+46 (0)70 640 59 60 marie@msimonsson.se

Idag har jag undervisat igen, Affärsjuridik från affärskvinnans synvinkel. Det är kul att inse att jag blir lika mycket undervisad själv. Vakna, alerta studenter som tvingar mig att tänka till. Varför är anbudet och offerten så viktiga? Hur tänker man efter före?!

Särskilt intressant var diskussionen kring Avtalslagen (från 1915). Mina studenter vek ner sig ungefär vid första paragrafens andra passus:

 Vad i nämnda paragrafer stadgas skall lända till efterrättelse, så vitt
ej annat följer av anbudet eller svaret eller av handelsbruk eller annan
sedvänja.

Lagen reglerar ett av våra stora områden inom affärslivet och ändå är språket milt sagt ålderdomligt. Kanske dags att bli bättre på att kommunicera lagen. Eller är kanske språket i sig ett sätt att bekräfta makten i lagen. Det blir kanske lite mer högtidligt om språket är krångligt?

För mig är det nog bättre att backa tillbaka till offertens betydelse för affärsresultatet.Därifrån är steget kort till förhandlingsteknik och då är det helt begripligt igen!