+46 (0)70 640 59 60 marie@msimonsson.se

I alla tider har vi använt riktmärken till hjälp för att nå våra mål. Tack vare dem vet vi att att vi är på rätt väg. I äldre tider var det stenrösen eller vägvisare. Ofta användes naurliga riktmärken. Sedan kom kartan och kompassen. Idag har alla en navigator. Med den håller vi oss på rätt väg. Erfarenheten visar om och om igen att framgångsrika företag gör likadant De har också en navigator. En aktuell affärsplan som håller dem på rätt väg.

Om du inte vart du ska, så kan du inte heller gå vilse

– Fritt återgivet från Nalle Puh av A. A. Milne

Sällan har behovet av en aktuell affärsplan varit större än just nu. För många av oss har den senaste tiden varit osäker och annorlunda. Är det här den nya vardagen? Hemarbete, distansmöten och nätshopping. Hur kommer ditt företag och din vardag att se ut om ett halvår? Om tre år? Vilken typ av navigator behöver du hitta rätt väg framåt?

Idag har vi bättre alternativ än en otydlig karta och kompass – idag tar vi en navigator till hjälp!

Det finns olika sätt att hantera oväntade förändringar. Ibland är det enklast att bli orolig och handlingsförlamad. Därefter kommer en fas fylld av negativ energi när vi fokuserar på vems fel det är. Men det finns bättre sätt att hantera situationen. Om du nu inte vill ta den negativa och energislukande vägen. Gnäll och skuldbeläggning ägnar vi oss åt när vi låter känslorna styra. Om vi istället väljer att vara rationella och tänka till blir situationen en annan. Då tar vi tag i situationen på ett logiskt sätt. På det sättet har vi goda möjligheter att vända den jobbiga situationen till något bra.

Drivkrafter och målsättningar

Det krävs att du har en tydlig målsättning framåt. Vart ska du och varför det? Vad är det som driver dig? Är det tanken på frihet? Eller ser du dig själv rik som ett troll i framtiden? Kanske vill du leva ditt liv i mötet mellan livsstil och företagande? Oavsett hur din målsättning ser ut så måste du kunna formulera den för dig själv. Annars är du lite som Nalle Puh när han konstaterar att ”om du inte vet vart du ska så kan du inte heller gå vilse..”.

Har du koll på rikningen? Styr du rätt i vardagsbesluten?

När du väl formulerat målet behöver du också en tydlig vägvisare. Den håller dig på rätt väg. En navigator som hjälper dig hålla fokus på målet i alla beslut. Är dina varor och tjänster hållbart attraktiva? Det kan handla om framtiden för de produkter som du har idag men som inte är lönsamma i ett längre perspektiv. Det kan också handla om investeringsbehov eller behov av kompetensutveckling. Kort sagt bra, en genomarbetad affärsplan!

Affärsplanen är företagets lönsammaste verktyg

I alla mina jobb har affärsplanen varit en del av vardagen. Oavsett vilken roll jag haft. Som VD och chef var den mitt ramverk och min vägvisare i vardagen. Jag visste tack vare affärsplanen vad ägarna ville uppnå med verksamheten. I styrelsearbetet är den vårt verktyg för styrning och ledning. En aktuell plan är också ett krav vid investeringar, utlåning eller frågor om ägarkapital. Vem vill gå in i ett företag där vi inte förstår vart det är på väg på lång sikt? Vad finns det för visioner?

Därför var det naturligt att skriva en affärsplan när jag startade mitt företag. Jag behövde krita upp de gränser som jag vill verka inom så att jag inte splittrar mig. Jag ville undvika en spretig verksamhet där jag gör allt och ingenting. Det är så otroligt lätt att bli engagerad och tappa fokus. Som småföretagare är det bra att fundera igenom hur många timmar jag har. Hur vill jag fördela dessa timmar? Och hur ska jag undvika att vara tvungen att jobba 60 timmar istället för 40 för samma inkomst.

Planen gav mig möjlighet att Pilgrimsvandra till
Santiago di Compostela

Bonuseffekten

För företagaren har affärsplanen en bonuseffekt som för de flesta är både oväntad och ovärderlig. När du sätter ramar kring ditt företagande innebär det att du kommer att frigöra tid. Plötsligt får du tid att göra annat än enbart arbete. Det kommer att ge dig massor med energi. Affärsplanen innebär ett ställningstagande. Hur mycket tid och engagemang vill du lägga på företagandet? Det är i det här ögonblicket du bestämmer hur din vardag ska se ut. Hur du vill leva ditt liv idag och alla dagar som kommer!

Nyfiken på ditt nästa steg?

Förhoppningsvis har du blivit nyfiken. Kanske det är dags för dig att fundera på en affärplan. Att ta reda på var du står. Att sätta mål för framtiden. Hur du ska ta dig dit. Det är vad din affärsplan handlar om. På så sätt blir affärsplanen företagets lönsammanste verktyg.

Det spelar ingen roll ifall du är soloföretagare eller arbetar i en betydligt större verksamhet. Affärsplanen är minst lika viktig i båda fallen. Småföretagaren har sina specifika problem, det större företaget andra. Men affärsplanen har exakt samma funktion i båda fallen. Att styra upp verksamheten. Att tydliggöra risker och möjligheter. Och att visa den bästa vägen framåt. Den väg som stämmer med dina drivkrafter, önskemål och livsstil.

En affärsplan är ingen produkt, det är en process!

Navigatorn – Din Affärsplan är ditt absolut bästa verktyg!

Att göra en affärsplan är INTE att skriva en bok på 80 sidor. Det är att gå igenom en process. Ett arbete där du behöver tänka igenom mängder med frågor. Vilka kunder? Vad är roligt? Hur mycket vill du satsa? Vilka risker finns? Du tränar din hjärna att ”tänka afffärsplan”. Och slutresultatet ska hellre vara 8 än 80 sidor!

Under den kommande månaden kommer jag att fokusera en del på varför det är så viktigt att ha en plan. Hur du ska göra för att din plan ska bli din navigator i vardagen. Och varför bonusffekterna är gränslösa! Jag hoppas att vill följa med mig på min resa och bli inpsirerad! Mycket välkommen!

Följ med mig här: https://www.facebook.com/msimonsson.se/

Kontakta mig för mer information: https://msimonsson.se/kontakta-mig/