Mentor

Att arbeta under eget ansvar låter bra men är ofta ensamt. Att vara chef eller ledare, samordnare eller egen företagare är i bästa fall ensamt. I sämsta fall är vi pressade som en ostskiva i en dubbelmacka. Underifrån i form av önskningar, idéer och krav från underställda eller medlemmar, ovanifrån av förväntningar, budgetramar och framtidsvisioner som ska uppfyllas.

Fastän arbetet är  roligt, motiverande och utvecklande finns också tillfällen och dagar när vi behöver ett bollplank. En mentor eller coach utanför det egna systemet. Någon som kan hjälpa oss att utvecklas eller enbart finns där för att lyssna objektivt.

Mentor Marie Simonsson

Ibland behöver vi ett bollplank, en mentor eller coach utanför vårt eget system. Någon som kan hjälpa oss att utvecklas eller som enbart finns där för att lyssna objektivt.

Mitt ledarskap utvecklades mycket tack vare en mentor som lyssnade, kritiserade och gav mig tips och råd på vägen. Ibland i form av enkla verktyg och metoder som jag inte hade provat. Ibland i form av feedback utifrån mentorns egna erfarenheter. Så jag vet hur mycket en mentor betyder för den egna utvecklingen. Kanske är det därför som jag själv tycker att det är bland det roligaste som finns att vara mentor och coach.

I arbetet som mentor har jag upptäckt att det finns vissa frågeställningar som är återkommande. Frågor som handlar om att vara en bra ledare och att räcka till både privat och yrkesmässigt. Tankar om mål och drömmar inför framtiden. Jag vet också att det finns många olika drivkrafter när man söker efter en egen mentor.

Relationen mellan en mentor och den som anlitar mentorn utgörs av fyra hörnstenar:

  • Att vi trivs med varandra är grundläggande
  • Mentorskapet handlar om mer än att lyssna. De flesta vill ha konkreta verktyg och metoder
  • Tidsbrist är det normala, därför måste tiden nyttjas så effektivt som bara möjligt är
  • Mentorprogrammet måste vara personligt och ta med hela människan – inte bara yrkeslivet!

Om du vill delta i ett av mina mentorprogram kommer vi att arbeta tillsammans vid minst 6 tillfällen, normalt är det 8 gånger på en timme per gång. Vi kan ses fysiskt om det fungerar annars arbetar jag via Skype. Jag föredrar Skype framför telefon eftersom vi då kan se varandra och avläsa kroppsspråk och den tysta kommunikationen. Det innebär också att vi kan lägga mentortid på kvällar eller helger.

Att arbeta som mentor innebär att se både de stora sammanhangen och hur det personliga ledarskapet, processerna och miljöerna stärker eller hindrar utveckling och framgång.

Mentorskap handlar om alla dimensioner i ledarskapet. Med alla dimensioner menar jag ledarskap och hälsa såväl som extern kommunikation, ledarskapskulturer och hur arbetsmiljön fungerar där du är. Därför skräddarsyr vi varje program så att kursmaterialet du får är anpassat efter dina behov och önskemål. Därefter bygger vi på under mentorprogrammets gång.

Redan från första stund ska du känna att det här är ditt eget program och att vi jobbar med de områden som du vill ha handledning och stöd i. När du är klar med programmet har du en pärm som du kan gå tillbaka och titta i för att få stöd och vägledning i såväl det egna ledarskapet och de personliga målsättningarna som med verktyg och metoder för ditt arbete. Även efter avslutat program kan du enkelt kontakta mig för ytterligare någon timmes konsultation om du behöver det. Jag finns till hands om det uppstår en konflikt på arbetsplatsen, du behöver löneförhandla eller bara vill ha mer stöd i det personliga ledarskapet.

Mentor – Grupprogram

Jag erbjuder också mentorskap för grupper, men med ett individuellt perspektiv. Då talar vi om en grupp med upp till sex deltagare, där vi gör en gemensam start, en avstämningsträff halvvägs i programmet och därtill en gemensam avslutning. Det innebär att hela gruppen följer en och samma plan samtidigt som vi parallellt arbetar med varje person individuellt så att både gruppen och personen utvecklas. Förutom det gemensamma materialet kommer du även att få ett ”eget” kursmaterial som speglar din personliga utveckling. Det här är en populär form av handledning för ledningsgrupper, styrelser eller arbetsgrupper som vill utvecklas några steg ytterligare.

Eftersom alla mentoråtaganden bygger på att personkemin är rätt lägger jag stor vikt på det förberedande mötet. Det mötet är kostnadsfritt och utan åtagande från någondera parten.

Kontakta mig gärna så berättar jag mer.

Basic RGB

 

 

 

 

Kontakta mig:

Namn (obligatorisk)

E-postadress (obligatorisk)

Telefon

Företag/organisation

Rubrik

Meddelande (obligatorisk)

Skriv in de tecken du ser i rutan
captcha

 

Vi använder cookies