+46 (0)70 640 59 60 marie@msimonsson.se

Grönt ledarskap

En utbildning för dig som är verksam inom jordbruk, trädgård eller rennäring

Typiskt för många företagare i de gröna näringarna är att företagandet är en livsstil. Ofta är det ett förhållningssätt gentemot de resurser vi har att arbeta med. Det är inte ett karriärval. Kanske är det skälet till att det emellanåt är så lätt att glömma att vi också är chefer och ledare. Chefer i ett företag och ledare för både andra och oss själva. 

En grön ledare vet att ta vara på alla sina resurser!

Om du känner igen dig i den här beskrivningen så kan du vara helt lugn. Du är med andra ord rätt lik alla oss andra.  Kanske känner du också att det skulle vara både roligt och utvecklande att ta tag i framtidsfrågorna och ledarskapet. Om du har din verksamhet i någon av de fyra nordligaste länen i Sverige så har jag ett erbjudande som du inte kan tacka nej till! I samarbete med Jordbruksverket har du möjligheten att delta i en ledarutbildning för de gröna näringarna. Det är ett upplägg som är särskilt anpassat för dig som har din huvudsakliga inkomst från jordbruk, trädgård och rennäring.

Utveckla ditt ledarskap

Med en allt snabbare förändringstakt i omvärlden kan du som företagare känna att det finns behov av utbildning. Ofta hamnar du att prioritera de praktiska sakfrågorna inom företaget. Det gör att ledarskap och den strategiska planeringen hamnar i fokus först när något händer. Som just nu med Covid19. Då ökar stress och oro. Vi kanske får mer konflikter eller känner att vi inte riktigt räcker till. Behovet av av ett tryggt ledarskap ökar.  Samtidigt saknas ofta möjligheten att kunna delta i en utbildning som är anpassad till de villkor som råder i våra näringar.

Ett grönt erbjudande!

Inom de gröna näringarna har företagandet ofta ett annat, längre perspektiv!

Därför har Jordbruksverket tillsammans med den Europeiska fonden för landsbygdsutveckling tagit fram ett kanonerbjudande för dig! Du får chansen att utveckla dig själv och din ledarroll i en ledarutbildning under 4 – 6 månader. Tillsammans med andra Gröna Ledare kommer du inte bara att lära dig ”chefskap”. Vi kommer att arbeta med ämnen som stress, arbetsmiljöfrågor och hur du skapar ett ekonomiskt hållbart företagande. I utbildningen ingår ett strategiskt arbete. Det vill säga hur du kan formulera rätt målsättningar för din verksamhet. Liksom hur du bäst arbetar med visioner och kommunikation med dina medarbetare.  Vi diskuterar hur chefen kan vara en positiv kraft i alla organisationer. För när du känner dig säkrare kommer hela din omgivning att må bättre. När du blir lugnare i ditt ledarskap blir dina beslut mer genomtänkta.  Under utbildningen kommer du att arbeta med en plan för ditt företag. Efter utbildningen har du den som guide för ditt företagande i en föränderlig omvärld!

Kursledare: Marie Simonsson och jag finns i norra Jämtland

En satsning på ledare

Vill du veta mer? Kontakta mig

Rent praktiskt innebär satsningen att du avsätter tid och betalar en kursavgift. Den är en del av totalkostnaden. Resten av utbildningen finansieras genom Jordbruksverkets satsning.* Det innebär att du bara betalar en mindre del av den verkliga kostnaden för en utbildning av den här typen. Kurserna erbjuds för företagare i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Under kursen har du också en möjlighet att få handledning online.  *Det finns vissa villkor som måste vara uppfyllda för att du ska kunna få ta del av satsningen och erbjudandet är tidsbegränsat. Just nu arbetar vi för att kunna erbjuda alla utbildningarna digitalt. Du kommer att slippa restiden och har en möjlighetfår helt andra möjligheter att delta oavsett var du befinner dig i de fyra nordligaste länen!

Mindre restid, nya kompisar, ny kunskap!

