Situationsanpassat ledarskap

Möjligheter skapas i möten mellan människor. Situationsanpassat ledarskap handlar om att ta tillvara bredden i våra olika bakgrunder och erfarenheter, för där skapas framtidens lösningar. Vi lever i möjligheternas tid i en gränslös värld. Utmaningen ligger i vår förmåga att välkomna det oväntade och våga göra något nytt och annorlunda.

M Simonsson AB 2Oavsett om du vill förbättra företagets lönsamhet, utveckla ett mer situationsanpassat ledarskap eller verka i nya och främmande miljöer så finns redan alla möjligheter. Det handlar bara om att våga ta dem! Framgång skapas genom kommunikation. Om du inte kommunicerar bra kan du inte heller förändra och förbättra. Det spelar ingen roll om det är i din roll som chef, när du leder förhandlingar eller om du arbetar med organisationsövergripande styrelsefrågor.

Det spelar heller ingen roll om det är på arbetsplatsen, i föreningen eller när du själv löneförhandlar. I alla sammanhang är grunden din förmåga att  kommunicera ditt budskap, men framför allt att du kan lyssna på vad de som du samtalar med har att säga! Det är grunden för allt situationsanpassat ledarskap.

Med rätt kunskaper, bra verktyg och effektiva metoder kan du vässa dina förmågor i rollerna som förhandlare, företagare, chef, styrelseledamot eller ledamot i en valberedning.

Jag arbetar inom följande huvudområden:

  • Mentor och coach – situationsanpassat ledarskap, kvinnliga chefer och organisationsutveckling och ledarskap i förändring
  • Förhandlingsteknik – affärsförhandlingar, internationella förhandlingar, löneförhandlingar och strategisk kommunikation
  • Styrelsearbete – att gå från grupp till team, hur blir gruppen en bra styrelse, vad skall en valberedning tänka på när det gäller styrelsen som ett ledningsteam?
  • Strategisk kommunikation – argumentationsteknik, praktisk retorik, presentationsteknik och elevator pitch
  • Situationsanpassat ledarskap – alla mina kurser utgår från det förhållningssättet. Oavsett om det handlar om du leder dig själv eller hela världen. 

Personligt mentorskap anpassat efter din kalender

Om du vill arbeta med mig som mentor så skräddarsyr vi ett program som anpassas just för dig och dina önskemål. Det individuella programmet kan anpassas efter din kalender och även kombineras med kurser och seminarier med dina medarbetare. Mentorskapet genomförs enklast med en kombination av personliga träffar och kvällssamtal via Skype.
Oavsett vilka alternativ du väljer kommer du att få förståelse för vilka kommunikationsformer och verktyg som passar just dig, din arbetsgrupp, förening eller företag allra bäst.

Skräddarsydda intensivkurser och seminarium

Situationsanpassat ledarskap med Marie Simonsson

Marie Simonsson

Kommunikation handlar om att förmedla och förstå budskap och situationsanpassat ledarskap är att söka lösningar där alla blir överens och nöjda. Det handlar både om att ha kunskaper och rätt verktyg. Därför erbjuder jag seminarium eller intensivkurs inom de egna varumärkena BusinessTALKs® och Förhandla Framgång®. När tiden är en begränsande faktor gäller det att utbildningen är effektiv för just dig eller just er grupp! Väljer du att utbilda dig tillsammans med kollegor eller din avdelning anpassar jag ett seminarium utifrån era specifika behov vad gäller tidpunkt, upplägg och innehåll.

Mina program är tidseffektiva och ger verktyg som direkt ger resultat i ditt arbete.

Vi använder cookies