+46 (0)70 640 59 60 marie@msimonsson.se

Jobbar DU i en stressad organisation? ”Naturligtvis gör du det!”. Det finns inga andra organisationer. Åtminstone inte som överlever. För att vara konkurrenskraftig krävs att alla organisationer hela tiden förbättrar sig. I annat fall kommer någon annan som är bättre. Organisationer är som djur och människor. De som inte har koll på faror och hot kommer inte att överleva på lång sikt.

Stressade djur och människor stannar inte upp för att tänka efter

Efterlängtad och behövd! Nu i november utkommer äntligen Jeffrey A Millers bok ”Den stressade Organisation – Varför smarta företag gör korkade saker” på svenska. En av de bästa böckerna om Bowens systemteori som verktyg för organisationsutveckling som jag har läst. När jag först läste boken blev jag fascinerad. Den var både informativ och samtidigt en historia som jag ville följa. Tiden har gått sedan jag först läste den. Jag använder boken i mitt arbete både i mitt personliga ledarskap och med organisationer jag jobbar med. Jag tycker fortfarande att det är den bästa inom Bowens systemteori för den som vill läsa om ett nytt sätt att arbeta med verksamhetsutveckling. När jag nu har översatt boken till svenska så hoppas jag att du kommer att läsa den, få många tankar och utvecklas med den på samma sätt som jag har gjort!

Utan stress hade vi inte överlevt

Vi människor skulle ha varit uppätna och utrotade för länge sedan om vi inte hade haft förmågan att ängslas och oroas. Vi blivit någons middag för länge sedan. Det är tack vare adrenalinet som vi kan bli reaktionsberedda snabbt. Vi kan vara alerta, försvarsberedda och inriktade på överlevnad

I grunden är stress inte problemet. Inte när stress fungerar som den ska. I situationer av fara måste vi mobilisera all kraft i kroppen. Det är nödvändigt för att reagera snabbt. Oavsett om vi måste slåss eller springa för livet. Problemet uppstår när vi har ett kroniskt stresspåslag. När vår arbetsmiljö är ett stressat system. Då bär vi med oss känslor av fara och oro. Kanske gör vi oss redo för strid varje dag vi går till jobbet. Då är det inte enbart ett problem för oss själva. I ett system påverkar vi alla andra i systemet. Stress smittar mellan individer och hela arbetsgruppen eller organisationen kommer att påverkas. Det kommer att vara kroniskt och ökande så länge som vi inte förmår ta itu med sakfrågorna. Och stressade djur och människor stannar inte för att tänka efter.

I ett organisationssystem påverkar vi alla varandra, och då ”smittar” stress

Kroniskt förhöjd stress innebär att en grupp tar mer korkade beslut än vad individerna enskilt gör

Ofta kan det vara en hel avdelning eller en hel arbetsgrupp med kroniskt stresspåslag. De går till jobbet med en konstant oro och ängslan i magen. Det är en avdelning som kollektivt kommer att ha många oönskade stressymptom. Avdelningen kommer som grupp att ta mer korkade beslut än vad de enskilda personerna skulle ha gjort var och en. Det blir så när en grupp är så stressad att de slutar tänka efter. Under stress ser de se sig över axeln, lyssnar på tonfall och tyder blickar. Ju mer rädsla och oro som finns desto större blir osäkerheten. Desto större är behovet är av att tolka allt som inte sägs. Och desto större blir stresspåslaget.  Gruppen och dess medlemmar kommer att ta beslut på fel grunder. De kommer att baseras på personligheter och känslor. På skvaller, pakter och rädslor. När det händer vill de flesta förstå orsaken. Därför är det naturligt att söka efter vems fel det är. Jakten på syndabockar börjar. Vi måste få lägga skulden på någon. Då kan vi också lura oss själva att tro att allting kommer att bli bra. Bara vi blir av med syndabocken. Det är ett av många korkade beteenden som vi kollektivt övergår till under stress. Kort sagt, stressen gör oss mer korkade än vi egentligen är.

I boken ”Den stressade organisationen – varför smarta företag gör korkade saker” kan du lära mer om vad som utmärker dessa organisationer. Du får också lära hur du ensam kan vara en positiv kraft. Det handlar om några enkla och ändå så svåra beteenden:

  • Håll dig till sakfrågan, inte din känsla
  • Ta tid att tänka efter
  • Låt bli att skicka stressen vidare till andra  

Boksläpp och ”Gåxsjömodellen”

Boksläppet sker i Gåxsjö den 22 november! Du är välkommen dit och kan ta en lätt lunch i samband med en inspirationsföreläsning. I Gåxsjö kommer vi att arbeta tillsammans med HH&S och erbjuda kortare föreläsningar och också program där du själv, din ledningsgrupp, din styrelse eller din avdelning kan arbeta enligt ”Gåxsjömodellen – Hur man utvecklar människor och organisationer med Bowens systemteori. Eller enkelt uttryckt – hur vi kan låta organisationerna ta så smarta beslut som deras anställda har kapacitet till!  

Läs mer på https://msimonsson.se/bowens-systemteori-organisationsutveckling-gaxsjomodellen/

Vi kommer även att ge introduktionsföreläsningar och kurser på andra orter. Håll ögonen öppna för ett event nära dig!

Jeffrey A Millers bok ”Den stressade organisationen – varför smarta företag gör korkade saker”

Boken kommer efter boksläppet att användas som kurslitteratur i de ledarskapsutbildningar som vi erbjuder. Den kommer också att sälja den här på hemsidan. Du kan beställa genom att kontakta mig!

Vill du veta mer? Kontakta mig