+46 (0)70 640 59 60 marie@msimonsson.se

Jag är en av de 39,762 svenska skogsägare som är PEFC certifierade. Det betyder att jag bedriver skogsbruket ur ett miljömässigt, socialt och inte minst ekonomiskt hållbart perspektiv. Jag har valt det i samarbete med min skogsägarförening, Norrskog. Bland annat innebär det att jag frivilligt avsätter minst fem procent av den produktiva skogsmarken till naturvårdsändamål. Det i det här fallet är det både naturvärdesträd och för att utveckla än mer naturvärden på sikt.

det är jag, revisorn och myggor i tusental som är ute och tittar på den skyddsvärda marken

Varje år får några oss som är PEFC certifierade en revision på att vi gör det vi påstår att vi gör. Det vill säga bedriver ett skogsbruk hållbart. Att få besök av revisorn är som att bli inkallad till rektor. Man behöver inte ha hittat på ofog för att känna sig skyldig… Jag hade revision den här veckan. Vi gick ut och tittade på en av mina avsatta områden, det är vackert med en del riktigt speciella värdeträd. Med revisionen avklarad känner jag mig som dockan i Disneys film om jultomtens verkstad. Jag har fått min ”OK” stämpel… Och vet att jag ska fortsätta mitt skogsbruk som hittills.

PEFC är världens största organisation för skogsbrukscertifiering. De arbetar för ett hållbart skogsbruk genom tredjepartscertifiering. Två tredjedelar av världens certifierade skogsmarksareal är certifierade i enlighet med PEFCs standarder. Läs mer på www.pefc.se är världens