+46 (0)70 640 59 60 marie@msimonsson.se

Det är sommarnatt i vår Norra Skog. Djupt bland granar och lingonris händer det markliga saker. Det viskas i vinden och marken darrar av förväntan. Det känns från Börtnan i Jämtland till Vittangi och Abisko i Norrbotten. Det är något i görningen. En jätte har rest sig i skuggorna och tagit form. I den ljusa norrländska sommarnatten har vi kunnat känna närvaron av en stark kraft. Men det senaste året har skakningarna, mullrandet från underjorden och viskningarna i vinden ökat i styrka. Vi vet förstås att småknytt och älvor dansar fram över myrmark och tallhedar. Att märkliga saker tar form i vår vackra skog är inget ovanligt. Men aldrig tidigare har det hänt något så stort som nu.

Det viskas om en jätte som vaknat till liv!

Det som nu sker är märkligt och spännande. Det är en jätte som nu vaknar till liv i sommarnatten. En jätte med en sammansatt personlighet. Den består av mer än 27,000 olika insikter. Det är hela det norrländska familjeskogsbruket som gått samman och skapat något som är mycket större än vi själva.

En delad vision

Det är en mäktig känsla när så många delar samma känsla. Visionen om hur vi bäst förvaltar vår skog. Nu och för framtida generationer. Den skog som våra förfäder brukat och slitit i. Generationers skogsbruk bygger en framtid för kommande generationer norrländska skogsbrukare. Vår jätte har rest sig i sommarnatten. Vi kommer att synas och skapa en än bättre framtid för familjeskogsbruket i Norrland.

Så… om du går ut i natten och lyssnar på skogens ljud så kan du att höra hur det viskas mellan björkar och tallar, över mossar och myrar.. Det viskas om Jätten som vaknat till liv!

Vill du också vara del av Norra Skog?

Är du skogsintresserad? Skogsägare i Norrland? Är du inte redan medlem i Norra Skog men har hört lockropen från skogen? Kontakta oss: https://www.norraskog.se/medlem/medlemskap/bli-medlem

Är du redan medlem i Norra Skog och vill vara mer aktiv på den nya, spännande resa som vi har framför oss? Då ska du absolut ta kontakt med oss: https://www.norraskog.se/medlem/paverka-foreningen

Vill du veta varför jag är så säker på att Jätten Norra Skog är en god Jätte med hållbara framtidsmöjligheter för alla oss medlemmar? Då får du gärna kontakta mig direkt! https://msimonsson.se/kontakta-mig/

Faktarutan

Faktaruta: Skogsägarna Norra Skog bildades när medlemmarna i Skogsägarna Norrskog och Norra skogsägarna i februari i år röstade för en fusion mellan de två föreningarna. Därmed lades grunden för Sveriges till ytan största skogsägarförening. I Norra Skog finns idag 27,000 medlemmar. Det är unga och gamla. Vi äger lite skog eller mer skog. Här finns skogsägare från Jämtland till Norrbotten. Det vi alla har gemensamt är att vi tror på föreningskooperationen. Att en stark röst är mycket mer hörd än många små. Vi vill bruka vår skog för framtidens skogsägare, på samma sätt som generationer gjort före oss.

Själv har jag mitt skogsägande i inlandet i Strömsunds kommun i norra Jämtland. Jag bor i en by som är mer än 600 år gammal. Här har min familj brukat skogen till värme, till inkomst, till byggmaterial för vårt boende under en stor del av de 600 åren. Dessutom ger skogen oss bär svampar och vilt. Det är så jag vill ha det framåt också. Därför vet jag att ett starkt Norra Skog är en jätte som gör gott för mig!