Bowens systemteori för organisationsutveckling och ”Gåxsjömodellen”

En hållbar arbetssituation kräver att du som ledare, medarbetare eller entreprenör har en arbetsmiljö som är långsiktigt bra för dig. Idag upplever allt fler att utvecklingstakten i samhället i sig skapar en stressande miljö med symptom som trötthet, håglöshet och utbrändhet. Med Bowens systemteori arbetar du i förebyggande syfte, med beteenden hos gruppen som helhet och därmed undviks ohälsosamma stressnivåer.

Bowens systemteori utgår från det system, den grupp, som vi känner tillhörighet i. I första hand naturligtvis familjen, men naturligtvis är även arbetskamraterna, företaget och fritidens jaktlag, fotbollslag eller språkkurs starka grupper där vi känner att vi är en del av det emotionella systemet.

Arbetet med Bowens systemteori ger andra verktyg än arbetet med individrelaterade program.
I systemteorin vet vi, att när grupper sätts under press förändras kollektiva beteenden och normer förändras.
I värsta fall blir stressen och trycket på gruppen så stort att det är nödvändigt att få en temporär lindring. Det kan till exempel ta sig uttryck i mobbningen av en medlem i gruppen. Trygghet och lugn söks i att ”vi är i alla fall bättre”. Eller så kan ”myter” uppstå med fokus på att ”så har ledningen alltid gjort”. På så sätt ursäktas det egna beteendet.

Under stress har människor en tendens att återgå till reaktiva flockbeteenden. Helt plötsligt kan en klok och balanserad skara människor gemensamt göra eller säga saker som aldrig skulle ske under mindre stressade förhållanden.

Bowens systemteori Triangeln

I Bowens systemteori vet vi att den minsta beståndsdelen
i mänskliga relationer är triangeln.

Den består av tre beteenden, pådrivaren, som driver på förändring, offret som upplever sig utsatt, rädd eller orolig och räddaren som är hjälparen, den som ställer upp och ställer tillrätta. Vår roll är delvis beroende på vår familjebakgrund. Dessutom påverkas den av den totala stressnivån i systemet. Vår roll skiftar också beroende på situationen.

Att arbeta med Bowens systemteori i organisationer ger ett effektivt verktyg där vi arbetar med hela systemet, inte bara den ”felande individen”. Det ger ett stort totalt engagemang från alla deltagare. I Systemteorin letar vi inte felande individer utan vi tittar på hur systemet reagerar vid stress. Vilka kollektiva beteenden uppstår, och måste vi göra något åt beteendena? Flyttas normer? Blir det inte acceptabla helt plötsligt ok?

 

”Gåxsjömodellen”

I ”Gåxsjömodellen” arbetar gruppen utanför den vanliga arbetsmiljön och fokuserar på hur enkla förändringar i de dagliga beteendena (vanorna) kan sänka den totala stressen i gruppen. Vi erbjuder även dagskurser som introduktion i systemteori men även program för grupper som vill arbeta vidare för en långsiktigt bättre arbetsmiljö.

Dagskurs Gåxsjömodellen 2019

Program Gåxsjömodellen 2019


”Gåxsjömodellen” är ett projekt som bygger på ett samarbete mellan M Simonsson AB, Högt Hett och Säkert HB (HH&S) som äger kursgården i Gåxsjö och Leader 3sam – Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020.

The Anxious Organization bokEtt framgångsrikt process- och förändringsarbete hos deltagarna kräver att gruppen kan fokusera på förändringsprocessen. Att ta kunderna till den lugna och oförstörda miljön i Gåxsjö förbättrar förutsättningarna för en effektiv förändringsprocess. Här finns möjlighet till stimulerande aktiviteter i naturen under övningsdagarna och på fritiden vilket förstärker gruppkänslan.

Hittills har det saknats kurslitteratur på svenska inom Bowens systemteori för organisationer. I projektet ingår därför också att översätta boken ”The Anxious Organization – Why do Smart Organization do Dumb Things?” av Jeffrey Miller till svenska. Den översatta boken kommer ut under 2019 och kommer att vara ett nödvändigt komplement till befintligt kursmaterial. Eftersom boken ursprungligen är på engelska finns fördelen att den även kan användas för internationella grupper.

År 2020 går den 3:e Världskonferensen om Bowens systemteori i svenska Norrbotten. Då hoppas vi attrahera kursdeltagare från hela Europa att besöka oss. Förarbetet påbörjades vid den 2:a Världskonferensen i Hongkong våren 2018 och i samband med Bowens Annual Symposium i november 2018. Där presenterades också ”Gåxsjömodellen” första gången för en internationell publik.

Gåxsjö naturVårt erbjudande till företag och organisationer
att arbeta med Bowens systemteori
i den lugna och vackra miljön i Gåxsjö är unikt.

Att till det kunna erbjuda lokalproducerad mat gör att förändringsprocessen blir en upplevelse och inte enbart en kurs.
Vi är övertygade om att projektet ”Gåxsjömodellen” innebär en attraktiv möjlighet till ett effektivt och långsiktigt hållbart förändringsarbete för organisationer både lokalt, nationellt och internationellt.

 

Projektet är delfinansierat av Leader 3sam inom Landsbygdsprogrammet som delvis finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Kontakta mig:

Namn (obligatorisk)

E-postadress (obligatorisk)

Telefon

Företag/organisation

Rubrik

Meddelande (obligatorisk)

Skriv in de tecken du ser i rutan
captcha

Leader logoEuropeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling logo

Vi använder cookies