+46 (0)70 640 59 60 marie@msimonsson.se

COACH & MENTOR

När du vill ha
ett bollplank
i vardagen

Aldrig förr har så många arbetat på distans från arbetsplatsen och arbetskompisarna. Det har fördelen att du kan koncentrera dig. Nackdelen är samtidigt att du inte har en kompis att spontant bolla idéer och funderingar med. Det informella samtalet där du kan vidareutveckla både arbetsfrågor och personliga funderingar saknas. Därför kan en coach eller mentor fylla ditt behov.

Det personliga samtalet kan för all del också saknas mitt den vanliga arbetsmiljön. Det samtalet kräver förtroende och en förmåga att lyssna. Något som inte alltid är en självklarhet. Kravet på effektivitet liksom som den eviga tidsbristen gör att du avstår. Även om behovet av det där mer seriösa samtalet är stort.

Att få dina prioriteter att balansera i både privat- och yrkesliv en fråga som du delar med andra. Särskilt tydligt blir det när jämvikten börjar kännas fel. Du upplever att din livsbalans väger ojämt. Din tid räcker inte till allt. Därför blir dina prioriteringar ett återkommande dåligt samvete. Då kan det vara bra att få samtala med en objektiv partner utifrån.

”Du börjar känna att din livsbalans väger ojämnt – då kan en samtalspartner utifrån hjälpa dig se objektivt på situationen.”

När vardagsstressen byggs på kan den bästa känna maktlöshet. Tänket blir splittrat och ledarskapet påverkas. Det är då du behöver en ”Personlig Tränare i ledarskap” som finns där när du behöver det. En paus med samtal med ditt ” personliga bollplank”. Du tar dig lite tid med någon som kan lyssna och som har ett utifrånperspektiv. Ungefär som en fikapaus med en kollega som du litar på.

Med ”LedarPT” får du tillgång till minst 3 timmars handledning eller bollplank per kvartal. Du kan ta ut det som hela timmar eller halvtimmar. Det är enkelt. När behovet uppstår bokar du en tid.  Vi pratas vid på telefon eller Teams. Du väljer tidpunkt och du får stöd i just den fråga, fundering eller situation som du har behov att får stöd inom. Det kan vara smått eller stort. Kanske behöver du bara lite avbrott från vardagsstressen. 

”LedarPT” är perfekt för dig som är småföretagare, chef, mellanchef eller som befinner dig i någon form av förändringsfas. Du tecknar dig för minst ett kvartal. Sedan bestämmer du om du vill fortsätta, göra uppehåll eller teckna dig för fler timmar. Du har hela tiden ditt bollplank ett samtal bort.

Har du tagit dig tid att formulera dina egna mål?

Hur är det? Har du dina målsättningar klara för dig? Vet du att du är på rätt väg i livet? Ofta har vi inte varit tydliga med våra målsättningar. Det gör att vi inte gläds på rätt sätt åt framstegen. Istället jagar vi vidare. Utan att stanna upp och känna oss nöjda. Att sakna tydliga målsättningar riskerar att skapa en kronisk stress. Du är aldrig ”bra nog”. Att arbeta med en extern samtalspartner innebär att får hjälp att se objektivt på hela din situation. Skaffa ett externt bollplank i form av en metor eller coach direkt när du börjar hamna snett i din balans. Det minskar stressen både momentant och på lång sikt och du får mycket mer glädje i din vardag!

Jag erbjuder både ”LedarPT” som är bollplanket för dig som behöver en paus och en oberoende samtalspart. Om du istället vill ha personlig handledning så har jag program för det. Både i formen av coachning eller mentorskap. Jag arbetar alltid med basen i Bowens systemteori. Där utgår vi från individen som del av olika emotionella system. De kan vara familjen, arbetsplatsen eller föreningen. Ifall vi upplever stress och intressekonflikter mellan våra engagemang så riskerar det att spilla över till alla delar av livet. Vår livsbalans blir skev. Då kan det vara bra att prata med någon utanför systemet.

Vad behöver du? Är det ett bollplank i vardagen eller en coach eller mentor? Kontakta mig!

Är inte coach
och mentor samma sak?

Coach och mentor är förvirrande lika begrepp. men det finns skillnader. Låt mig förklara hur jag ser på det.

Coach – Här arbetar vi med ett programupplägg där vi följer en ”röd tråd” och har en tydlig målsättning med kompetenshöjning inom ett eller flera områden. Under cirka 6 träffar arbetar vi med en gemensam målsättning. Du får ett material att jobba med, kunskap om relevanta metoder och arbetssätt.

Du kan också vilja ha stöd i en specifik fråga. En konflikt på arbetsplatsen. Preppning inför en förhandling. En presentation för finansiärer som du oroar dig för. Då väljer du några timmars coachning när det passar dig med ett skräddarsytt innehåll.

Är en coach vad du behöver? Kontakta mig!

Mentor – Här är jag i första hand lyssnare och rådgivare. Du har troligtvis ett specifikt problem som du vill resonera omkring. Det kan gälla ditt företagande, din roll som chef och ledare eller din skeva livsbalans. Du behöver ett bollplank utifrån. Här väljer du hur många timmar vi ska arbeta tillsammans och under hur lång tid.

Oavsett vad du väljer så handlar det om dig och din situation. Därför arbetar jag helst digitalt eller via telefon. Det ger oss bra möjligheter att hitta bäst tidpunkt för vårt arbete. Vi har en stor frihet att jobba tillsammans på tider som passar dig. Ett bra bollplank när du vill ha det!

”Att förändra ett beteende är elementärt enkelt att förstå men svårt att göra. Att ha bra metoder och verktyg ökar chansen för att du verkligen ska lyckas med en verklig livsändring!”

Oavsett om du vill ha ett bollplank eller coach eller mentor så är det du som styr upplägget. Men för att vi ska ha bäst nytta av våra samtal är det absolut nödvändigt att vi trivs tillsammans och känner förtroende för varandra. Därför har du alltid möjlighet att ”ångra dig” efter vår första träff. Känns inte rätt för oss så går vi åt var sitt håll och jag debiterar dig naturligtvis ingenting för tiden.

Processutveckling med coachning

Jag erbjuder även program för processutveckling av grupper. I programmet arbetar gruppen med teoripassen gemensamt kompletterat med individuell coachning/handledning mellan teoripassen. Det ger både grupputveckling och personlig utveckling av deltagarna. Det är ett bra arbetssätt för utveckling av grupper med hög kronisk stress, grupper i förändringsarbete eller grupper som har svårt att arbeta med gemensamma målsättningar (”stuprörsorganisationer”).

Kontakta mig gärna så berättar jag mer.

7 + 10 =

+46 (0)70 640 59 60

Gåxsjö 165
SE – 833 49 Hammerdal
Sweden

Copyright © 2024 . All Rights Reserved.