+46 (0)70 640 59 60 marie@msimonsson.se

Just nu arbetas det för fullt i arbetsgrupper och möten med det Nationella Skogsprogrammet. Hur många vet vad det är? Enligt regeringskansliet handlar det om att ”stimulera strategiska satsningar och politikområden om tex klimat, miljömål, landsbygdsutveckling, nyindustrialisering, utveckling av export, besöksnäring mm”. Smaka på den arbetsuppgiften! Det är en tugga som måste sväljas i många mindre bitar. Jag har förmånen att vara del av den arbetsgrupp som kallas ”Internationalisering”. Det känns spännande att vara med i flödet. Nu återstår det att åstadkomma något bra för framtiden.

vi är en stor skogsnation och skogen är en del av mig och min bakgrund

Jag är en skogsägare efter många generationer av skogsägare i familjen och som sådan finner jag en stilla lycka i ett långsiktigt vårdande av vår skog. Den skog där pappas faster i början av 1900-talet bodde i bustuga och hade ”djur på skogen”. Där farfars far hämtade virket till det egna sågverket för att såga de plank som behövdes i bygget av huset där jag bor. Skogen där min pappa har jagat älg och röjt, planterat och avverkat sin skog efter bästa förmåga. Den skog som jag själv nu aktivt brukar och njuter av med ett öga på nutiden och ett annat på framtiden.

Ett svenskt skogsprogram där vi värnar om skogens ekonomiska, sociala och miljömässig värden känns rätt i tiden. Vi är en stor skogsnation och skogen är stor i vår nation. Att bruka den vidare på bästa sätt och både sprida våra kunskaper vidare till nästa led lika väl som att sprida den internationellt är väsentligt. Liksom att ta till oss ny kunskap och nya idéer för det framtida skogsbruket. Egentligen är det konstigt att vi inte redan har ett Nationellt Skogsprogram.

Jag hoppas att många kommer med kloka inspel så att det blir ett bra, användbart Skogsprogram som ger ännu mer möjligheter till tillväxt och företagsutveckling på landsbygden.

Vill du veta mer om Nationella Skogsprogrammet? Läs då på regeringens webbplats:
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/05/manga-vill-bidra-till-skogsprogrammet/