+46 (0)70 640 59 60 marie@msimonsson.se

Jag kan förstå motviljan mot att bjuda in en utomstående i det allra mest privata. För så är det. För många entreprenörer är företaget känslomässigt privat. Det är summan av drömmar, hopp, ambitioner, svett och privatekonomi. Att då bjuda in någon som ska ha åsikter på hur det ska skötas är inte så enkelt. Det kan kännas riktigt avigt. Jag förstår det verkligen. Det är ett tungt vägande skäl till att många företag saknar ett proffsigt styrelsearbete.

företaget är summan av drömmar, hopp, ambitioner, svett och privatekonomi

Men duktiga entreprenörer tänker också lönsamt och smart. Annars skulle de aldrig kommit så långt som de har. De skulle ha gett upp eller svultit ihjäl för länge sedan. Så låt oss se möjligheten med en eller flera externa styrelseledamöter. Då kan vi konstatera att en bra styrelse i de flesta fallen är den absolut billigaste och bästa experthjälpen som du som entreprenör kan anlita. Trots allt är styrelseledamöterna de enda experterna som faktiskt också hålls ansvariga för de beslut som de är med och fattar. Ingen konsult i världen är lika bunden till företagets bästa som styrelseledamoten genom sitt sysslomannaansvar*!

Vad är hindret?

En extern styrelseledamot tillför ny kunskap och andra perspektiv

Så varför finns det en motvilja att skaffa en proffsigare styrelse? De flesta av små- och medelstora företagare är väl medvetna om att även om de är experter på ”sin grej” och ”sitt företag” så är de faktiskt inte experter på allting.  De är som människor i allmänhet, bättre på vissa saker och sämre på andra. Därför finns det stora värden med att ta in externa styrelseledamöter. De kan bidra med sakkunskap som kanske saknas i bolaget. En annan styrka med en extern styrelseledamot är objektiviteten. De saknar normalt den känslomässiga bindningen som emellanåt gör entreprenören själv om inte blind så i alla fall enögd. Åtminstone när det gäller ”SIN idé”.

Det är ett mentalt steg

Men ett nytt och proffsigare styrelsearbete är ett stort steg att ta. Det är för många entreprenörer en mycket större känslomässigt steg att ta än vad de kanske vill erkänna. ”Nja, jag vill ha kvar handlingsfriheten”. Skojar du??!! Om du eller du och din familj äger majoriteten (eller ofta 100%) av aktierna så har ni handlingsfriheten kvar. Det är bara att rösta emot förslag som ni inte gillar. (Eller byta ut styrelseledamoten mot en som förstår er strategi bättre.)

Det är väl ingen som vill öppna upp plånboken för någon utanför familjen

Nä, det handlar inte om det. Delvis kan det vara ett obehag att öppna upp plånboken för någon utanför familjekretsen. Dessutom är det inte alltid är så kul att visa upp sig och sina (möjliga) misstag för någon annan. Kanske särskilt för någon som har sakkunskap inom just de områden där jag som företagare är svag. Kanske du som läser det här går i tankar på att kanske flytta styrelsemötena från köksbordet och istället skaffa en ”riktig” styrelse. Grattis! Då har du antagligen redan tagit ett stort steg bort från den här rädslan. Du har börjat inse fördelarna med en extern kompetens till billigt pris och med fullt ansvar. Det är den bästa affären du kan göra!

Om du ändå känner dig osäker

  • Fundera igenom vilken kompetens du kan ha störst nytta av i styrelsen? Är det logistik? Inköp? Försäljning eller strategiska frågor? Om du fick välja en konsult som tar fullt ansvar med företagets bästa för ögonen. Vad vill du då ha hjälp med?
  • Gå en styrelsekurs tillsammans – en kurs där ni får verktyg och en arbetsmetodik för hur ni ska arbeta som styrelse. Kallelser, mötesrutiner och återkommande frågor är viktiga arbetsverktyg.
  • Jobba igenom en aktuell affärsplan så att ni garanterat har samma målsättningar och samma framtidssyn. Utan den samsynen kommer arbetet inte att fungera.
  • Lär känna varandra utanför styrelserummet. Du måste inte älska din styrelsekollega men ni måste respektera varandra! Utbilda er eller gör studiebesök tillsammans. Då är ni bollplank till varandra och era kunskaper och erfarenheter kommer till full rätt.
En bra styrelse har respekt för varandra och kan skratta tillsammans.

Ett bra styrelsearbete är en resurs i alla lägen. I svåra tider är det en nödvändighet! Lycka till med ditt framtida styrelsearbete!

Kurser, tips och kontakter

Vill du gå en grundkurs i styrelsearbete? Nästa öppna kurs går i Sollefteå 5 och 20 februari. Läs mer här: https://msimonsson.se/grundkurs-i-styrelsearbete/

Vill du istället att ni gör en egen skräddarsydd utbildning? Kontakta mig: https://msimonsson.se/styrelse/

Vill du ha tips på hur ni kan jobba med er affärsplan? Läs mer här: https://msimonsson.se/affarsplan-eller-framtidsplan-behovs-det/

* Vad innebär sysslomannaansvar?

Styrelseledamöter och VD har ett s k sysslomannaansvar som innebär en allmän vårdplikt för såväl enskilda styrelseledamöter som verkställande direktör att alltid agera för bolagets bästa.