Förhandling

Vi förhandlar hela tiden och för det mesta gör vi det omedvetet. Förhandling kan innebära allt från val av semesterort och vilken tid vi skall träffas till att sälja dyrare, köpa billigare eller egna löneförhandlingar. För att bli en bra förhandlare behövs kunskaper om förhandlingstekniker och förhandlingsprocesser. Osäkra förhandlare är dåliga förhandlare, men med rätt kunskaper och bra metoder blir resultatet bra istället för sisådär. 

Förhandling Marie Simonsson

Vi förhandlar hela tiden – små förhandlingar och stora, medvetna och för det mesta omedvetna. När vi förstår förhandlingsprocessen når vi lättare framgång.

Konceptet Förhandla Framgång® handlar om förhandlingsprocessen. Oavsett vad vi förhandlar om och i vilken roll. Processen i förhandlingar är nämligen densamma oavsett om du är inköpare, försäljare, chef eller anställd eller förälder och tonårsbarn. Liksom i alla processer finns det olika faser och moment. I en förhandling finns olika metoder, taktiker och mottaktiker. När vi förstår förhandlingsprocessen och vårt eget sätt att förhålla oss till förhandlingens olika faser stärks vår självkänsla och vi går från tävlingsmomentet till en verklig vilja att uppnå framgång och vinn – vinnlösningar.
Vi väljer då metoder som stärker relationerna och skapar stabilitet inför framtida samarbeten. Ett bra förhandlingsresultat ska skapa långsiktig framgång och nöjdhet för alla parter. I de flesta situationer vill vi fortsätta med att göra bra affärer tillsammans, bo i samma familj eller arbeta kvar i samma företag. Ett bra förhandlingsresultat ger nöjdhet hos alla inblandade. Det ger i sin tur en bra och stabil grund inför nästa förhandling.

I affärsförhandlingar, löneförhandlingar eller utvecklingssamtal är vi medvetna om att vi är i en process. Ändå känner de flesta av oss sig osäkra, trots att vi för det mesta har god kännedom om ämnet vi skall diskutera. Osäkerheten grundar sig på att vi saknar metoder och verktyg eller har dåliga erfarenheter och svag självkänsla.

Ovana förhandlare tror att förhandlingsutrymmet är mindre än det är och är därför ofta sina egna värsta fiender.

När du har förståelse för hur processerna fungerar kommer du inte längre att känna dig lika pressad och osäker i förhandlingssituationen. Du får det genom att öva med verklighetsrelaterade case. Det kommer att ge dig kunskaper och förståelse av vad som fungerar bäst för just dig. Målet är att hitta metoder som du känner dig bekväm med. För det intressanta är att när du är trygg i förhandlingen blir din självkänsla bättre och det avspeglas omedelbart i resultatet. Dessutom blir omgivningen mer kreativ och förmår hitta nya möjligheter under pågående förhandling. Om förhandlingsklimatet är öppet och ärligt kan det bli en verklig vinn – vinnmiljö.

Hitta och slipa dina bästa förhandlingsverktyg

Under ett tvådagars seminarium får du lära dig hur du ska göra vid en förhandling och vilka metoder och verktyg som passar just dig bäst. Genom att varva teori och praktik erbjuder jag ett seminarium som anpassats till dina specifika önskemål oavsett om det gäller svenska eller internationella förhandlingar eller har tyngdpunkten mot ett specifikt område. En skräddarsydd lösning innebär också att seminariet genomförs när det passar er, på den ort som ni väljer. Kan det bli bättre? Eller enklare?

Konceptet Förhandla Framgång® är väletablerat och många personer, organisationer och yrkeshögskolor har valt att köpa kurser som är specialinriktade för såväl olika situationer som yrkesgrupper. Det är många olika kunder. Allt från stora företag som Axis Comunications, Volvo Lastvagnar och Tyrens, till organisationer som Svenska Samernas Riksförbund, LRF och Unionen. Spännvidden mellan branscher och särintressen är stor men behovet av att kunna förhandla framgångsrikt har gjort att de valt kurser som är anpassade till deras egen situation.

Oavsett om det handlar om att bli bättre säljare, effektivare inköpare eller smartare löneförhandlare så skräddarsyr jag ett material som passar just dig.

Kurser i förhandling på engelskaFörhandlingskurser på engelska.

I de fall  det är internationella parter eller om organisationen är verksam i flera länder är det en fördel om alla berörda kan gå samma kurs och dela upplevelsen och de praktiska övningarna. En bra förhandlare behöver förutom teoretiska kunskaper även öva praktiskt för att bygga upp sin självkänsla. Det är särskilt uppenbart under internationella förhandlingar eftersom de ställer särskilda krav på att förhandlaren är trygg och känner sig bekväm både med förhandlingsspråket och förhandlingsstrategin.

Här erbjuder jag ett seminarium helt anpassat till de marknader som ni verkar på och där de kulturella aspekterna som ni möter i förhandlingar läggs in i konceptet. Jag har själv förhandlat i stora delar av världen, både som köpare, säljare och ibland som arbetsgivare. Jag vet att det är lika viktigt med kommunikationen kring en förhandling som det som sker under själva förhandlingen!

Hör av dig så kan vi diskutera ett upplägg som passar just dina önskemål!

Basic RGB

Kontakta mig:

Namn (obligatorisk)

E-postadress (obligatorisk)

Telefon

Företag/organisation

Rubrik

Meddelande (obligatorisk)

Skriv in de tecken du ser i rutan
captcha

Vi använder cookies