Bowens systemteori för organisationsutveckling och ”Gåxsjömodellen”

När kraven på snabba förändringar ökar så växer ofta oro och rädsla i samma takt. Med andra ord blir organisationer stressade. Det påverkar beslutsfattande, trivsel och arbetsmiljö. Symptom som trötthet, håglöshet och utbrändhet blir allt vanligare. Med Bowens systemteori arbetar du förebyggande för att minska stressen.  Stressade organisationer tar korkade beslut. Genom att behålla lugnet kan du vara en positiv förändringsagent på din arbetsplats. 

Bowens systemteori

I Bowens systemteori binds medlemmarna samman genom känslomässig tillhörighet

I systemteori fokuserar du på gruppen och gruppbeteenden. Inte på enskilda personers för- eller nackdelar. Vi människor kan känna tillhörighet i många olika grupper som familj eller arbetskamrater. Det kan också vara mer tillfälliga grupperingar. Murray Bowen, som formulerade Bowens systemteori, kallar det emotionella system. Grupper som hålls samman av känsla.

Bowens systemteori ger dig verktyg 

Grupptänkande innebär tyvärr mycket lite tänkande. Istället har h kollektiva beteenden som oro och stress tagit över. Det påverkar relationer och beteenden inom gruppen. Kravet att ”göra något” ökar i samma takt som stressen ökar inom gruppen. Behovet att ”göra något nu” blir viktigare än att ”göra rätt”.  När en grupp utsätts för långvarig stress och oro kan det resultera i ett starkt behov av snabb lindring. Du kan se vissa typiska symptom hos grupper med förhöjd stress. Några av dem är:

  • Uppdelningen i ”vi” och ”dom” uppstår 
  • Skvaller ökar i gruppen
  • Skuldbeläggning av ”andra” och deras beteenden
  • ”Det måste vara någons fel”, det blir en jakt på syndabockar.
  • Risken ökar för olika kränkningar.

Gemensamt för allt det här är att det ger en falsk och kortfristig bra känsla. Men känslan är ofta frikopplad från fakta. Lindringen av stressen är en kortvarig illusion. Vill du veta mer om Bowens systemteori? Läs boken ”Stressade organisationer – varför smarta företag gör korkade saker”. Här hittar du boken

Under stressade förhållanden gör smarta människor korkade saker

Stresspåslag av den här sorten kan få grupper att falla in i reaktiva flockbeteenden. Resultatet är att en klok och balanserad skara människor börjar agera utan att tänka. Smarta människor börjar ta korkade beslut.

Bowens systemteori Triangeln

Triangeln är den minsta beståndsdelen i alla mänskliga system

Det krävs tre – två utanför och en innanför

Den minsta enheten är tre för oss människor. Vi försöker alltid gruppera oss om minst tre personer. Där två är i pakt och den tredje lite utanför. Den tredje personen behöver inte ens vara närvarande. Som chef är du ofta en ovetande tredje deltagare i olika konflikttrianglar på din arbetsplats. Triangelns tre hörn består av tre beteendetyper. Pådrivaren är den som driver på förändring. Offret är den som upplever rädsla eller oro. Räddaren som är den som hjälper och ställer tillrätta. Du har med dig en naturlig roll från din familjetriangel. Den är påverkad av din första triangel. Den med mamma och pappa. Men i vardagen skiftar din roll beroende på situationen. Systemets totala stressnivå påverkar också vilken roll du tar i triangeln.

Att arbeta med Bowens systemteori i organisationer ger dig effektiva verktyg. Du fokuserar på ett rationellt beslutfattande. Att arbeta med strukturer, fakta och värdegrund lugnar det emotionella systemet. I systemteorin letar du inte efter felande individer. I stället lär du dig metodiskt söka efter det grundläggande problemet. Vad är det som orsakar stresspåslaget? Vad är det som behöver klargöras. Vilken information saknas för att gruppen ska kunna utföra sitt arbete rätt och utan stress?

”Gåxsjömodellen” ett program för grupper

Den lugna miljön i kombination med programupplägget skapa den unika ”Gåxsjömodellen”. Det är ett program för grupper som går igenom ett utvecklingsarbete under 6 – 12 veckor. Programmet fokuserar på proaktivt arbete och i det ingår seminarier och personlig handledning. Syftet är att kunskaperna ska sänka vardagsstressen på arbetsplatsen.

Jag erbjuder även  introduktionsseminarier i systemteori. All utbildning fokuserar på grupper som vill arbeta för en långsiktigt hållbar arbetsmiljö.

Dagskurs Gåxsjömodellen 2019

Program Gåxsjömodellen 2019


”Gåxsjömodellen” är på ett samarbete mellan M Simonsson AB, HHS&S kursgård i Gåxsjö i norra Jämtland och Leader 3sam – Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020.

Den stressade organisationern

”Den stressade organistionen” finns nu på svenska

Den vackra miljön hos HH&S i Gåxsjö ger deltagarna en möjlighet att arbeta fokuserat. I grupper med en kronisk stress är en lugn omgivning ett måste för att programmet ska nå framgång. Gruppen behöver  fokusera på processen. Här finns även möjligheter att kombinera kursen med olika aktiviteter. Det ger en social dimension som bidrar till den positiva gruppkänslan.

En av målsättning arnaför ”Gåxsjömodellen” var att ta fram svensk litteratur om Bowens systemteori. Därför har boken ”The Anxious Organization – Why do Smart Organization do Dumb Things?” av Jeffrey Miller översatts. Den finns nu som bok och ljudbok. ”Den stressade organisationen – varför smarta företag gör korkade saker” finns att köpa här  ”Den stressade organistionen”.

Gåxsjö natur

I konceptet ingår att erbjuda anpassade upplägg. Det innebär att vi kan erbjuda bpde boende och lokalproducerad mat. På så sätt blir procesarbetet en helhetsupplevelse. I ”Gåxsjömodellen” kan ni starta en förändringsresa mot framtidens arbetsmiljö.

En annan målsättning var att sprida kunskap ióch intresse för ”Gåxsjömodellen” internationellt. Det gjordes på den den andra världskonferensen i Bowens systemteori 2018 i Hongkong. Det kommer också att ske på den tredje världskonferensen. Den skulle ha ägt rum i juni 2020 men pga Covid19 är den framskjuten till juni 2021.

Projektet är delfinansierat av Leader 3sam inom Landsbygdsprogrammet som delvis finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Kontakta mig:

Namn (obligatorisk)

E-postadress (obligatorisk)

Telefon

Företag/organisation

Rubrik

Meddelande (obligatorisk)

Skriv in de tecken du ser i rutan
captcha

Leader logoEuropeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling logo

Vi använder cookies