+46 (0)70 640 59 60 marie@msimonsson.se

Styrelsearbete i gröna näringar

Grönaste gräset i byn – Styrelsearbete & Affärsutveckling i de gröna näringarna

I samarbete med Jordbruksverket erbjuder vi styrelseutbildning för företagare inom jordbruk, trädgård och rennäring i Norra Sverige*

Kursledare: Håkan Nilsson & Marie Simonsson

De flesta företagare har ett stort problem. Tiden räcker inte! Inte till att både jobba med allt det dagliga samtidigt som det ska finnas tid att sitta och planera långsiktigt. Vad vill jag med företaget? Hur ser jag på framtiden? Hur ser min egen framtid som företagare ut? Borde jag skaffa en affärsplan? Kanske borde jag ha en styrelse med någon person utifrån som kan bli mitt bollplank?

Om du känner igen dig i frågeställningarna och är företagare med bas i jordbruk, trädgård eller rennäring i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten erbjuder vi en utbildning i långsiktigt företagsledningsarbete, en styrelseutbildning Du kan nu delta i ett program om tre träffar under cirka 4 månader. Kursen är öppen för företagaren och även för styrelsen eller andra former av resurspersoner som ingår i företagarens beslutsstöd i det långsiktiga arbetet.

Varför skulle inte ditt gräs vara det grönaste i byn?

Programmet är subventionerat av Jordbruksverket och ingår i deras satsning på kompetenshöjning i de gröna näringarna. Ta chansen du också och utveckla dig själv tillsammans med din styrelse/företagsstöd.
I kurserna ingår bland annat styrelsearbete, hur ni skapar en aktuell affärs/utvecklingsplan och målsättningar, värderingar och drivkrafter. I alla kurserna ingår teori, verktyg och övningar. Du kommer att lära genom att göra!

Programmet består av tre kursdagar över minst 3 månader.

Under programmet kommer vi bland annat att ta upp:

Dag I: Styrelsen roll i mindre företag – ramverk och regler, styrning och målsättning
Dag II: Utvecklingsplan och målsättning – affärsplan, drivkrafter och styrningsfrågor
Dag III: Den egna utvecklingsplanen – affärsmässighet, strategiskt arbete i vardagen och SWOT

Så fort ni är 6 personer startar vi upp ett program nära dig så att restiden kan hållas nere.
Kontakta mig gärna så berättar jag mer. Vi hjälper också till att hitta deltagare nära dig, anmäl ditt intresse till oss!
Kursdatum publiceras också på https://www.facebook.com/gronastegrasetibyn/
Utbildningen är delfinansierad av Jordbruksverket och den Europeiska Fonden för Landsbygdsutveckling.

Vill du läsa mer? Klicka nedan för kursbeskrivning