Styrelse

Att arbeta i en styrelse eller valberedning är både intressant och viktigt! Oavsett om du är engagerad i den lokala ishockeyföreningen eller det multinationella företaget så är grunden densamma. Styrelsen ska vara en samarbetande grupp med tydliga gemensamma mål. Ett av dem är att ta tillvara alla ägares intressen.

En styrelse och en valberedning behöver ofta hjälp med metoder, insikter och verktyg för att klara processen att gå från en grupp till effektivt presterande team. De valda träffar ofta de övriga ledamöterna för första gången på stämman eller mötet där de valts som styrelseledamot. Inom loppet av några sekunder förväntas de efter valet gå från att vara en grupp okända människor till att bli ett samspelt team med ansvar för långsiktig planering och strategiska frågor. Både styrelser och valberedningar behöver hjälp med metoder och verktyg för att klara utvecklas ett effektivt presterande team som är en tillgång för organisationen.

I en grupp är medlemmarna otrygga och ineffektiva när de är tillsammans. När gruppen utvecklats till ett team agerar samma personer med självkänsla och känner trygghet i gemenskapen. I effektiva team flödar tillit, mod och respekt.

Det som kännetecknar de flesta grupper är att de använder alldeles för mycket värdefull tid på sidoaktiviteter och osäkerhet i de inbördes relationerna. Ett team skapar däremot gemensamma visioner och arbetar för att genomföra dem i tryggt samförstånd. Genom att öka förståelsen för vilka beteenden och arbetssätt som bygger team kan ni skapa en gemensam grund som är ovärderlig för ert framtida arbete.

Kursdag eller tvådagarsseminarium jag anpassar efter ert behov.

Materialet och verktygen som jag använder bygger på omfattande forskning kring grupper och deras beteende. Varje seminarium genomförs i det format ni önskar och vid den tid som passar er.

Kontakta mig gärna så berättar jag mer.

Basic RGB

 

 

 

 

Kontakta mig:

Namn (obligatorisk)

E-postadress (obligatorisk)

Telefon

Företag/organisation

Rubrik

Meddelande (obligatorisk)

Skriv in de tecken du ser i rutan
captcha

 

Vi använder cookies