+46 (0)70 640 59 60 marie@msimonsson.se

Har du någonsin fångats i ”mittemellanlandet”? Där mitt emellan två familjemedlemmar eller två arbetskamrater? Där det krävs att du väljer sida om du inte ska riskera att de två gör gemensam sak mot dig?  De flesta känner nog igen sig. Stressen och rädslan inom oss när vi upplever att vi hamnat mitt i något som kommer att bli obehagligt oavsett vad vi gör.  Det som hänt är att vi svepts in i en triangel. Den minsta av de enheter som vi människor grupperar oss i så snart det finns ängslan eller oro med. Det enda som inte bara gör det förståeligt utan också ger oss en chans att förändra en situation som annars skulle kännas omöjlig är kunskaper om Bowens systemteori.

Primitiva beteenden som går ut på att två i pakt alltid slår den tredje!

I teorin lär vi oss hur trianglar fungerar. Hur vi positionerar oss som ”Räddare”, ”Offer” eller ”Pådrivare”.  Ibland har situationen som du befinner dig i lite eller ingenting med dig att göra. Det handlar om de andra två i triangeln. Kanske finns det underliggande rädsla i deras relation. Då är det enkelt att stärka den genom att de går i ”pakt” emot den tredje. Eller så behöver de två behöver vara i ”pakt” mot en tredje, oroande kraft eller person.

Det krävs tre för en minsta enhet

Så ofta har vi verkligen fångats i ”mittemellanlandet”. Det är som om vi gått in på ett minfält som vi inte ens förstod fanns där det fanns. Bowens systemteori kan förklara det i ord som vi begriper. Det är ganska enkelt. Primitiva beteenden som går ut på att två i samverkan alltid är starkare än den tredje. Två personer i ”pakt” är ”innanför” medan den tredje är ”utanför.

Så vad ska du göra?

Vad kan du göra när du nu hamnat mitt i korselden? Mitt råd är ganska enkelt. Antingen får du slåss för att kunna trycka in dig ”innanför” i triangeln och ta platsen från en av de som just nu befinner sig där. Eller så bestämmer du dig för att inte vara med i stressen och spelet. Du tar ett kliv tillbaka och håller dig neutral gentemot triangeln. Du kan också välja att distansera dig helt från triangeln. Då kan ett par olika saker hända. Parterna kan antingen enas i sitt ogillande och förakt för dig. De kan tala i det oändliga om dig och din värdelösa person. Du blir alltså mentalt kvar i deras triangel trots att du fysiskt skapat ett avstånd. Eller så drar de in en annan person i ditt ställe. En person som ”väljs” att spela samma roll som du hade. En person som istället för du kommer att finna sig fångad i ”mittemellanlandet”. Visst känns det rätt bra då att veta att det är du själv och ingen annan som bestämmer om du måste stanna kvar där. Om du nu någonsin känner att du fångats in utan att be om det!

Nyfiken på att lära mer?

Tycker du det här låter spännande? Läs mer om systemteori och hur det fungerar i praktiken i Jeffrey A Millers bok ”Den stressade organisationen – varför smarta företag tar korkade beslut”.  Boken beställer du här:

https://msimonsson.se/den-stressade-organisationen/

Eller så unnar du dig att få möta några av världens bästa föreläsare och deltagare från alla delar av världen i Bowen2020 – den 3:e internationella konferensen som hålls 15 – 17 juni 2020 i Sörbyn utanför Boden. Kom med oss dit och lyssna, prata med andra intresserade och mingla! Läs mer här om Bowen2020:

https://bowen2020.com/