Ledarskap gröna näringarna

Fokus Framgång – Ledarskapsutbildningar för företagare i de gröna näringarna

I samarbete med Jordbruksverket erbjuder vi ledarskapsutbildningar för företagare inom jordbruk, trädgård och rennäring i Norra Sverige*

Kursledare: Marie Simonsson

Att utveckla ledarskapet, medarbetarskapet och de personliga målsättningar är behov som de flesta företagare och entreprenörer känner. I de gröna näringarna där verksamheten är platsbunden och beroende av naturens och klimatets nycker är det lätt att prioritera ner den egna utvecklingen. Därför har Jordbruksverket tillsammans med den Europeiska fonden för landsbygdsutveckling beslutat satsa på olika ledarskapsutbildningar för företag som har sin huvudsakliga verksamhet inom jordbruk, trädgård och rennäring i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

Vi erbjuder olika typer av utbildningar eftersom behoven ser olika ut. Om du är nyfiken och vill ”prova på” finns dagskurser. Om du vill få mer teori och tid att öva på verktyg och metoder kan du åka på ”träningsläger” under två dagar. Om vi verkligen vill förändra ditt beteende och få varaktig förändring finns ett kursprogram på minst 5 träffar under minst 4 månader. Två av träffarna är med övernattning resterande är dagskurser.

När du arbetar med ett förändrat ledarskap innebär det att du måste arbeta med dig själv. Du kommer att få insikter och ”aha-upplevelser” under resan. Eftersom vi alla är olika finns möjligheten att välja den ledarskapsutbildning som du känner passar dig. Om du väljer en dagskurs för att ”prova på” är det inget som därefter hindrar dig att gå med i vårt program. Du väljer själv!

De olika utbildningarna överlappar i viss mån men det ger också kontinuitet ifall du vill gå två av kurserna.

  • Dagsutbildningen har fokus på ”Lär känna din ledarstil” – ledarskap, medarbetarskap och stress i vardagen
  • Träningslägret har fokus på ”Utveckla ditt ledarskap” – olika personligheter, ledarstil, mål, värderingar och kommunikation
  • Programmet innebär att vi träffas vid fem tillfällen och varje tillfälle har ett tema. Du kommer att arbeta med teori och de verktyg och metoder som är effektiva. Genom att vi övar inom gruppen kommer du själv att arbeta fram vilka verktyg som passar dig och din ledarstil. Därmed kommer din självkänsla och ditt självförtroende som ledare att öka samtidigt som din, och med det, dina medarbetares stress att minska.

Så fort ni är 6 personer startar vi upp ett program nära dig så att restiden kan hållas nere.
Vi hjälper också till att hitta deltagare nära dig, anmäl ditt intresse till oss!

Kontakta mig gärna så berättar jag mer!

För utförligare program och de inplanerade kursstarterna klicka respektive produktblad nedan:

 

 

Utbildningen är delfinansierad av Jordbruksverket och den Europeiska Fonden för Landsbygdsutveckling

 

 

 

 

 

 

Kontakta mig:

Namn (obligatorisk)

E-postadress (obligatorisk)

Telefon

Företag/organisation

Rubrik

Meddelande (obligatorisk)

Skriv in de tecken du ser i rutan
captcha

 

Vi använder cookies