+46 (0)70 640 59 60 marie@msimonsson.se

Styrelsen som resurs & Aktivt styrelsearbete

En kurs för alla som vill arbeta med styrelsen som resurs. En styrelse ansvarar för den långsiktiga målsättningen i företaget. Grunden för ett aktivt och effektivt styrelsearbete är samarbetet inom styrelsen. Där olika personligheter samspelar bra och att alla kompetenser och erfarenheter tas tillvara.

Den strategiska planeringen är en av styrelsens viktigaste arbetsuppgifter

Huvudpunkter i kursen

• Vikten av ett aktivt styrelsearbete
• Styrelsens roll och arbetssätt
Strategi och affärsplan
– Vad säger lagen?

• Att arbeta med olika kompetenser stärker styrelsen som resurs
• Bolagsstyrning och styrelsearbete i små och medelstora företag
• Ramverk och regler, aktiebolagslagen
Ansvar och roller
• Strategisk planering – en viktig del av styrelsens arbete
• Affärs/utvecklingsplanens roll för målstyrning
Företagets långsiktiga mål
– Förankring av visioner och strategi
– Genomgång av en förenklad modell av en affärsplan

En kurs för alla med intresse för ett fungerande styrelsearbete

Kursen för dig som:

Reveljen erbjuder en tvådagars växa-kurs i styrelsearbete. Kursen vänder sig till dig som är företagare i ett mindre eller medelstort företag men idag saknar ett aktivt styrelsearbete. Den vänder sig också till dig som idag arbetar som styrelseledamot men känner att du har liten eller ingen erfarenhet tidigare av styrelsearbete. Det är också en kurs för dig som arbetar i valberedningar och känner att du vill ha mer kunskap om praktiskt styrelsearbete! Under kursdagarna arbetar vi med teori och praktiska exempel.                         Kursledare är Marie Simonsson.

Läs informationsbladet om kursen:

Praktisk information

Den 5 och 20 februari, kl. 8,30 – 16,30

Plats: Reveljen, Byggnad 4 (Nipanområdet Sollefteå)

Pris: max 10,925 kr/deltagare ex moms. (Vid fler deltagare kan priset sjunka) I priset ingår kursmaterial, lunch och fika.

Anmälan: sker digitalt via anmälningsformulär på www.reveljen.eu (Anmälan är bindande och antalet platser är begränsat, så det är först till kvarn som gäller)

En Växa-kurs. Kompetensutveckling i samverkan!

Lär mer om vår kursverksamhet! https://msimonsson.se/styrelse/

Eller på Facebook! https://www.facebook.com/msimonsson.se/?ref=bookmarks