fbpx

Ledarskap


Chef, ledare och medarbetare. Rollerna kan vara olika. Men för framgång krävs att alla delar samma vision. Att alla arbetar för en gemensam målsättning. Om du däremot jobbar i någon av de stressade organisationer som finns så är risken stor att ni inte alls jobbar tillsammans.

Mina utbildningar och seminarier har alla grunden i Bowens systemteori. Teorin fokuserar på hur individer relaterar till varandra inom en grupp, en familj eller ett arbetslag. Grupper där vi delar en känsla av tillhörighet. Sådana grupper är ”emotionella system”. Där finns en känslomässig bindning mellan människorna.

Så snart vi känner att vi är del av en grupp eller ett team så identifierar vi oss med den. Det innebär att oro, rädsla och stress ”smittar” inom systemet. Ju mer oro och stress desto mer kommer gruppen att reagera och ta beslut enbart på känsla. En grupp som istället förhåller sig rationell och försöker hantera de oroande frågorna ur ett faktamässigt perspektiv behåller lugnet och tar välgrundade beslut.

Du kan lära dig hur du behåller lugnet även i stressade miljöer. Då lugnar du också ner andra omkring dig!

Positiva förändringsagenter
I ett system kan en enda person vara en positiv förändringsagent för hela gruppen

Att arbeta med ledarskap och Bowens systemteori innebär att du kommer att arbeta med strukturer och personlig utveckling. Genom att lära mer om systemteori så sänker du din personliga stress och oro. Samtidigt kommer du att vara en positiv förändringsagent i alla emotionella system som du är en del av.

Bowens systemteori och kommunikativt ledarskap

I konceptet BusinessTALKs® erbjuder jag dig olika program och seminarier inom Bowens systemteori och kommunikativt ledarskap. Du har en möjlighet att utbilda dig ensam eller tillsammans med dina medarbetare. Du får du lära dig, praktiskt och konkret hur du arbetar med de olika systemen i en organisation. Det emotionella systemet, vilket speglar hur känslomässigt styrd gruppen är. Och det rationella systemet. Där skapas lugnet genom strukturer, regelverk och befattningsbeskrivningar.

Läs mer om Bowens systemteori i boken ”Stressade organisationer – varför smarta organisationer gör korkade saker” till boken

[quote]En grupp som förhåller sig rationell tar faktagrundade beslut medan den stressade organisationen tar korkade beslut![/quote]

Strategisk kommunikation
Lär dig bli säkrare i dina presentationer

Det spelar ingen roll om du är ungdomstränare ute på isen eller håller en dragning för företagsledning eller styrelse. Principerna för det kommunikativa ledarskapet är desamma. Det handlar om att vara tydligt, trygg och lugn. Din publik märker när din kommunikation är förankrad i vad du står för och vad du tror på. Jag hjälper dig med personlig coachning och handledning. Jag ger också seminarier i Bowens systemteori och det kommunikativa ledarskapet.  Under utbildningen arbetar vi med teori och praktik. Vi arbetar med ditt budskap, praktisk retorik och argumentationsteknik. Du får träna på ditt framförande så du blir säkrare i dina presentationer.

Du får också lära mer om ”Elevator pitch”. Att ”pitcha” handlar om att träna upp förmågan att snabbt och tydligt framföra ditt önskemål. Och på ett sätt som skapar så stort intresse att du uppnår ditt mål.

Internationella affärer och kulturell kommunikation

I affärsmöten med andra kulturer kan vi höra vad som sägs. Men kan vi tolka de underliggande budskapen? Vi har med oss vårt eget kulturella midset. Samtidigt som den andra parten har sin kulturella bakgrund. Kommunikation är i huvudsak outtalad. Det är kroppsspråk, tonfall och gester. Det innebär att det finns stora möjligheter till tolkningar och feltolkningar i internationella miljöer.

Kulturell kommunikation och internationella miljöer
Vi har vårt mindset och våra erfarenheter och möter nya i det internationella mötet.

Jag har själv arbetat i många länder från väst till öst, exempelvis i USA, Sydostasien och Kina. Erfarenheten har lärt mig att det jag säger inte alltid är det viktigaste i mötet. Jag behöver också tänka på vilka budskap jag skickar ut. Genom min klädsel, med presenter och hur jag väljer att presentera mitt case. Över åren har jag lärt otroligt mycket om de outtalade signalerna. Hur de lägger grunden för tillit och trivsel. Jag är övertygad om att långvariga relationer mellan olika kulturer och i internationella sammanhang i hög grad skapas eller raseras i den här outtalade kommunikationen.

[quote]Framgång i dina internationella affärer beror till stor del på hur du hanterar de kulturella skillnaderna.[/quote]

Kulturell kommunikation kan innebära affärsmöten på plats i utlandet. I dagsläget kan det även innebära internationella möten på distans. Ur kommunikativ synpunkt gör det ingen skillnad. Även om du sitter på din vanliga arbetsplats så är mötet kulturellt påverkat.

Jag erbjuder handledning och utbildningar och kick-off seminarier helt anpassade utifrån dina önskemål och dina behov.

Kontakta mig så berättar jag mer.

Basic RGB
Strategisk kommunikation
Basic RGB
Kulturell Kommunikation

Kontakta mig:

  Namn (obligatorisk)

  E-postadress (obligatorisk)

  Telefon

  Företag/organisation

  Rubrik

  Meddelande (obligatorisk)

  Skriv in de tecken du ser i rutan
  captcha