+46 (0)70 640 59 60 marie@msimonsson.se

Sjukdom och död kommer på sjunde respektive sjätte plats när 3,000 chefer rangordnade stressfaktorer i en undersökning för UCLA 1992 (Hans Selye). Klart överst på listan kommer att tala inför publik. Visst är det spännande att vi är så beroende av andras gillande och att kunna bli accepterade att vi anser att sjukdom och död är mindre stressande än att prata inför publik?

Jag måste erkänna att jag just har upplevt det under de här senaste två dagarna. Att stå framför publik och berätta om hur jag uppfattar Bowens systemteori och varför den är ett sådant fantastiskt verktyg i arbetet med stressade chefer och stressade organisationer. Med viss elak glädje kan jag konstatera att jag var inte den enda som uppfattade det hela obehagligt.

För det hjälper inte att vara proffs med kommer till kurser och seminarier. När det kommer till att berätta om, leda i analys och förklara applikationen av en teori så är jag lika mycket novis som alla andra. Alltså är jag också lika obehagligt berörd. Kanske förstår jag min stress bättre idag än för några år sedan. Det innebär inte att den försvunnit. Särskilt inte när jag har en djup respekt för publikens sakkunskap och bevisade framgångar inom Bowens Systemteori.

Kan vi förhålla oss rationella  kommer vi med all säkerhet att uppleva mindre stress och vara betydligt mindre reaktiva vilket driver på stressen och helt klart ökar risken för rent korkade beslut

Det var med stor uppskattning som jag igår lyssnade på  Dr Tony W. Buchanan, professor vid Department of Psychology, University of Saint Louis, gårdagens huvudtalare på konferensen här i Chicago. Han berättade om den senaste forskningen om stress. Vad det är och hur det fungerar. Varför vi strular i närminnet. Hur det kommer sig att vi inte kan komma ihåg människors namn och tappar bort enkla ord. När vi är stressade så klarar hjärnan helt enkelt inte av att hämta upp informationen från arkivet. Bland annat pratade han om bland annat om tre olika sorters stress:

  • Akut kontra kronisk (Skillnaden mellan stresspåslaget som sker när vi riskerar bli uppätna av en rasande björn kontra stressen att överleva i kontorslandskapet)
  • Positiv kontra negativ (som han inte ansåg riktigt är stress, utan snarare hur vi uppfattar stress)
  • Kontrollerbar kontra icke kontrollerbar (den kontrollerbara uppfattar vi att vi kan göra något åt, men i den icke-kontrollerbara upplever vi oss vara i händerna på någon annan eller omständigheterna)

Kanske är det därför vi är så rädda att prata inför publik. Vi uppfyller liksom alla tre kriterier. Det är ett akut stresspåslag, absolut likvärdigt med risken att bli uppäten av den rasande björnen. Vi kan gott och väl uppfatta alla reaktioner i publiken så nog katten kan vi uppfatta stressen. Sist men inte minst så är vi i ingen som helst position att kontrollera hur publiken kommer att bemöta oss före, under eller efter presentationen.

Han pratade också om hur:

  • Stress kan förbättra lärandet  särskilt om det gäller emotionella händelser (Om vi lärde oss mitt i skräcken att vi överlevde genom att gömma oss i en grotta sist vi hade björnen. Då behöver vi verkligen inte fundera två gånger den här gången på om grotta är ett alternativ eller inte). 
  • Men också att vi definitivt kan få ett försämrat minne särskilt under själva stresspåslaget (det är här vi tappar namn och hissen ner till arkivet i hjärnan har allvarliga störningar)
  • Och sist och kanske viktigast – hur vi själva förhåller oss till vår stress kan ge oss stora individuella skillnader i hur vi påverkas av händelser som skapar stress. (Kan vi förhålla oss rationella till händelser och människor som påverkar oss kommer vi med all säkerhet att uppleva mindre stress och därmed vara betydligt mindre reaktiva vilket driver på stressen och helt klart ökar risken för rent korkade beslut).  

Otroligt intressant att fundera över hur forskningen helt plötsligt kan hjälpa mig med min balans och ge mig ett lugn. Det är fakta och jag kan förstå och förhålla mig till fakta. Himla otur bara att jag hade min presentation redan i fredags innan jag lärde mig mer om stress.

 

Tycker du att det låter spännande med Bowens systemteori för organisationer? Kom till mitt nästa seminarium i ämnet hos HH&S i Gåxsjö

https://msimonsson.se/bowens-systemteori-organisationsutveckling-gaxsjomodellen/

eller lär mer hos följande Bowen organisationer:

bowenforum.com

https://thebowencenter.org/

https://thecenterforfamilyconsultation.com/

Och planera att komma till den 3:e världskonferensen av Bowen som äger rum i Sörbyn utanför Boden i juni 2020. Läs mer, och anmäl dig till vårt nyhetsbrev www.bowen2020.com

Där kan du lyssna till ett flertal av de allra mest spännande personerna inom Bowens systemteori både vad gäller familjer, organisationer och samhället!