Styrelse

Att sitta i en styrelse eller valberedning är både intressant och viktigt! Oavsett om du är engagerad i den lokala ishockeyföreningen eller det multinationella företaget så är grunden densamma. Styrelsen ska vara en samarbetande grupp med tydliga gemensamma mål. Ett av dem är att ta tillvara alla ägares intressen.

Styrelse

En styrelse och en valberedning behöver ofta hjälp med metoder, insikter och verktyg för att klara processen att gå från okänd grupp till effektivt presterande team.

En styrelse hör till de fåtal grupper som plockas ihop av en annan slumpvis ihopsatt grupp – valberedningen. De valda träffar ofta de övriga gruppmedlemmarna för första gången på stämman eller mötet när de väljs som styrelseledamot. Inom loppet av några sekunder förväntas de efter valet gå från att vara en grupp okända människor till att bli ett samspelt team som sköter styrning och strategiska frågor. De skall ansvara för innehållet i strategisk kommunikation och marknadskommunikation till omvärlden! Det är en uppgift som kräver samspel och förberedelse. Därutöver finns dessutom de lagstadgade kraven som en styrelse ska klara.

Både styrelser och valberedningar behöver hjälp med metoder, insikter och verktyg för att klara utmaningarna som det innebär att gå från okänd grupp till effektivt presterande team. En utveckling som är helt nödvändig för att styrelsen ska bli en tillgång för företaget eller organisationen.

Det som kännetecknar de flesta grupper är att de använder alldeles för mycket värdefull tid på sidoaktiviteter och osäkerhet i de inbördes relationerna. Ett team skapar däremot gemensamma visioner och arbetar för att genomföra dem i tryggt samförstånd. Genom att öka förståelsen för vilka beteenden och arbetssätt som bygger team kan ni skapa en gemensam grund som är ovärderlig för ert framtida arbete.

I en grupp är medlemmarna otrygga och ineffektiva när de är tillsammans. När gruppen utvecklats till ett team agerar samma personer med självkänsla och känner trygghet i gemenskapen. I effektiva team flödar tillit, mod och respekt.

Om du känner att din styrelse eller valberedning behöver fokusera mer på resultat, gemenskap och effektivitet är det dags att arbeta fram teamets effektivitet. Vill ni dessutom börja fokusera mer på visioner, målsättningar och omvärldsanalyser och mindre på regelverk och sådant som redan hänt. Ja, då behöver ni först av allt insikt om hur ni fungerar som grupp och om hur ert eget ledarskap fungerar i nuläget. Det är fullt möjligt att utvecklas från grupper till team, men ledarskapet behöver då också med all säkerhet förändras för att på bästa sätt leda arbetet framåt.

Tvådagarsseminarium, skräddarsytt för er styrelse eller valberedning

Det går bra att genomföra dem var för sig eller både ock samtidigt. Det senare förslaget innebär en gemensam dag för styrelse och valberedning och därefter får deltagarna var sin separat dag med fokus på styrelse respektive valberedning. Materialet och verktygen som jag använder bygger på omfattande forskning kring grupper och deras beteende. Varje seminarium genomförs i det format ni önskar och vid den tid som passar er.

Kontakta mig gärna så berättar jag mer.

Basic RGB

 

 

 

 

Vi använder cookies