+46 (0)70 640 59 60 marie@msimonsson.se

Att arbeta med ledarskap är intressant. Vad är en ”bra ledare”? Vad ska jag göra med alla jobbiga människor? Det är frågor så många av dagens chefer och ledare på alla nivåer brottas med. Vi vet att stressade ledare ökar stressen på hela arbetsplatsen. Därför måste ledaren få ordning på sin egen oro och stress. Annars uppstår en ökad oro på arbetsplatsen med rykten, grupperingar och skvaller. För alla ser ju att ”chefen” är orolig.

Bowens systemteori utgår från gruppen, eller det ”system” som vi tycker att vi tillhör. Det kan vara avdelningen, företaget, eller andra grupperingar som vi är del av. Där är det tydligt att det är inte bara chefens stress som smittar. Stress, oro och ångest har en tendens att ”smitta” mellan alla som ingår i gruppen. Ju större tillhörighet vi känner och ju närmare vi arbetar med varandra, desto större chans att vi känner av andras oro.

Jobbiga människor upplevs som besvärliga eftersom deras personlighet är annorlunda än din egen! Därför borde alla organisationer arbeta med ledarskap på alla nivåer!

Ledarskap är alltså mycket mer än att ”chefa”. Ledarskap i vardagen handlar om att förstå sin (och andras) personlighet. Att prioritera rätt värden i livet och att ha koll på de egna målsättningarna. Att skapa sitt eget lugn och ge sig själv en chans att vara tillfreds mitt i livet. Därför borde alla organisationer arbeta mer med ledarskap på alla nivåer. Det skulle ge nöjdare och lugnare medarbetare som mer effektivt uppnår de gemensamma målen.

Ett av de största problemen i samarbete med andra inom grupper, och med chefskap är att olika personligheter vill ha olika beslutsunderlag. Det gör det jobbigt att arbeta med människor som inte begriper att ditt beslutsunderlag är bra nog. En av hörnstenarna i bra ledarskap är att lära sig att andra personligheter behövs för att komplettera den egna. ”Jobbiga människor” upplevs ofta jobbiga bara därför de är annorlunda mot dig själv. Lär dig acceptera och uppskatta andra personligheters styrka och du är ett stort steg på väg mot en lugnare och mer tillfredsställande tillvaro!

När jag arbetar med organisationer så är den första förklaringen till varför en konflikt uppstått nästan alltid fel. Ledning och medarbetare pekar på en händelse, ett beslut eller en person och säger att ”det är därför att… som det blev så här”. Vi vill alltid se orsak och verkan. Att det ska gå att ”förklara” stressen. Det måste finnas logiska samband och objektiva slutsatser. Det intressanta är att orsaken man pekat på med nästan alltid är fel. Det är inte så enkelt att ett plus ett blir två.

Det är lätt att prata om stressiga arbetsplatser och glömma att människan i grunden är i en del av den evolution som ledde fram till vår tankeförmåga och våra beteenden. Vi utvecklades och överlevde vi tack vare vår förmåga att reagera i farliga situationer. Som flockdjur identifierade vi fara och visste när det var dags att fly, fäkta eller spela död för att klara av situationen. Självklart reagerar vi fortfarande instinktivt när vi känner av fara. Stress är ett automatiskt svar när vår lilla ”flock” på arbetsplatsen är stressade, mår dåligt eller känner oro. Det är en självklarhet att vi förbereder oss för att överleva. Momentant och undermedvetet.

Samtidigt kan vi inse att den arbetsplats som saknar stress och oro för sin egen överlevnad antagligen blir ”uppäten” med tiden. Att förstå att en viss underliggande stress krävs för utveckling, nytänkande och innovationer är en ledarskapsfråga. När du i ditt personliga ledarskap förstår gruppbeteenden och hur du reagerar på andras beteenden kommer du att lära dig handskas med jobbiga situationer. Mest av allt kommer du att förstå att jobbiga människor egentligen bara har en annan personlighet än din. Varken bättre eller sämre. Bara annorlunda.

Är du nyfiken på hur du samarbetar med jobbiga människor? Vill du utveckla ditt ledarskap? Kom med på kurs! Vi har dagskurser och också längre ledarskapskurser. Klicka på det alternativ som passar dig:

www.facebook.com/events/368391610571381/

www.msimonsson.se

www.msimonsson.se/ledarskap-grona-naringarna/