätter eftersom ”Grupptänk” driver på beteenden. Och absolut inte något rationellt tänkande med eftertanke. Genom teorin och i praktiskt arbete har jag tydligt kunna se hur en enda person kan driva upp den generella nivån av reaktivitet. På samma sätt kan en enda person som behåller lugnet och sprida det till övriga i gruppen.

Betydelsen av en lugn nod i ett stressat system

”När en nyckelperson inom ett emotionellt system kan kontrollera sin egen reaktivitet och med korrekthet kan observera systemets funktionalitet och sin egen del i det kan han/hon också undvika att gå till motattack vid provokation. När han/hon behålla en aktiv relation med andra nyckelpersoner utan att dra sig undan eller bli tyst, kommer hela systemet att förändras i ett antal förutsägbara steg”

Murray Bowen ”Family Therapy in Clinical Practice” sid 436

För oss alla innebär det att vi kan vara nyckelpersoner när det kommer till ett genomtänkt och lugnande beteende. Det innebär att när Statsepidemologen stegvis förklarar vad som kommer att tänka måste vi ta till oss fakta. Vi kan inte reagera med rädsla genom att utse honom som syndabock. Vilket för den delen, också är ett fullkomligt förutsägbart beteende när ”Grupptänk” helt plötsligt är norm. I tider av rädsla, stress och oro behövs rationella beslut grundade på fakta och eftertanke. Vi måste låta den ”smartare” delen av vår hjärna få hinna med. Det

Nyfiken på ”Grupptänk” och Bowens systemteori?

Vill du lära dig mer om Bowen och varför systemteori är ett sådant bra verktyg och en så fantastisk metod för att skapa lugn hos både dig själv och andra så har du flera olika alternativ:

Kom på en av våra kurser. I ”Gåxsjömodellen” erbjuder vi kurser i en lugn naturnära miljö. Kurser erbjuds också nära dig. När Covid19 utbrottet lagt sig kommer vi att återuppta kurser och lunchseminarier. Läs mer om innehållet här: https://msimonsson.se/bowens-systemteori-organisationsutveckling-gaxsjomodellen/

Vi kommer också att ge kortare ”Lunchsnack” och korta ”Tankepauser” för dig som vill ha hjälp att sortera in vad som är ”Grupptänk” och vad som är riktigt, rationellt tänk. Då följer du oss på Facebook: https://www.facebook.com/msimonsson.se/

Läs boken ”Stressade organisationer – varför smarta företag gör korkade saker” av Jeffrey Miller. Du beställer boken, inklusive ljudbok, i översättning och uppläsning av mig, Marie Simonsson. Den beställer du här: https://msimonsson.se/den-stressade-organisationen/

Du kan själv få handledning via Skype i enstaka timmar eller i form av ett program där vi arbetar med processen personligt ledarskap och vikten av att behålla lugnet i alla beslutssituationer. Läs mer här: https://msimonsson.se/mentor/

Kontakta mig för en lösning som passar dig: https://msimonsson.se/kontakta-mig/

Du kan också komma på den 3e Världskonferensen om Bowens systemteori (den första i Europa) som går av Stapeln i Sörbyn i Norrbotten. Temat för konferensen är ”Managing Relazions in a Changing World – Bowen Theory in Organizations, Families and Communities”. Läs mer här : https://bowen2020.com/