Coach & Mentor

Att arbeta under eget ansvar låter bra men är ofta ensamt. Ensamhet och tidsbrist är två problem som ofta går hand i hand. Dagens digitala värld gör tyvärr också att många kan vara ensamma mitt i en stressig arbetsmiljö. Det saknas ofta både tid och möjlighet att ha någon att bolla funderingar och tankar med. Att få tillgång till en coach eller mentor kan ibland vara en nödvändighet för att få balans i tillvaron.

Att få livspusslet att stämma både i det privata och i arbetet är en fråga som många brottas med. Eftersom vi inte kan få fler timmar på dygnet så är det vanliga att vi får en spricka mellan jobb och privatliv. I den sprickan frodas stress och missnöje. Vårt enda sätt att lösa problemet kortsiktigt är att dra vi ner på sömn eller sluta träna eller sluta med en hobby. Det fungerar en tid men om det inte sker en förändring riskerar vi att skapa ännu mer stress. Tiden räcker inte till allt.

Mentor Marie Simonsson

Att få ihop livspusslet är kanske den viktigaste uppgiften vi har. Ibland Kan vi behöva en extern coach för att se den egna förändringspotentialen.

Om du ska prestera bra på jobb och privat då behöver du emellanåt ha roligt. Du vill vara motiverand och känna att du utvecklas. Långt innan du hamnat snett i din balans så bör du skaffa en mentor eller coach utanför det egna systemet. Någon som kan hjälpa dig få ordning på ditt livspussel. Någon som finns där för att lyssna objektivt.

Coach och mentor är förvirrande lika begrepp. För mig finns det dock en betydande skillnad. Eftersom jag erbjuder båda tjänsterna så behöver du som anlitar mig förstå var skillnaden i upplägg ligger.

Coach – Grunden ligger i beteendevetenskaplig teori och Bowens systemteori. Jag arbetar med ett programupplägg där vi följer en ”röd tråd” och har en tydlig målsättning med kompetenshöjning inom främst personligt ledarskap. Under 5 – 8 träffar arbetar vi utifrån en gemensam målsättning om vad du vill förändra. Du får kunskap om verktyg, metoder och arbetssätt.

Mentor – Här är syftet i första hand att lyssna och dela med mig hur jag ser på olika problemställningar. Ofta kan det handla om att den som anlitar mig befinner sig i en specifik utvecklingsfas av sitt ledarskap eller sitt företagande. Här väljer du hur många timmar vi ska arbeta tillsammans och under hur lång tid.

Om du vill delta i ett av mina coachprogram kommer vi att arbeta tillsammans vid minst 5 tillfällen över en tidsperiod. På så sätt hinner du testa verktyg och metoder i din vardag mellan våra coachtillfällen. Vi kan ses fysiskt om det fungerar. I fösta hand gillar jag att jobba digitalt eftersom det ger oss en stor frihet att hitta bästa tidpunkten med minst yttre stress för våra samtal.

Att förändra ett beteende är elementärt enkelt att förstå men svårt att göra. Att ha bra metoder och verktyg ökar chansen för att du verkligen ska lyckas med en verklig livsändring!

Oavsett om du väljer coachning i form av ett program eller en samtalspartner/mentor vid behov så ska du känna att det är ditt livspussel. Det är dina problemområden som är det viktigaste. Därför skapar vi en handledning utifrån din personliga målsättning. Nä du är klar I coachprogrammet kommer du att ha ett material att referera till. På så sätt fortsätter du ditt eget förändringsarbete långt efter att vårt ”program” avslutats.

Även efter avslutat program kan du enkelt kontakta mig för ytterligare någon timmes handledning om du behöver det. Jag finns till hands om det uppstår en konflikt på arbetsplatsen, du behöver löneförhandla eller bara vill ha mer stöd i din personliga utveckling..

Processutveckling med coachning

Jag erbjuder även ett program för processutveckling av grupper. I programmet arbetar gruppen med teoripassen gemensamt kompletterat med individuell coachning/handledning mellan teoripassen. Det ger både grupputveckling och personlig utveckling av deltagarna. Det är ett bra arbetssätt för utveckling av grupper med hög kronisk stress, grupper i förändringsarbete eller grupper som har svårt att arbeta med gemensamma målsättningar (”stuprörsorganisationer”).

Oavsett om du väljer coachning, mentorskap eller ett program så kräver all handledning att personkemin blir bra. Därför lägger jag stor vikt vid det första förberedande mötet/samtalet. Därför är det gratis och utan åtagande från någondera parten.

Kontakta mig gärna så berättar jag mer.

Basic RGB

Kontakta mig:

Namn (obligatorisk)

E-postadress (obligatorisk)

Telefon

Företag/organisation

Rubrik

Meddelande (obligatorisk)

Skriv in de tecken du ser i rutan
captcha

Vi använder cookies