Hur ofta har du chansen att få del av ett riktigt bra erbjudande? Men, det är som sagt Visserligen tidsbegränsat.  Fast det är väl inte mycket att fundera över? Fördelarna överväger på fler sätt än du kanske är van vid:

Onlinelärande ger oss på landsbygden helt nya möjligheter! Ta chansen och prova på!
  • Ingen restid med onlinekurs!
  • Du får en chans att bygga nya nätverk med kollegor i hela Norrland!
  • Nya affärskontakter och nya bollplank bara ett samtal bort!
  • En riktigt bra utbildning – anpassad för oss i den de gröna näringarna!

Många av oss ägare och chefer i mindre företag saknar den här sortens kontakter. Mest av allt kanske vi saknar bollplank som begriper vad vi pratar om. Under utbildningen bygger vi upp det genom samarbeten, gruppövningar och möten. Vi hoppas också kunna ordna en fysisk träff under andra kvartalet 2022.

Har du några kollegor som också är intresserade? Tipsa dem! Den här utbildningen innebär en kanonchans att utveckla ledarförmågor, det personliga ledarskapet och lära dig hantera stress, oro och konflikter. Och det till ett reducerat pris! Men det är ett tidsbegränsat erbjudande. Vad väntar du på?!  

Vill du veta mer? Kontakta mig

Utbildningsprogram 4 – 6 månader

För att få verklig och märkbar nytta av din satsade tid så rekommenderar jag att du går Ledarprogrammet. Det är ett utbildningsprogram uppdelat på minst sju tillfällen över 4 – 6 månader. Utbildningen följer ett pedagogiskt upplägg som gör att kommer att märka hur du hela tiden utvecklas. Du kommer ha ett bra kursmaterial att gå tillbaka i när du behöver. Det innehåller både ledarskapsteori och beteendevetenskap. Under kursen provar du på olika verktyg och metoder. Du får en möjlighet att finslipa din egen ledarstil och känna vad som är rätt för dig. Samtidigt lär du också av övriga deltagares erfarenheter. Programmet är en utvecklingsprocess där ni deltagare lär genom att göra. På så sätt bygger du självkänsla samtidigt som du sänker din stress, Du lär dig förstå dina egna reaktioner i olika situationer.

En utbildning för dig inom rennäring, trädgård och jordbruk! Hör av dig så berättar jag mer!

Det här är kursen för dig inom jordbruk, trädgård eller rennäring. Du behöver inga särskilda förkunskaper för att vara med på utbildningen. Den är uppbyggd som ett komplement till dina erfarenheter som företagare.

Dagskurs eller träningsläger

Kortare kurser – Förutom programmet erbjuder jag även två kortare två kurser som alternativ. De riktar sig till dig som kanske har svårt att hinna med att gå en hel utbildning. Det kan också vara ett alternativ för dig som är osäker på om utbildningsprogrammet är rätt för dig.

Här kan du välja mellan att gå en dagskurs om du är nyfiken och vill ”prova på”. Eller så kan du delta i ett ”träningsläger” under två dagar. Det är rätt alternativ ifall du vill lära mer om teorin och få lite mer tid att testa några av verktygen.

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Du kan gå en eller flera kurser

Under kurserna lär du dig både teori och praktik inom ledarområdet. Självklart kan behov och intresse vara olika. Därför finns också möjligheten att välja den ledarskapsutbildning som du tror passar dig bäst. Om du väljer en kortare kurs för att ”prova på” är det inget som därefter hindrar dig att gå med i vårt program. Du väljer själv!

  • Utbildningsprogrammet har ett fokus på ledarskap ur ett beteendeperspektiv. Du lär känna dig själv, din ledarstil och hur du bäst samarbetar med andra. Under utbildningen kommer du att lära dig metoder och få verktyg som är till stor nytta i ditt företagande.
  • Träningslägret har fokus på ”Utveckla ditt ledarskap” – olika personligheter, ledarstil, mål, värderingar och kommunikation
  • Dagsutbildningen har fokus på ”Lär känna din ledarstil” – kort om ledarskap, medarbetarskap och stress i vardagen

Har du råd att låta bli det här erbjudandet? 
Har dina kollegor råd att låta bli?  Genom din lokalkunskap kan du hjälpa till att sprida informationen!

Dela, skicka vidare eller kontakta mig för ett introduktionswebinarium!

Kontakta mig om du vill veta mer!

Utbildningen är delfinansierad av Jordbruksverket och den Europeiska Fonden för Landsbygdsutveckling