+46 (0)70 640 59 60 marie@msimonsson.se

Förra veckan lyssnade jag på årets bästa seminarium. Per Jensen pratade om ”Den missförstådda hunden”. Därefter gick jag hem för att studera min egen vovve. Särskilt missförstådd är han inte alltid. Streetsmart, ja. Älskad, absolut. Familjemedlem, i högsta grad. Så kanske inte alltid missförstådd, däremot väldigt duktig på att kommunicera (och manipulera). Kanske inte så underligt om hunden var det första djuret som kom att leva med människan. För 15,000 år sedan.

Då handlade det antagligen mer om gemensam jakt och beskydd för flocken. Inte som idag när min hund verkar tro att hans väsentligaste uppgifter är: a) att se till att jag kommer upp på morgonen. Visserligen genom att försiktigt ge mig en ”hundpuss” … men åtminstone jag vaknar effektivt av den mest försiktiga puss. (Jag vet ju var den tungan kan vara under en normal hund-dag…) och b) se till att jag ger mig ut och joggar med honom. Bättre personlig tränare kan jag inte få. Hans metod med en portion skuldbeläggning en portion kroppsspråk med drag i mina händer mot dörren är mycket effektiv.

I djupet av mitt hjärta undrar jag vem som är husdjur åt vem. Vem som sett till att skaffa ett bra liv med hjälp av den andre…….

Men i vissa frågor blir jag allt mer fascinerad. Nu när jag har börjat studera och fundera över ”Muttskis” och min kommunikation. I Bowen’s systemteori lär vi oss om emotionella system. Det är ett system eller en grupp som jag känner tillhörighet i. Den minsta beståndsdelen i ett emotionellt system är tre individer. Vi måste vara tre för att skapa utrymme att utvecklas inom vår egen lilla triangel. Det behövs tre individer för att fördela stress och störningar i ett system. Det är ju ofta vanligt med ”treenighet” i olika grupperingar och inte minst i barnens grupper där de då och då byter bästis inom samma grupp på tre.

Efter seminariet om hunden har jag kommit att fundera över ”Muttskis” betydelse i vårt eget lilla emotionella system här hemma. Hur han avläser spänning, glädje och stress och är en aktiv del av vår lilla triangel. Och hur han agerar ”stressdämpare”. Inte bara genom att ta med mig ut på joggningen utan även i vardagen. Vår hund är en aktiv del av vårt emotionella system här hemma.

I Bowen’s systemteori består triangeln av en ”räddare” eller hjälpare, fixare. Ett ”offer”, den som för tillfället är utsatt, sjuk, eller på annat sätt i underläge. Och en ”pådrivare”. Den som driver på de övriga och ifrågasätter nuet. Den som vill driva på en förändring. Över en tidscykel tar vi deltagare alla de olika rollerna. Dessutom byter vi roll snabbt som ögat. Vi skapar ”pakter”, två mot en, pakter som upplöses och nyskapas hela tiden i vardagen. Vi kan även välja att distansera oss från övriga två när spänningen stiger. Till exempel vid konflikt. Men det hjälper inte. Vi kommer inte ifrån att vi är en del av triangeln. Därmed ”smittas” vi av all den stress och spänning som finns inom gruppen. I vårt emotionella system. Efter seminariet har jag insett att här hemma består triangeln av oss mig, maken och hunden. ”Muttski” spelar med och tar sin roll. Till exempel som pådrivande PT. Någon dag kanske jag inte är lika pigg att ge mig ut (offret). Och med maken lätt distanserad men ändå med en viss sympati för mig som har så mycket annat just då (räddaren). Så där håller vi på. I det oändliga. I vår lilla triangel.

Det är ett nöje att inse att jag upplever Bowen’s systemteori i praktiken hela tiden. Och att jag tack vare det lär mig lite mer om hur jag ska bevara lugnet. Hur jag kan vara både en positiv och negativ förändringsagent i det lilla formatet i vårt emotionella system här hemma.

Fast i djupet av mitt hjärta kan jag inte låta bli att undra. Vem som egentligen domesticerade vem för 15,000 år sedan. Var det hunden som lärde upp oss att bli deras husdjur eller vi som tog till oss hunden? Vem lever egentligen ett bättre liv? Vem är egentligen mer uppassad… om det är ett mått på makt och ställning. Så tog hunden oss till husdjur eller vi hunden?? Eller finns han bara där. Som vår bäste vän, i alla väder?

Vill du också lära med om Bowens systemteori? Läs på svenska Bowenforum www.bowenforum.com

Eller på Bowen Center https://thebowencenter.org/theory/

Vill du läsa mer om ”Den missförstådda hunden” av Per Jensen så har boken isbn nummer: 978-91-27-15187-1

  • Ja och förstås…. ”Muttski” heter något annat i verkligheten… fast det används allt mer sällan…