+46 (0)70 640 59 60 marie@msimonsson.se

Den 31 januari och 14 februari, mellan klockan 08.30-16.30, erbjuder Reveljen en tvådagars utbildning i ”Förstå företags­ekonomi – ekonomi för icke ekonomer”.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till den som inte har ekonomisk utbildning men har eller kommer ha ansvar för budget, förkalkyler, kostnadsbe­räkningar och ekonomisk uppföljning. Exempelvis avdelningschefer, projektledare, egna företagare och styrelseledamöter.

Utbildningen ger:

  • Grundläggande kunskap för ekonomiska sammanhang.
  • Förståelse för komplexiteten i företagets ekonomiska målsättningar.
  • Insikt i hur målsättningar kan brytas ner i en budget och i kalkyler vilket ger en enklare kommunikation kring interna och individuella målsättningar.
  • Kunskap och motivation varför en del av verksamheten eller det egna ansvarsområdet är så viktigt för att vi ska uppnå ett positivt slutresultat.
  • Förståelse för de olika ekonomiska analysverktyg som finns, vilket möjliggör ett framåtriktat arbete med ekonomisk styrning

Utbildningsmål:

Att deltagaren direkt efter seminariet ska känna en större säkerhet i sina ekonomiska analyser. I och med det bli bättre på att både styra mot ekonomiska mål och förstå hur de själva kan bidra till organisa­tionens måluppfyllnad.

Utbildare: Marie Simonsson har en bakgrund från olika chefspositioner i företag som SAAB Scania, Trelleborg AB, V.V. Koninklijke Sphinx, Byggelit AB, ALMI Jämtland. Styrelsepositioner i olika företag och organisationer sedan 1980- talet inkluderar både företag i Sverige och utomlands. För närvarande arbetar Marie i följande styrelser: Länsförsäkringar Jämtland AB, Skogsägarna Norrskog, Norrskog Forskningsstiftelse och Torsta AB. Mer information finns på hem­sidan www.msimonsson.se

Växa-kurser – Kompetensutveckling i samverkan

Utbildningen ingår i Reveljens utbildningskoncept Växa-kurser. Besök www.reveljen.eu för mer information om vilka utbildningar som ges inom konceptet.

Viktig information

Datum och tid : 31 januari och 14 februari 2019, kl. 8:30-16:30.

Omfattning: Två heldagar

Kostnad: Sista chansen att anmäla sig och då till priset 5,950:- plus moms för båda dagarna

Plats: Reveljen, byggnad 4 (Nipanområdet, Sollefteå).

Anmälan: anmälning sker digitalt via anmälningsformuläret som du finner på www.reveljen.eu.

Utbildningsföretag: M Simonsson AB. Marie Simonsson, mobil: 070-640 59 60

Anmälan är bindande! Sista anmälningsdag 27 januari 2019 .  Vid avbokning efter den 27 januari 2019 debiteras hela kursavgiften.

Observera! Vi tar inte emot några anmälningar via telefon/ mobilsvar eller e-post.

Vid frågor, kontakta: Ulla Larsson, utbildningssamordnare för Reveljens Växa-kurser. Telefon: 073-270 95 06, e-post: ulla.larsson@solleftea.se

Välkommen med din anmälan!   

EN VÄXA-KURS, VÅREN 2019   www.reveljen.eu