Ledarskap, Förhandling och Affärsutveckling

Möjligheter och utveckling skapas i möten mellan människor. Situationsanpassat ledarskap handlar om att ta tillvara på möjligheter för att skapa framgång. Utmaningen ligger i vår förmåga att välkomna det oväntade och våga välja nya vägar. Det handlar om att lära nya och ändra beteenden.

Marie Simonsson

Oavsett om du vill arbeta på din egen ledarskapsförmåga eller ett bättre personligt ledarskap inom hela din grupp så har du alla möjligheter. Det vara specifika situationer, en förhandling utomlands, en konflikt på arbetsplatsen eller att skriva en affärsplan. Du har för det mesta kunskap om situation och ditt egen behov. Men du behöver hjälp med enkla, effektiva metoder och verktyg som du kan använda i din egen vardag. Samtidigt är tiden ett ständigt problem för de allra flesta. Därför skräddarsyr jag lösningar efter ditt behov. Vill du delta i en kurs eller ha en mentor som finns där för dig under en längre tid? Det fixar jag! Vill du gå ett träningsläger där du övar på teknik, taktik och tricks så går du en av mina kurser!

Med rätt kunskaper, bra verktyg och effektiva metoder kan du vässa dina förmågor i rollerna som förhandlare, företagare, chef, styrelseledamot eller ledamot i en valberedning.

Jag arbetar inom följande huvudområden:

  • Mentor och coach– situationsanpassat ledarskap, kvinna & chef, organisationsutveckling och ledarskap i förändring
  • Förhandlingsteknik– affärsförhandlingar, internationella förhandlingar, löneförhandlingar och strategisk kommunikation
  • Styrelsearbete– att gå från grupp till team, hur blir gruppen en bra styrelse, vad skall en valberedning tänka på när det gäller styrelsen som ett ledningsteam?
  • Strategisk kommunikation– argumentationsteknik, praktisk retorik, presentationsteknik och elevator pitch
  • Affärsutveckling och styrelsearbete i de gröna näringarna – Styrelse- & Affärsutvecklings program över minst 3 månader i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Ett program som delfinansieras av Jordbruksverket och den Europeiska fonden för Landsbygdsutveckling
  • Ledarskapsutbildning för de gröna näringarna – Kurser, träningsläger och program över minst 4 månader i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Ett program som delfinansieras av Jordbruksverket och den Europeiska fonden för Landsbygdsutveckling

Mentor & Coach som passar din kalender

Om du vill arbeta med mig som mentor & coach så skräddarsyr vi ett program som anpassas för ditt behov. Det individuella programmet kan därför ta hänsyn till dina tider och även kombineras med andra kurser och seminarier. Träffarna genomförs med en kombination av personliga träffar och samtal via Skype.

Kundanpassade intensivkurser och seminarium

Möjligheten att lära nytt och utvecklas handlar om förmågan att förmedla ett budskap och att finna rätt lösningar för just ditt behov. Det handlar om att ha både kunskaper och rätt verktyg.Därför erbjuder jag både öppna kurser och skräddarsydda alternativ inom de egna varumärkena BusinessTALKs® och Förhandla Framgång®. När tiden är en begränsande faktor gäller det att utbildningen upplevs som effektivt använd tid. Väljer du att utbilda dig tillsammans med kollegor eller din avdelning anpassar jag ett seminarium utifrån era specifika behov vad gäller tidpunkt, upplägg och innehåll.

Mina program är tidseffektiva och ger verktyg som direkt ger resultat i ditt arbete.

Kontakta mig:

Namn (obligatorisk)

E-postadress (obligatorisk)

Telefon

Företag/organisation

Rubrik

Meddelande (obligatorisk)

Skriv in de tecken du ser i rutan
captcha

Vi använder cookies