+46 (0)70 640 59 60 marie@msimonsson.se

Strategisk kommunikation

Grunden för vidareutveckling och framtid är strategisk kommunikation. Det gäller oavsett om vi talar om människor, organisationer, företag eller andra kulturer och miljöer. För att vara framgångsrik krävs tydlig, effektiv och lyssnande kommunikation. Klarar vi inte av det, så kommer vi inte att få gehör för vårt budskap.

Om vi vill synas måste ”marknaden” i form av kunder, väljare, avdelning, familjen eller vilka vi nu vill nå – se både oss och vårt budskap. Det är det som strategiska kommunikationen och marknadskommunikation handlar om med enkla ord. För oavsett vad vi befinner oss i för sammanhang behöver vi prata på ett sätt som gör att de som lyssnar förstår vad vi vill säga. Dessutom behöver vi själva ha koll på vilka budskap vi förmedlar. I alla mina seminarier är kommunikation en gemensam nämnare. Mina kunskaper och utbildningsmaterial inom strategisk kommunikation finns samlade under varumärket och konceptet BusinessTALKs®.

Strategisk kommunikation
Oavsett vilket sammanhang vi befinner oss i behöver vi prata på ett sätt som gör att de som lyssnar förstår vad vi vill säga.

Kommunikativt ledarskap och strategisk kommunikation

I konceptet BusinessTALKs® erbjuder jag dig fördjupning i områden inom kommunikativt ledarskap. Där får du lära dig, praktiskt och konkret, hur du gör för att ge ett klart uttalat budskap som följs av ett lika tydligt outtalat budskap. De som lyssnar stämmer nämligen alltid av om det du säger och står för, även bekräftas av ditt kroppsspråk och tonläge.

Om du kommunicerar på fel sätt kommer ditt budskap att uppfattas som dubbelt och fel. Det här är något som många politiker fått erfara!

Det spelar ingen roll om du är ungdomstränare ute på isen eller håller en dragning för företagsledning eller styrelse. Principerna för strategisk kommunikation gäller för alla. Jag erbjuder därför seminarium, individuell coachning och mentorskap i strategisk kommunikation och marknadskommunikation. Här kan vi arbeta med allt från att skapa trygghet till hur du bygger upp ditt budskap med praktisk retorik, argumentationsteknik. Du får även lära dig mer om framförande och bra presentationsteknik.

Elevator pitch” och att ”pitcha” handlar om att träna upp förmågan att snabbt och tydligt framföra ett önskemål som skapar så stort intresse att du kan boka in ett möte för din anställningsintervju, produkt eller vad det nu är du vill uppnå.

Kulturell kommunikation och internationella miljöer

I möten med affärsfolk från andra kulturer kan vi ofta få hjälp med att tolka orden – men förstår vi hela budskapet? I affärssamtalet finns oftast tydligt uttalade budskap men de åtföljs nästan alltid av ett eller flera outtalade budskap.

Kulturell kommunikation och internationella miljöer

Jag har själv arbetat i många länder från väst till öst, exempelvis i USA, Sydostasien och Kina. Genom åren har jag lärt mig av att tänka på hur jag skickar olika budskap bara genom sättet att klä mig, överlämna (eller inte överlämna) presenter och hur titlar används eller inte. Jag har gjort många misstag när jag har trott att det svenska beteendet är en vedertagen ”norm” i världen. Jag har också lärt mig fantastiskt mycket av hur de outtalade signalerna lägger grunden för tillit och trivsel. Jag är övertygad om att långvariga relationer mellan olika kulturer och i internationella sammanhang både skapas och raseras i hög utsträckning genom den outtalade kommunikationen.

För att bli framgångsrik behöver du veta om affärssamtalets konstruktion är hämmande eller främjande för dig i en ny internationell miljö?
Vilka är fallgroparna och fördelarna? Hur lär du dig att lyssna på och förstå det outtalade? Många av fallgroparna kan enkelt undvikas genom en grundläggande förståelse för kulturella skillnader. Kunskaper om hur du ska göra och var du kan hitta information om den situation du står inför.

Först när vi lyssnar på vad som sägs mellan raderna kan vi förstå hur vi påverkas av den kulturella kommunikationen. Här handlar det om bakgrund, värderingar, kroppsspråk, klädsel och olika attribut. Bara för att nämna några faktorer. Vi behöver verkligen förstå och respektera alla dimensioner i kommunikationen för att nå goda resultat i våra affärer och samarbeten.

Framgång i den internationella miljön inkluderar mer än själva affären. Framgången skapas i relationerna och i samspelet mellan människorna. För att lyckas behöver vi utveckla vår förmåga att förstå och uppskatta skillnader och likheter i olika kulturer.

Ofta finns ett specifikt behov. Du har kanske redan insett att du har ett problem som antagligen har sin grund i skillnaderna i kulturellt beteende och kommunikation. Det kan vara ett första möte som inte alls blev som du hade tänkt. Det kan vara ett samarbete som inte utvecklas som planerat. Fråga dig då om det kan vara okunskap eller oförståelse snarare än ovilja?

Det kan också vara ett förväntat problem. Ditt företag kanske ska börja arbeta på en helt ny marknad eller skaffa en helt ny affärspartner? Du behöver rekrytera en chef i ett annat land och från en helt annan kultur. Vad är det som händer när kommunikationsproblemen uppstår? Varför blev det inte bra med den helsvenska kräftskivan? Och hur skall du tacka nej till den lokala delikatessen som du inte kan tänka dig att äta?

Min erfarenhet är att problem av den här typen egentligen är grunden till fantastiska möjligheter. Det handlar om att öppna upp och se den kulturella kommunikationen som en möjliggörare och öppning istället för något okänt och svårt. Jag erbjuder utbildningar och support i form av kortare halvdagspass, kick-off eller seminarium helt anpassade utifrån din situation och dina internationella kunders önskeläge.

Tillsammans hittar vi de verktyg och metoder som passar för just dig. Därefter vässar vi dina förmågor. När du hittat din form blir du tryggare och säkrare i dina framföranden och där ligger grunden för tydligt ledarskap och strategisk kommunikation.

Kontakta mig så berättar jag mer.

Basic RGB
Strategisk kommunikation
Basic RGB
Kulturell Kommunikation