+46 (0)70 640 59 60 marie@msimonsson.se

Absolut. Särskilt för en småföretagare. Typiskt för oss små ”livsstilsföretagare” är att vi gör något som vi tycker är fantastiskt roligt att hålla på med. Gärna och ofta flera saker som är roliga. Därför har vi valt vår företagande och vår livsstil.  Det är positivt. Det ger en möjlighet att utveckla både oss själva och vårt företag – tyvärr ger det också en möjlighet att bli fullkomligt splittrade och ineffektiva.

Hur gör de som lyckas? Lyckas med att kombinera företagande och ett bra liv för övrigt? De allra flesta som lyckas har insett att de behöver ha en plan. De behöver veta sin egen prioritetsordning och vilka ”grundregler” de har i sitt företagande. De behöver ha en långsiktig plan för ett antal faktorer för att vara säkra på att de kan nå den trygghet som just de vill ha i sitt liv.

Så.. behöver du också en plan? Absolut! Du skapar din plan med hjälp av ett antal frågeställningar och en hel del funderande inom dig själv. Var är du idag? Var vill du vara om fem år? Hur ska du ta dig dit? Eller.. hur ska du bära dig åt för att stanna kvar där du är idag? Inget är självklart.

När det handlar om din affärsplan är det resan som är viktigast – inte målet!

I min förra blogg berättade jag om min eget arbete med min affärsplan. För mig är arbetet med planen, funderingarna och avvägningarna det roligaste, jobbigaste och bästa. Det är där mitt under min egen ”resa” som jag lägger fast en massa grundregler för vad jag ska göra, vart jag ska sikta och vad jag egentligen vill. Det gör att jag senare omedvetet ”väljer rätt” eftersom jag inom mig lagt fast mina strategier och mitt mål. Det skrivna resultatet – planen – själva ”målet” med resan är inte det viktigaste. Det är bara beviset på att jag verkligen gjort min egen resa.

Att göra en affärsplan eller framtidsplan behöver inte vara så svårt. Börja ditt arbete med att fundera igenom din övergripande strategi. Sedan kan du formulera en plan där du berättar hur du ska uppnå din strategi, varför och vad du behöver göra för att nå dit. Till sist beskriver du vad det kommer att innebära för dig och för ditt företag.  En bra plan görs i tre steg, här nedan hittar du en beskrivning på hur du rent praktiskt kan börja med ditt

Du kan göra arbetet själv, men jag rekommenderar att du har en mentor eller ”bollplank” som är utanför din innersta krets. Inte någon som gör din plan, långt därifrån, men någon som ställer frågor på ditt arbete och ser dina fördelar och din kompetens ”utifrån”. Det kommer att hjälpa dig i dina formuleringar och dessutom ge din självkänsla en bra skjuts! Komihåg – planen är din egen ”resa” och det är bara du som kan förverkliga den och nå de mål du tänkt dig!

I många län och regioner kan man få ”bollplankshjälp”. Tex om du är småföretagare i Jämtland-Härjedalen kan du få gratis hjälp med upp till 5 timmar i din affärsutveckling i ett program som heter ”Timbanken”. Där kan du få proffsig hjälp med dina formuleringar, ett ”bollplank” och rådgivning kring din affärsplan. Om du inte har en plan är det ett bra tillfälle att få hjälp att komma igång med ditt affärsutvecklingsarbete. ”Timbanken” når du här: http://www.timbanken.se/jh/vaelj-omraade-och-konsulter/

Om du vill börja arbetet själv med en förenklad plan kan du göra så här:

Affärsplan i tre steg

Steg I: Strategi

Tre strategiska frågor:

 • Varför just jag?
  • Vilken är min målgrupp? Vad är deras behov/önskemål? Vad kan jag erbjuda de här kunderna för som skulle lösa deras situation? Hur ser deras betalningsförmåga ut?
 • Hur når jag kunderna?
  • Hur ser konkurrenssituationen ut? Hur löser kunderna sitt behov idag?
 • Vilket resultat vill jag uppnå på lång sikt?
  • Vill jag expandera? Tjäna mycket pengar? Ha en liten men trogen kundkrets? Vad är det långsiktiga målet med mitt företagande? (Alla vill inte bygga ett nytt Volvo, somliga har drömmen om tillräckligt med arbete för att hinna med fritiden också. Vem är du?)

Steg II: Att skriva Affärsplanen/Framtidsplanen

(Cirka 5 sidor plus ett försättsblad!)

Täck in följande rubriker/områden:

 • Introduktion / Sammanfattning (skriver du sist, men lägger först för att reta läsarens nyfikenhet)
 • Företaget
  • Bakgrund
  • Erfarenheter, kompetens
  • Fördelar med ditt erbjudande
 • Omvärld/Konkurrenter
  • Hur löser dina framtida kunder sitt behov idag? Hur ser prisbilden ut? Vilka är fördelarna respektiva nackdelarna med konkurrenternas erbjudande jämfört med ditt?
 • Marknadskontakter
  • Marknadskanaler – hur ska dina kunder få reda på ditt erbjudande?
  • Media – sociala media, annonser hur ska du nå ut?
  • Samarbeten – arbeta ensam eller i samarbete?
 • Ekonomi
  • Hur ser din kalkyl ut? Kommer du att tjäna tillräckligt? Hur ser företagets totala ekonomi ut? Investeringsbehov? Läggs i bilaga så att den kan uppdateras år för år
 • Viktiga policis och ställningstaganden
  • Miljöpolicy
  • Kvalitetspolicy
  • Andra ställningstaganden (arbetsmiljö, Fair Trade, vinstdelning, välgörenhet etc)
 • Framtidsvision
  • Effekt av satsningar – vad ska du göra och varför
  • Information om satsningar, investeringar, kompetensutveckling
  • Visionen beskrivsvad ska den som läst ditt dokument nu se framför sin inre syn? Hur ser företaget ut om 5 år? Vad har hänt?
 •  Avslutning
  • Beslutat av en styrelse? Ägare?
  • Kontaktuppgifter, hemsida etc.
 • Steg III: Testa planen
 • Låt nu någon du litar på eller en mentor, rådgivare eller liknande läsa igenom planen kritiskt och ge dig feedback. Vad är deras intryck. Är den sammanhängande? Attraktiv? Vad ska du ändra? Har du missat något? Hur ser de på din affärsidé? För det mesta missar vi en hel del när vi ser på oss själva….Fixa till och slipa en sista gång på planen.
 • Grattis! Nu har du en plan. Den är bra för egen del, det är också bra när du ska prata framtida samarbeten, investeringar eller liknande!