+46 (0)70 640 59 60 marie@msimonsson.se

Idag är det dags. Årets presentation (läs examen fast skolåret inte är slut) i mina studier i ledarskap i USA. Jag har nått ner till att ändra kommatecken och ett ord här, ett annat där. Nervös??? Jag??!!  Absolut! Att hålla den här typen av presentation är oroande och ger lätt myror på hela kroppen. Det gäller att vara påläst, intresserad och samtidigt kunna presentera egna slutsatser. Gärna vara lite rolig också. Det är det som gör det besvärligt. Det finns inget facit. Det  som lagt ribban under allt mitt förarbete är tiden och den egna ambitionen. Jag kan konstatera att jag har för lite av det första och för mycket av det senare.

jag har myror på kroppen och kommatecken i huvudet 

Min presentation handlar om skillnader i ledarskap i organisationer med olika logiker dvs företag, förvaltningar och föreningar. När logiken ställer olika krav på själva systemet i organisationen kan inte ledarskapet vara lika. Inte sämre, inte bättre – bara annorlunda. Det är när vi undervärderar logiken i organisationen och dess grundläggande mål och värderingar som vi får både ledarskap och medarbetarskap som driver på stress istället för samarbete och framgång.  Min presentation avslutas med ett citat från Dr Murray Bowen, ett citat som sammanfattar det hela. Så enkelt och så tydligt.

”Any time one key member of an organization can be responsibly responsible for self, the problem in the organization will resolve.”

Det räcker med att en person agerar ansvarsfullt och tar ansvar för sitt eget beteende för att en hel organisation ska må bättre. Vi kan alla vara förändringsagenter i vardagen!