+46 (0)70 640 59 60 marie@msimonsson.se

Jag har lyssnat till några av landets duktiga framtidssiare och trendspanare. Hört vad de tror om hur vi i framtiden kommer att göra affärer med varandra och hur vi kommer att välja våra olika leverantörer. För mig som småföretagare i glesbygd med liten lokal marknad var det osedvanligt ljusa framtidsvisioner. Det fanns nämligen en riktigt slående likhet i deras profetior. Visserligen sagt med olika formuleringar och olika beteckningar. Det var att ”Framtiden tillhör den excentriske småföretagaren”. Att det lilla, unika kommer att vara intressant och attraktivt.  Samtidigt kommer industrialismens grundlag om  massproduktion som konkurrensmedel att upphöra. Det massproducerade blir upplevt som mindre köpvärt och ”förbilligat”.

Häftig tanke. Helt plötsligt skulle det vara fördel att vara en liten excentrisk företagare i Duved eller Noppikoski med lokal produktion. En fördel jämfört med den megastora fabriken i Kina med billig arbetskraft. ”Allt som kan massproduceras kan kopieras” sade ett av snillena. ”Lysande” tänkte jag. Varför har jag aldrig tänkt så? Att det unika och udda också ger en direkt marknadsfördel. Att priset i framtiden snarare kommer att spegla unikheten och det upplevda värdet i produkten? Att vi redan idag bryter från mönster. Vi konsumerar inte mycket enbart därför att det är billigt. Vi har börjat välja smartare och också mer selektivt. Jag köper det jag vill ha för vad jag tycker det är värt hellre än att köpa bara för att det är billigt.

Allt som kan massproduceras kan kopieras

Ofta talas om hotet av urbanisering och landsbygdens död. I de diskussioner jag haft med dessa smarta och insiktsfulla framtidsforskare finns ett annat perspektiv. En koncentration av marknader som inte bara måste få sina råvaror levererade till sig. De kommer att vilja ha bra kvalitet och unika produkter. Helt plötsligt vändes en del fördomar på huvudet och nya möjligheter öppnade sig i min egen framtidsvision.

Självklart!! För tjugo år sedan kunde jag inte arbeta på samma sätt som jag idag förutsätter att jag kan göra. Idag kan jag vara excentrisk småföretagare i Gåxsjö. Jag kan ha kunder och affärskontakter både i Asien och USA utan att jag för den delen behöver lyfta rumpan ur soffan. Jag kan utbyta erfarenheter om det senaste inom mitt specialområde Organisationsteori med Bowens systemteori med kollegor i Washington, Hongkong och Toronto i realtid och ansikte mot ansikte. Samtidigt som jag har råvaror, resurser och unika möjligheter i mitt närområde. Visst är tanken hisnande?

Vi lever i möjligheternas tidevarv.  Ja… förstås förutsatt att vi vill vara excentriska småföretagare!!