Coach & Mentor

Aldrig förr har så många arbetat på distans från arbetsplatsen och arbetskompisarna. Det har fördelen att du kan koncentrera dig. Nackdelen är samtidigt att du inte har en kompis att spontant bolla idéer och funderingar med. Det informella samtalet där du kan vidareutveckla både arbetsfrågor och personliga funderingar saknas. Därför kan en coach eller mentor fylla ditt behov.

Det personliga samtalet kan för all del också saknas mitt den vanliga arbetsmiljön. Det samtalet kräver förtroende och en förmåga att lyssna. Något som inte alltid är en självklarhet. Kravet på effektivitet liksom som den eviga tidsbristen gör att du avstår. Även om behovet av det där mer seriösa samtalet är stort.

Livsbalans

För att skapa balans i livet krävs emellanåt att du har en samtalspartner utifrån

Att få dina prioriteter att balansera i både privat- och yrkesliv en fråga som du delar med andra. Särskilt tydligt blir det när jämvikten börjar kännas fel. Du upplever att din livsbalans väger ojämt. Din tid räcker inte till allt. Därför blir dina prioriteringar ett återkommande dåligt samvete. Då kan det vara bra att få samtala med en objektiv partner utifrån.

Du börjar känna att din livsbalans väger ojämnt – då kan en samtalspartner utifrån hjälpa dig se objektivt på situationen

Att skaffa en coach eller mentor

Om du vill prestera på bästa sätt på jobb och privat då måste du också ha dina målsättningar klara för dig. Då först du vet du när du är på rätt väg. Då kan du glädjas åt dina framsteg. Att arbeta med en extern samtalspartner innebär att får hjälp att se objektivt på hela din situation. Långt innan du hamnat snett i din balans så bör du skaffa en mentor eller coach utanför det egna systemet. 

Känner du att du behöver en coach eller mentor? Kontakta mig!

Marie Coach

Med mig som coach, mentor eller samtalspartner får du en objektiv lyssnare.

Jag erbjuder personlig handledning i formen av coachning eller mentorskap. I båda fallen arbetar jag med basen i Bowens systemteori. Där utgår vi från individen som del av olika emotionella system. De kan vara familjen, arbetsplatsen eller föreningen. Ifall vi upplever stress och intressekonflikter mellan våra engagemang så riskerar det att spilla över till alla delar av livet. Vår livsbalans blir skev. Då kan det vara bra att prata med någon utanför systemet. 

 

Är inte coach och mentor samma sak? 

Coach och mentor är förvirrande lika begrepp. men det finns skillnader. Låt mig förklara hur jag ser på det.

Coach – Här arbetar vi med ett programupplägg där vi följer en ”röd tråd” och har en tydlig målsättning med kompetenshöjning inom ett eller flera områden. Under cirka 6 träffar arbetar vi med en gemensam målsättning. Du får kunskap om relevanta metoder och arbetssätt.

Du kan också vilja ha stöd i en specifik fråga. En konflikt på arbetsplatsen. Preppning inför en förhandling. En presentation för finansiärer som du oroar dig för. Då väljer du några timmars coachning när det passar dig med ett skräddarsytt innehåll.

Är en coach vad du behöver? Kontakta mig!

Mentor – Här är jag i första hand lyssnare och rådgivare. Du har troligtvis ett specifikt problem som du vill resonera omkring. Det kan gälla ditt företagande, din roll som chef och ledare eller din skeva livsbalans. Du behöver ett bollplank utifrån. Här väljer du hur många timmar vi ska arbeta tillsammans och under hur lång tid.

I fösta hand arbetar jag digitalt. Det ger oss möjlighet att hitta den bästa tiden att arbeta tillsammans. Det ger också stor frihet att jobba tillsammans på mer ovanliga tider.

Vill du veta mer? Kontakta mig här

Att förändra ett beteende är elementärt enkelt att förstå men svårt att göra. Att ha bra metoder och verktyg ökar chansen för att du verkligen ska lyckas med en verklig livsändring!

Oavsett om du vill ha en samtalspartner, coach eller mentor så är det dina behov som styr upplägget. För att du ska ha bäst nytta av våra samtal är det absolut nödvändigt att vi trivs tillsammans och känner förtroende för varandra. Därför har du alltid möjlighet att ”ångra dig” efter vår första träff. Känns inte rätt för oss så går vi åt var sitt håll och jag debiterar dig ingenting för tiden.

Processutveckling med coachning

Jag erbjuder även program för processutveckling av grupper. I programmet arbetar gruppen med teoripassen gemensamt kompletterat med individuell coachning/handledning mellan teoripassen. Det ger både grupputveckling och personlig utveckling av deltagarna. Det är ett bra arbetssätt för utveckling av grupper med hög kronisk stress, grupper i förändringsarbete eller grupper som har svårt att arbeta med gemensamma målsättningar (”stuprörsorganisationer”).

Kontakta mig gärna så berättar jag mer.

Basic RGB

Kontakta mig:

Namn (obligatorisk)

E-postadress (obligatorisk)

Telefon

Företag/organisation

Rubrik

Meddelande (obligatorisk)

Skriv in de tecken du ser i rutan
captcha

Vi använder cookies