Om Marie Simonsson

”Mitt emellan Paris och Moskva” med utsikt över de jämtländska fjällen har jag funnit den ideala miljön för mitt arbete som styrelseledamot, affärsutvecklare och mentor till chefer och företagare. Efter att ha långpendlat till naturen och från hektiska arbeten har jag nu valt att istället bo permanent i en kreativ omgivning och färdas till mina uppdrag.

Marie Simonsson

Marie Simonsson

Intresse för människor och organisationer har färgat mitt val av arbetsfält. För mig är organisationer inte svartvita kuber i ett schema utan glittrande, färgglada kulor som absolut inte kan staplas utan inbördes balans och förhållanden som stärker gruppen. Några kulor finns alltid på sidan om pyramiderna. Där finns exempelvis ofta specialisterna. De ingår inte i själva organisationen men bidrar ändå till den levande miljön. Dynamiskt ledarskap handlar om att se helheten för att därefter kunna göra anpassningar efter de situationer som råder. Jag har själv lärt mig vikten av att skapa effektiva team och situationsanpassat ledarskap genom mina jobb som chef i olika befattningar och branscher. Främst inom svenska och internationella industriföretag som Gustavsberg, Trelleborg, Saab Scania och Byggelit men även inom tjänsteföretag som Almi Jämtland. Därtill har jag varit och är fortfarande verksam i styrelser i Sverige och internationellt.

Framtidsmöjligheter skapas i olikheter och nytänkande!

Jag har alltid tyckt om att tänka ”utanför boxen”. Jag blev chef som 25-åring, direkt efter min examen och hamnade i arbetsmiljöer där jag uppmuntrades att utveckla mitt intresse och min förmåga till omvärldsanalys och att se orsakssamband för förändring och förnyelse. För mig blev det därför naturligt att själv driva ett situationsanpassat ledarskap och ett framtidsinriktat organisationsarbete. Eftersom samspelet mellan människor har varit en av mina stora drivkrafter började jag tidigt att arbeta med förhandlingar i olika former, löneförhandlingar, affärsförhandlingar och internationella förhandlingar. Mina olika arbeten har gett mig möjlighet att arbeta och göra affärer över stora delar av vår fantastiska värld. Där har jag lärt mig betydelsen av att våga lita på intuitionen och fingertoppskänslan för att vara den som agerar och driver på utveckling istället för att sitta och vänta och möjligen reagera på omvärldsförändringar.

Marie Simonsson

”Mitt emellan Paris och Moskva” med utsikt över de jämtländska fjällen har jag funnit den ideala miljön för mitt arbete som styrelseledamot, affärsutvecklare och mentor till chefer och företagare. Foto: Anita Näsberg

Om vi fortsätter att göra på samma sätt som vi alltid gjort
kan vi inte förvänta oss nya resultat!

Idag gör jag det genom att arbeta med förhandlingsteknik, styrelser och valberedningar och genom att vara coach och mentor i framförallt situationsanpassat ledarskap. Ledarskap som tar till vara på möjligheterna och olikheterna. Ett ledarskap som gör grupper till team. Jag arbetar under mina varumärken BusinessTALKs®, Förhandla Framgång® och Saffranstid®. På så sätt kan jag alltid skräddarsy material och upplägg utifrån kundens önskemål om kunskaper och kurser i ledarskap och förhandlingsteknik med en bas i kommunikationens betydelse.

Mina praktiska erfarenheter är gediget underbyggda med Civilekonomexamen från Göteborgs Handelshögskola som sedan byggts på med en Master of Science från Springfield College, Massachusetts, inom Ledarskap och organisationsteori med beteendevetenskaplig inriktning och nu senast med Post graduate studier om hur organisationer och grupper fungerar som emotionella system vid Bowen Center i Washington DC.

Jag är övertygad om att mitt intresse för människor, organisationer och emotionella system kommer att innebära att jag fortsätter min egen utveckling framåt. Jag kan se hur behovet av bra arbetsmiljöer och ett socialt ledarskap bara kommer att växa. Jag ser ett växande behov av mod och ställningstaganden vilket innebär att vi måste bli bättre på respekt och ledarskap. Det gäller både personligt ledarskap såväl som ett omfattande socialt ledarskap. Jag vet att jag kommer att fortsätta utvecklas i den riktningen.

 

Kontakta mig:

Namn (obligatorisk)

E-postadress (obligatorisk)

Telefon

Företag/organisation

Rubrik

Meddelande (obligatorisk)

Skriv in de tecken du ser i rutan
captcha

Vi använder cookies